ORDIN nr. 114 din 27 februarie 2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 280 din 24 februarie 2015 al Directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/2014,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
La capitolul VII, titlul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015" din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015
mii lei

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament trimestrul I 2015

Credite bugetare trimestrul I 2015

1

2

3

Programul naţional de oncologie, din care:

349.505,33

324.804,86

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

344.602,33

321.710,86

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

3.875,00

2.292,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

605,00

736,00

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute

423,00

66,00

Programul naţional de diabet zaharat, din care:

211.433,73

154.775,00

- medicamente

190.045,62

137.787,00

- materiale sanitare

20.705,11

16.016,00

- Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice

245,00

353,00

- pompe insulină şi seturi consumabile pentru pompele de insulină

438,00

619,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

19.048,49

17.653,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare, din care:

26.263,00

36.413,00

- medicamente

25.762,00

35.357,00

- materiale sanitare

501,00

1.056,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

29.641,00

39.846,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

15.065,00

25.295,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

2.654,00

3.484,00

Programul naţional de boli endocrine

1.098,37

1.550,00

Programul naţional de ortopedie

13.826,00

19.249,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

155,00

293,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

24.953,00

39.321,00

Programul naţional de sănătate mintală, din care:

341,00

528,00

- medicamente

305,00

423,00

- materiale sanitare

36,00

105,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

6.573,00

17.277,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

3.508,00

7.153,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.826,00

9.177,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

65,00

251,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

174,00

696,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

218.378,94

216.527,00

Total

918.935,86

897.015,86

Art. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 185 din data de 18 martie 2015