RECTIFICARE din 14 mai 2013 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009
La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 1, la poziţia 232, în loc de:
"232. Plămădeala Larisa, fiica lui Iojiţa Alexei şi Ludmila (fiica lui Pînzari Vasile, născut la 3.08.1927 în localitatea Lipceni, raionul Rezina), născută la data de 2 martie 1973 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chişinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 165. (4.752/2008) Copii minori: Plămădeala Ruxandra, născută la data de 30.03.1996, şi Plămădeala Valentina Olimpia, născută la data de 25.09.2007."
se va citi:
"232. Plămădeală Larisa, fiica lui Iojiţa Alexei şi Ludmila (fiica lui Pînzari Vasile, născut la 3.08.1927 în localitatea Lipceni, raionul Rezina), născută la data de 2 martie 1973 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chişinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 165. (4.752/2008) Copii minori: Plămădeală Ruxanda, născută la data de 30.03.1996, şi Plămădeală Valentina Olimpia, născută la data de 25.09.2007."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 14 mai 2013