HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 decembrie 2014 privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se numesc membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului, după cum urmează:
- domnul Cristea Radu Călin, membru titular, la propunerea Guvernului, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 3 decembrie 2014;
- domnul Tufeanu Gabriel, membru titular, la propunerea Guvernului, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 3 decembrie 2014.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 879 din data de 3 decembrie 2014