DECIZIE nr. 144 din 25 aprilie 2016 privind eliberarea domnului Ioan-Alexandru Andrei din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Având în vedere Adresa Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1.705/CGB din 18 aprilie 2016, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/7.025 din 21 aprilie 2016,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan-Alexandru Andrei se eliberează din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 25 aprilie 2016