ORDIN nr. 1318 din 24 mai 2013 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2013
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.760 din 5 aprilie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
luând în considerare prevederile art. 32 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,
având în vedere prevederile art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2013, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1: Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pentru principalele specii de peşti la Marea Neagră pentru anul 2013

Specia

Captura totală admisibilă*

(tone)

Efort de pescuit

(nr. de ambarcaţiuni)

Şprot

3442,5**

nelimitat

Bacaliar

600 (captură auxiliară)

nelimitat

Guvizi

50-60

paragate - 300

setci -100

cuşti - 500

volte - nelimitat

Calcan

43,2**

setci de calcan - 3.500

Rechin

50

setci de rechin - 800

paragate - 400

Rapană

5.700

 
* Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona "Marea Neagră" şi zona "Bazinele Mării Negre".
** Stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
ANEXA nr. 2:
1.Cota totală admisibilă pe specii de peşti şi complexe acvatice pentru anul 2013 în perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Nr. crt.

Specie

Zona

Total

[kg]

Dunăre

[kg]

Gorgova Uzlina

[kg]

Insula Dranov

[kg]

Bazine Marea Neagră

[kg]

Marea Neagră

[kg]

Matiţa Merhei

[kg]

Razim Sinoe

[kg]

Roşu Puiu

[kg]

Sfiştofca

[kg]

Somova Parcheş

[kg]

Şontea Fortuna

[kg]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Abramis brama danubii (plătica)

551177,34

51012,91

64109,85

13146,31

9789,37

0

4716,97

357112,53

49020,94

308,53

308,53

1651,30

2

Alburnus alburnus (oblete)

1852,14

260,13

0

0

0

0

0

1524,37

67,63

0

0

0

3

Alosa tanaica (rizeafcă)

3928,00

106,65

0

0

3821,34

0

0

0

0

0

0

0

4

Alosa immaculata (scrumbia de Dunăre)

758194,55

664091,9

0

0

94102,64

0

0

0

0

0

0

 

5

Aspius aspius (avat)

104275,21

62530,53

1837,01

0

26,41

0

3839,72

0

10762,74

0

0

25278,77

6

Blicca bjoerkna (batcă)

335162,76

111888,2

17501,72

0

2099,26

0

48176,59

0

81166,59

0

0

74330,33

7

Carassius auratus gibelio (caras auriu)

2392513,90

272693,6

613795,9

63146,95

89773,42

0

193491

564979,12

354502,08

1648,51

42891,43

195591,45

8

Ciprinide asiatice

184933,52

65303,69

22267,35

3082,57

3605,43

0

25740,13

31965,10

20649,33

104,05

832,42

11383,4

9

Cyprinus carpio carpio (crap)

231003,02

67431,58

31083,25

8953,77

6149,53

0

32683,08

28268,61

30945,38

143,07

3105,98

22238,74

10

Esox lucius (ştiuca)

91431,45

5837,37

16945,04

22465,07

1037,92

0

5546,03

16370,14

4045,06

135,26

1500,96

17548,55

11

Liza aurata (chefal)

1610,22

0

0

0

1253,83

356,38

0

0

0

0

0

0

12

Pelecus cultratus (sabiţă)

1334,48

0

0

0

0

0

0

1334,48

0

0

0

0

13

Perca fluviatilis fluviatilis (biban)

139540,40

3967,02

7504,82

9461,03

132,66

0

16182,86

7429,38

16266,09

189,89

0

78406,61

14

PMM (peşte marin mic)

32836,52

0

0

0

29080,21

3756,31

0

0

0

0

0

0

15

Psetta maxima maeotica (calcan)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Raja clavata (pisica de mare)

345,97

0

0

0

345,97

0

0

0

0

0

0

0

17

Rutilus rutilus carpathorosicus (babuşcă)

388332,30

59182,9

118626,7

25188,65

4164,67

0

18138

96125,86

31188,60

514

65,18

35137,70

18

Scardinius erytrophthalmus (roşioară)

16762,94

148,27

14374,93

1194,01

0

0

0

1045,73

0

0

0

0

19

Silurus glanis (somn)

224772,83

74481,17

30302,85

3459,76

5095,99

0

21596,22

18370,56

57796,27

0

855,83

12814,13

20

Sprattus sprattus phalericus (şprot)

9528,65

0

0

0

9429,80

98,85

0

0

0

0

0

0

21

Squalus acanthias (câine de mare, rechin)

145,67

0

0

0

80,64

65,03

0

0

0

0

0

0

22

Sander lucioperca (şalău)

214892,63

20156,28

28636,95

4969,74

598

0

1895,30

153753,38

2965,93

0

33,75

1883,24

23

Tinca tinca (lin)

20292,96

0

1082,15

15485,71

52,02

0

0

3438,95

28,61

0

0

205,50

24

Trachurus ponticus (stavrid)

14562,21

0

0

0

14078,37

483,84

0

0

0

0

0

0

25

Vimba vimba carinata (morunaş)

21864,14

20792,4

455,23

0

569,69

0

0

31,21

15,6

0

0

0

Total capturi estimate 2013:

5741294,05

1479885

968523,29

170553,7

275287,32

4760,43

372006,02

1281749,64

659420,95

3043,34

49594,10

476469,81

Speciile de apă dulce, menţionate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura şi Meleaua Sf. Gheorghe.
2.Numărul de unelte de pescuit recomandat pentru un pescar din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, pentru anul 2013

Nr. crt.

Setci la pescuitul scrumbie

[nr. buc.]

Taliene pentru pescuitul speciilor de apă dulce

[nr. buc.]

Vintire la pescuitul speciilor de apă dulce

[nr. buc.]

Setci diferite la pescuitul în Dunăre sau golfurile şi melelele din Marea Neagră

[nr. buc.]

0

1

2

3

4

1

3

10

35

15

3.Efortul de pescuit recomandat pentru anul 2013

Nr. crt.

Număr pescari

Număr bărci

[buc.]

Număr setci diferite

[buc.]

Număr vintire

[buc.]

Număr taliene

[buc.]

Număr pescari scrumbie

[buc.]

Număr bărci scrumbie

[buc.]

Număr setci scrumbie

[buc.]

Număr năvoade

[buc.]

Număr taliene gigant

[buc.]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1448

744

13920

44980

14480

1000

500

3000

140

30

ANEXA nr. 3:
1.Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1.075) pentru anul 2013
Tabelul nr. 1

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (tone)

Total

Pescuit sportiv

(tone)

Pescuit comercial

(tone)

Nr. bărci

Scrumbie

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râul Siret)

24

10

3,2

0,8

38

5

33,0

40

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan- Brăila)

11

16

4,5

0,8

32,3

5

27,3

27

B

km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)

12,2

26,3

7,2

2,9

48,6

9

39,6

32

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv braţul Vâlciu

12,2

30

9,8

5,4

57,4

5

52,4

40

3.

3

km 0 - 98 braţ Măcin (Vadu Oii)

1,7

17,5

2,8

2,8

24,8

5

19.8

16

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

7,3

19

5,3

4,5

36,1

9

27.1

30

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

7,3

33

6,5

4,5

51,3

10

41.3

35

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

1,1

6,5

1,8

0,8

10,2

2

8.2

7

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 braţ Borcea (Borcea)

10

32

5

2

49

7

42

112

6.

6

A

km 50 braţ Borcea (Borcea) - km 100 braţ Borcea, inclusiv braţul Bala

6

32

3,8

3,5

45,3

7

38.3

36

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

3,2

38

6,6

2

49,8

5

44,8

42

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

1,7

31

5

2,5

40,2

5

35,2

32

8.

8

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

1,5

39

4,6

0,8

45,9

8

37,9

32

9.

9

km 615 (Gârcov) - km 665

0,8

24

2,6

1,8

29,2

5

24,2

21

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

1,4

40

3,8

0,8

46

8

38

33

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,5

16

1,8

0,8

19,1

3

16,1

14

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,4

9,5

0,9

0,8

11,6

2

9,6

8

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,3

7,5

1,8

0,8

10,4

2

8,4

8

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv braţul Gogoşu

-

23,2

5,6

1,8

30,6

6

24.6

18

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

-

84

17

3,6

104,6

23

81.6

60

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

-

36,5

7

1,8

45,3

9

36.3

33

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

-

120

34

3,5

157,5

29

128.5

82

Total general:

102,6

691

140,6

49

983,2

169

814,2

758

* Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2013.
Termenul de "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).
2.Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit (TAC) pe fluviul Dunărea pentru anul 2013
Tabelul nr. 2

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

TAC

(tone)

Pescuit sportiv

Pescuit comercial

Cotă

(tone)

Nr. pescari sportivi/an

Cotă

(tone)

Nr. bărci*

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret)

38

5

1000

33,0

40

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan - Brăila)

32,3

5

1000

27,3

27

B

km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)

48,6

9

1800

39,6

32

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv braţul Vâlciu

57,4

5

1000

52,4

40

3.

3

km 0 - 98 braţ Măcin (Vadu Oii)

24,8

5

1000

19,8

16

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

36,1

9

1800

27,1

30

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu - Ostrov)

51,3

10

2000

41,3

35

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

10,2

2

400

8,2

7

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 braţ Borcea (Borcea)

49

7

1400

42

112

6.

6

A

km 50 braţ Borcea (Borcea) - km 100 braţ Borcea, inclusiv braţul Bala

45,3

7

1800

38,3

36

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

49,8

5

1600

44,8

42

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

40,2

5

1400

35,2

32

8.

8

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

45,9

8

1600

37,9

32

9.

9

km 615 (Gârcov) - km 665

29,2

5

1000

24,2

21

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

46

8

1600

38

33

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

19,1

3

600

16,1

14

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

11,6

2

400

9,6

8

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

10,4

2

400

8,4

8

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv braţul Gogoşu

30,6

6

1200

24,6

18

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

104,6

23

4600

81,6

60

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

45,3

9

1800

36,3

33

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

157,5

29

2800

128,5

82

   

Total general:

983,2

169

32.200

814,2

758

* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:
- setci 5 bucăţi;
- ave 7 bucăţi;
- taliene 3 bucăţi;
- vintire 6 bucăţi;
- prostovol o bucată;
- alte unelte tradiţionale o bucată.
3.Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1.075) pentru anul 2013
CIPRINIDE AUTOHTONE
Tabelul nr. 3

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC)

(tone)

Total

(tone)

Crap

Caras

Plătică

Morunaş

Mreană

Babuşcă

Batcă

1.

1

A

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret)

4,7

2,5

0,8

1,0

0,8

0,1

0,1

10

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan - Brăila)

5,3

4,6

2

1,1

2

0,5

0,5

16

B

km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)

6

9,6

4

2,2

2,5

1

1

26,3

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv braţul Vâlciu

7

9,4

5,4

3

3,3

1

0,9

30

3.

3

km 0 - 98 braţ Măcin (Vadu Oii)

3,5

5,3

2,8

1,8

2,7

0,7

0,7

17,5

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

5

6

4

1,5

1.5

0,5

0,5

19

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

7

13

6

2

3

1

1

33

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

1,5

1,9

1

0,6

0,5

0,5

0,5

6,5

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 braţ Borcea (Borcea)

6,2

11

6

2,5

3,5

1,5

1,3

32

6.

6

A

km 50 braţ Borcea (Borcea) - km 100 braţ Borcea, inclusiv braţul Bala

6

12

5,5

3

3,5

1

1

32

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

7

14

7,5

3

3,5

1,5

1,5

38

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

7

13

5,6

1,8

1,8

0,9

0,9

31

8.

8

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

8,5

14,5

7

3,5

3,5

1

1

39

9.

9

km 615 (Gârcov) - km 665

5

8

4,3

2,2

2,5

1

1

24

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

10

12,5

7,5

4

4

1

1

40

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

3,5

5,2

2,6

1,2

2,5

0,5

0,5

16

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

1,8

2,8

2

1

1

0,5

0,4

9,5

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

1,5

1,8

2

0,7

0,7

0,4

0,4

7,5

11.

11

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv braţul Gogoşu

4

8

4,4

2

2,8

1

1

23,2

12.

12

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

12,5

22

22,2

7,6

6

9

4,7

84

13.

13

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

5,2

13,2

9,2

3,5

1,8

1,8

1,8

36,5

14.

14

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

10

74

25

2

3

4

2

120

Total general:

128,2

264,3

136,8

51,2

56,4

30,4

23,7

691

4.Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1.075) pentru anul 2013
SPECII RĂPITOARE
Tabelul nr. 4

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC)

(tone)

Total

(tone)

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret)

0,5

1,8

0,8

0,1

3,2

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila)

0,6

2,2

1,2

0,5

4,5

B

km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)

1,2

2,5

2,5

1

7,2

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv braţul Vâlciu

2,3

3,5

3

1

9,8

3.

3

km 0-98 braţ Măcin (Vadu Oii)

0,4

1,3

0,6

0,5

2,8

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

0,5

2,4

1,4

1

5,3

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

1

2,5

1,8

1,2

6,5

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

0,4

0,6

0,5

0,3

1,8

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 braţ Borcea (Borcea)

0,5

1,5

2,2

0,8

5

6.

6

A

km 50 braţ Borcea (Borcea) - km 100 braţ Borcea, inclusiv braţul Bala

0,5

1,5

1

0,8

3,8

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

3

2

1

0,6

6,6

7.

7

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

0,5

2,7

0,9

0,9

5

8.

8

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

0,5

1,8

1,3

1

4,6

9.

9

km 615 (Gârcov) - km 665

0,4

0,9

0,9

0,4

2,6

10.

10

A

km 665-km 745 (amonte Rast)

0,4

1,8

0,8

0,8

3,8

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,3

0,7

0,5

0,3

1,8

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,2

0,3

0,2

0,2

0,9

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,2

0,6

0,5

0,5

1,8

11.

11

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv braţul Gogoşu

0,5

2,5

2

0,6

5,6

12.

12

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

2

7

6

2

17

13.

13

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

1,5

3

2,4

0,1

7

14.

14

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

5,6

13

12

3,4

34

Total general:

23,6

53,7

44,3

19

140,6

5.Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2013
Tabelul nr. 5

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă

(tone)

Nr. bărci

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii

Total

Pescuit sportiv

Pescuit comercial

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

35

6,8

1,8

43,6

9

34,6

32

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

4,2

1,9

1,9

8

8

0

0

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

4,2

1,9

1,9

8

8

0

0

4.

A

km 514 - km 544 (barajul Stânca-Costeşti)

2,9

1,3

0,8

5

5

0

0

B

Lacul de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614)

80

44,5

3,5

128

25

103

52

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

4,4

0,9

1,8

7,1

2

5,1

5

TOTAL:

130,7

57,3

11,7

199,7

57

142,7

89

6.Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pe râul Prut pentru anul 2013
Tabelul nr. 6

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

TAC

(tone)

Pescuit sportiv

Pescuit comercial

Cotă

(tone)

Nr. pescari sportivi/an

Cotă

(tone)

Nr. bărci

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

43,6

9

1800

34,6

32

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

8

8

800

0

0

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

8

8

600

0

0

4.

A

km 514-km 544 (barajul Stânca-Costeşti)

5

5

400

0

0

B

Lacul de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)

128

25

5000

103

52

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

7,1

2

400

5,1

5

TOTAL:

199,7

57

9000

142,7

89

*Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:
- setci 5 bucăţi;
- ave 7 bucăţi;
- taliene 10 bucăţi;
- vintire 15 bucăţi;
- prostovol o bucată;
- alte unelte tradiţionale o bucată.
7.Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2013
SPECII RĂPITOARE
Tabelul nr. 7

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă

(tone)

Total

(tone)

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

Biban

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

2

3

0,9

0,9

-

6,8

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

0,5

1

0,2

0,2

-

1,9

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

0,5

1

0,2

0,2

-

1,9

4.

A

km 514 - km 544 (barajul Stânca-Costeşti)

0,3

0,4

0,2

0,4

-

1,3

B

Lacul de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)

2,9

6,8

11,5

2,9

20,4

44,5

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

0,4

0,5

-

-

-

0,9

TOTAL:

6,6

12,7

13

4,6

20,4

57,3

8.Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2013
CIPRINIDE AUTOHTONE
Tabelul nr. 8

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă

(tone)

Total

(tone)

Crap

Caras

Plătică

Roşioară

Morunaş

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

10,6

10,6

10,2

1,8

1,8

35

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

3,5

6,8

7,5

0,9

0,8

19,5

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

3,8

3,8

3,7

1

0,7

13

4.

A

km 514 - km 544 (barajul Stânca-Costeşti)

1,8

2,8

1

0,5

0,4

6,5

B

Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614)

9,5

19

48,5

1,5

1,5

80

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

1,4

1

1

0,5

0,5

4,4

TOTAL:

30,6

44

71,9

6,2

5,7

158,4

ANEXA nr. 4:
1.Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2013 (kg)
Tabelul nr. 1

Nr. crt.

Lacul

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii*

Total captură

Nr. bărci

Nr. setci

1.

Turnu

605

-

500

155

1.260

2

20

2.

Cornetu

1.396

-

300

280

1.976

2

20

3.

Călimăneşti

3.189

-

800

600

4.589

2

20

4.

Dăeşti

4.150

-

800

1.000

5.950

3

30

5.

Arceşti

4.300

10.000

1.700

1.000

17.000

5

50

6.

Ioneşti

4.330

3.000

900

1.000

9.230

3

30

7.

Râmnicu Vâlcea

7.400

3.000

1.200

1.000

12.600

3

30

8.

Râureni

6.900

3.000

1.200

1.500

12.000

3

30

9.

Govora

5.000

4.000

2.000

1.000

12.000

3

30

10.

Băbeni

9.000

4.800

2.000

600

16.400

5

50

11.

Drăgăşani

10.300

4.000

1.700

1.000

17.000

5

50

12.

Drăgăneşti

11.580

6.000

2.000

700

20.280

7

70

13.

Frunzaru

17.000

10.000

3.000

2.400

32.400

13

130

14.

Rusăneşti

11.800

10.500

2.700

2.500

27.500

12

120

15.

Izbiceni

5.600

1.000

700

300

7.600

2

20

16.

Strejeşti

12.000

10.000

2.000

1.200

25.200

8

80

17.

Slatina

5.080

4.000

1.000

1.000

10.800

3

30

18.

Ipoteşti

8.380

12.500

2.000

2.500

25.380

12

120

TOTAL:

127.730

85.800

26.500

20.935

259.765

93

930

* Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2013.
Termenul de "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).
2.Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Siret în anul 2013 (kg)
Tabelul nr. 2

Nr. crt.

Lac de acumulare

Avat

Crap

Somn

Scobar

Şalău

Sânger, novac

Plătică

Caras

Total

(kg)

Nr. bărci

1.

Răcăciuni

150

2.000

200

200

600

Fără limită

700

500

4.350

6

2.

Bereşti

150

2.000

200

200

700

Fără limită

700

500

4.450

6

3.

Călimăneşti

150

2.500

200

200

500

Fără limită

3.500

1.500

8.550

10

4.

Movileni

170

2.400

300

150

800

Fără limită

2.000

1.400

7.220

8

Număr de unelte pe unitatea de pescuit:
- setci - 20 buc.
- taliene - 5 buc.
- vintire - 5 buc.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 314 din data de 30 mai 2013