ORDIN nr. 2118 din 28 februarie 2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti
Având în vedere Referatul nr. 507/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea,
în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Norme metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Imobilul din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică A, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-21059.
(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

ANEXĂ: Zona de protecţie a imobilului monument istoric din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti
Coordonatele punctelor de contur

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

588148,431

327378,410

2.

588124,402

327379,955

3.

588129,796

327412,220

4.

588125,060

327412,779

5.

588115,352

327413,823

6.

588115,352

327413,002

7.

588099,794

327414,468

8.

588096,506

327412,353

9.

588090,904

327412,000

10.

588090,904

327412,597

11.

588079,090

327412,043

12.

588005,830

327411,259

13.

588002,284

327402,379

14.

587997,807

327380,343

15.

587997,280

327370,394

16.

587997,668

327365,290

17.

587980,391

327362,169

18.

587986,432

327336,360

19.

587998,314

327283,605

20.

588023,728

327290,414

21.

588024,634

327290,931

22.

588028,341

327270,693

23.

588044,178

327264,787

24.

588048,104

327253,916

25.

588055,942

327256,836

26.

588056,863

327254,540

27.

588061,135

327256,915

28.

588067,948

327259,333

29.

588081,241

327257,225

30.

588108,999

327266,091

31.

588110,188

327256,803

32.

588115,646

327257,560

33.

588115,217

327287,117

34.

588144,839

327286,886

35.

588158,647

327300,969

36.

588155,817

327218,467

37.

588174,138

327330,329

38.

588180,439

327332,963

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 192 din data de 5 aprilie 2013