HOTĂRÂRE nr. 35 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.la punctul 16 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat - domnul senator Savu Daniel, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de senator a domnului Drăghici Damian;
2.la punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză - domnul senator Bumbu Octavian-Liviu, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de senator a domnului Drăghici Damian;
3.la punctul 33 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă - domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul senator Agrigoroaei Ionel;
4.la punctul 72 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan - domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul senator Agrigoroaei Ionel.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 29 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 714 din data de 30 septembrie 2014