HOTĂRÂRE nr. 97 din 11 noiembrie 2015 privind plata cotizaţiilor anuale ale institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizaţii internaţionale
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către următoarele organizaţii internaţionale:
- Institutul European de Drept (ELI);
- Institutul Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF);
- Asociaţia Comisiilor Francofone de Drepturile Omului;
- Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI).
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 12 noiembrie 2015