DECIZIE nr. 361 din 16 decembrie 2015 privind reintegrarea doamnei Georgeta Modiga în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 4.450 din 13 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 30.865/3/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 5.900 din 3 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 30.865/3/2013, prin care s-au dispus anularea Deciziei prim-ministrului nr. 283/2013 privind eliberarea doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, reintegrarea doamnei Georgeta Modiga în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia deţinută anterior emiterii deciziilor contestate şi salariul aferent funcţiei ocupate în prezent de la data eliberării din funcţie şi până la reintegrarea efectivă,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga se reintegrează în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 348/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 19 august 2013, îşi încetează aplicabilitatea.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 16 decembrie 2015