ORDIN nr. 77 din 20 mai 2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi
Având în vedere faptul că Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 12 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi dobândeşte personalitate juridică.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 385 din data de 23 mai 2014