HOTĂRÂRE nr. 57 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. I "Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", domnul senator Coste Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
2.La anexa nr. X "Componenţa Comisiei pentru sănătate publică", domnul senator Coste Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se retrage din componenţa comisiei.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 septembrie 2015