DECIZIE nr. 31 din 6 februarie 2014 privind numirea domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului
Având în vedere Adresa nr. 7 din 28 ianuarie 2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici referitoare la propunerea de numire a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 23 ianuarie 2014,
în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănuţ-Cristian Popa se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 118/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Dănuţ-Cristian Popa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 18 februarie 2013, îşi încetează aplicabilitatea.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 95 din data de 6 februarie 2014