HOTĂRÂRE nr. 239 din 6 aprilie 2016 pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţi lor în România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.După alineatul (11) al articolului 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) România acceptă, în perioada 2016-2017, un număr de 80 de refugiaţi în nevoie de relocare."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministerul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 7 aprilie 2016