ORDIN nr. 93 din 25 iunie 2015 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1), art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013 şi ale Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi tariful mediu de extragere de energie electrică din reţea, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se aprobă preţul reglementat pentru energia electrică reactivă de 0,05 lei/kVArh, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2)Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă se aplică cu respectarea prevederilor din reglementările specifice şi nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).
(3)Preţul reglementat pentru energia reactivă are la bază preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţeaua electrică de transport, de 174,40 lei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul tarifar 1 iulie 2014-30 iunie 2015.
Art. 3
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2014;
b)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem

Agentul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

20,97

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii funcţionale de sistem

13,75

1,17

NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi tariful mediu de extragere de energie electrică din reţea

Zone de extragere a energiei electrice din reţea

(L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din reţea - TL

(lei/MWh)

Muntenia Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

19,19

Brazi, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Focşani Vest

Focşani

Barboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

18,53

Domneşti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

15,26

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

19,15

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Transilvania Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

19,37

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

19,57

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetiş

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

19,49

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

16,17

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere de energie electrică din reţea

  

18,14

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.
NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 468 din data de 29 iunie 2015