HOTĂRÂRE nr. 191 din 18 martie 2015 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

________
*) Traducere.
ANEXĂ:
(1)_
Ministerul Finanţelor Publice
Cabinet secretar de stat
Bucureşti, 17 iunie 2014
Doamnei Elisabetta Capannelli, manager de ţară
Biroul Băncii Mondiale din România
Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - faza a II-a
Împrumut RO-4760
Stimată doamnă Capannelli,
Avem plăcerea să confirmăm primirea scrisorilor dumneavoastră din 3 iunie 2014 şi, respectiv, 10 iunie 2014 referitoare la închiderea împrumutului menţionat mai sus, precum şi la graficul de rambursare aferent acestuia, revizuit pentru a reflecta anularea din împrumut a sumei de 613.523,22 EUR.
Vă mulţumim pentru întregul sprijin acordat în finalizarea cu succes a acestui împrumut.
Cu stimă,

Attila Gyorgy,

secretar de stat

(2)_

Banca Mondială

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Clădirea UTI

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, Bucureşti, România

Tel.: 021 201 03 11

Fax: 021 201 03 38

3 iunie 2014
Excelenţei sale Ioana-Maria Petrescu,
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Stimată doamnă ministru,
România: Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - faza a II-a (Împrumut RO - 4760)
Notificare privind anularea sumelor netrase din împrumut şi închiderea contului de împrumut
Data-limită de tragere a sumelor împrumutului a fost 31 decembrie 2013, iar perioada de graţie s-a încheiat la 30 aprilie 2014, ultima tranzacţie fiind înregistrată în sistemul Băncii pe 8 mai 2014.
Ca urmare, potrivit secţiunii 7.03 din Condiţiile Generale, prin prezenta, Banca anulează din contul Împrumutului, începând cu 8 mai 2014, suma de 613.523,22 EUR, iar comisionul de angajament aplicabil asupra acestei sume încetează să se acumulezi de la această dată.
Graficul de rambursare este în curs de actualizare de către Bancă, drept urmare a acestei anulări, iar sumele revizuite vor fi transmise în cel mai scurt timp.
Am aprecia dacă ne-aţi putea confirma primirea acestei scrisori.

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

manager de ţară

Biroul Băncii Mondiale din România

(3)_

Banca Mondială

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Clădirea UTI

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, Bucureşti, România

Tel.: 021 201 03 11

Fax: 021 201 03 38

10 iunie 2014
Excelenţei sale Ioana-Maria Petrescu,
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Stimată doamnă ministru,
România: Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - faza a II-a
(Împrumut RO - 4760)
Graficul de rambursare revizuit
Ca urmare a corespondenţei noastre anterioare din 3 iunie 2014 cu privire la subiectul de mai sus, vă transmitem anexat Graficul de rambursare revizuit.
Am aprecia dacă ne-aţi putea confirma primirea acestei scrisori.
Cu stimă,
Elisabetta Capannelli,
manager de ţară
Biroul Băncii Mondiale din România
(31)_
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Graficul de rambursare
Sume exprimate în euro
Ţara - RO-România
Împrumutat 8000008817 - Ministerul Finanţelor Publice

Împrumut BIRD 47600

Împrumut 47600-001

Valuta EUR

Prima dată de rambursare 15.08.2010 Ultima dată de rambursare 15.02.2022

Data de scadenţă

Valoare rate de capital iniţiale

Total ajustări

Valoare rate de capital revizuite

15.08.2010

2.715 000

0

2.715.000

15.02.2011

2.715.000

0

2.715.000

15.08.2011

2.715.000

0

2.715.000

15.02.2012

2.715.000

0

2.715.000

15.08.2012

2.715.000

0

2.715.000

15.02.2013

2.715.000

0

2.715.000

15.08.2013

2.715.000

0

2.715.000

15.02.2014

2.715.000

0

2.715.000

15.08.2014

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2015

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2015

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2016

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2016

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2017

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2017

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2018

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2018

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2019

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2019

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2020

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2020

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2021

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.08.2021

2.715.000

-38.398,24

2.676.601,76

15.02.2022

2.655.000

-37.549,62

2.617.450,38

TOTAL

65.100.000

-613.523,22

64.486.476,78

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 7 aprilie 2015