ORDIN nr. 63 din 17 ianuarie 2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. 1
Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2013, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică, se utilizează de către instituţiile prefectului pentru stabilirea numărului maxim de posturi, pentru anul 2014, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
Art. 3
(1)În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2014, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
(2)Comunicările se transmit în format electronic şi către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale, la adresa dpfbl@a.mdrap.ro
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Eleodor Mandreş,

secretar de stat

ANEXĂ:

Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Comune

Oraşe

Municipii

Judeţe

Sectoare ale municipiului Bucureşti

Municipiul Bucureşti

0

1

2

3

4

5

6

7

1

cel mult 1.500

1.132

X

X

X

X

X

2

1.501-3.000

2.201

2.495

X

X

X

X

3

3.001-5.000

3.726

4.053

X

X

X

X

4

5.001-10.000

6.134

7.218

X

X

X

X

5

10.001-20.000

11.082

12.298

16.802

X

X

X

6

20.001-50.000

X

25.410

29.523

X

X

X

7

50.001-100.000

X

X

67.652

X

X

X

8

100.001-200.000

X

X

128.730

X

X

X

9

200.001-400.000

X

X

275.237

X

X

X

10

cel mult 500.000

X

X

X

353.868

X

X

11

cel puţin 500.001

X

X

X

632.110

X

X

12

sectoare ale municipiului Bucureşti

X

X

X

X

299.997

X

13

municipiul Bucureşti

X

X

X

X

X

1.920.610

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 14 februarie 2014