HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă trecerea unor construcţii aflate Tn administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.
Art. 3
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul

CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (valoare reactualizată)

- lei -

101.501

8.19.01

Imobil 45-45

MAI - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş

CUI 4358096

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

16.085.958,20

101.503

Imobil 45-79

1.284.593,64

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

CUI

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a părţilor care ies din domeniul public

(lei)

101.501 parţial

8.19.01

Imobil 45-45

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

CF 419203

MAI - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş

CUI 4358096

1. Corp gardă-pavilion 02

Sc = 381 mp

Sd = 381 mp

41-05-02

398.226,16

2. Bloc alimentar-pavilion 09

Sc = 380 mp

Sd = 380 mp

45-45-09

101.503 parţial

Imobil 45-79

1. Deservire poligon - pavilion 01

Sc= 107,75 mp

Sd = 107,75 mp

45-79-01

35.931,51

2. Saivan oi - pavilion 02

Sc = 540 mp

Sd = 540 mp

45-79-02

3. Camera gaze - pavilion 03

Sc = 17,16 mp

Sd = 17.16 mp

45-79-03

4, Magazie materiale - pavilion 04

Sc = 30,60 mp

Sd = 30,60 mp

45-79-04

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 407 din data de 9 iunie 2015