DECRET nr. 952 din 29 decembrie 2014 privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 961 din data de 30 decembrie 2014