HOTĂRÂRE nr. 898 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemei oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema oraşului Drăgăneşti-Olt se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp roşu, se află un mănunchi compus din şase spice de grâu de aur.
În stânga, în câmp auriu, se află un ciorchine de strugure verde, cu două frunze de aceeaşi culoare, cu codiţă naturală şi cârcel orientat spre senestra.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află o roată de moară peste valuri, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu simbolizează principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura practicată în Câmpia Boianului, iar cifra lor indică numărul cartierelor componente ale oraşului.
Strugurele reprezintă o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, viticultura.
Roata de moară evocă lacul de acumulare şi centrala hidroelectrică de pe râul Olt.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 787 din data de 29 octombrie 2014