ORDIN nr. 33 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014
Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 175/2013 al Compartimentului medicină de urgenţă,
având în vedere prevederile art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă sumele pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014.
Art. 2
Sumele sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ele fiind calculate în baza bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2014.
Art. 3
În cazul în care prin legea de rectificare sunt acordate fonduri suplimentare care sunt repartizate în acest scop, Ministerul Sănătăţii va stabili redistribuirea lor, la propunerea Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii.
Art. 4
Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ:
- mii lei -

Nr. crt.

Unităţi

Total 2014

1.

Alba

13.090.000

2.

Arad

11.256.000

3.

Argeş

22.176.000

4.

Bacău

17.508.000

5.

Bihor

23.914.000

6.

Bistriţa-Năsăud

8.336.000

7.

Botoşani

12.566.000

8.

Braşov

15.107.000

9.

Brăila

12.959.000

10.

Buzău

13.372.000

11.

Caraş-Severin

10.697.000

12.

Călăraşi

10.842.000

13.

Cluj

22.038.000

14.

Constanţa

23.169.000

15.

Covasna

7.413.000

16.

Dâmboviţa

13.639.000

17.

Dolj

19.773.000

18.

Galaţi

14.800.000

19.

Giurgiu

9.093.000

20.

Gorj

11.855.000

21.

Harghita

14.181.000

22.

Hunedoara

15.850.000

23.

Ialomiţa

10.088.000

24.

Iaşi

27.495.000

25.

Maramureş

13.886.000

26.

Mehedinţi

10.819.000

27.

Mureş

17.102.000

28.

Neamţ

16.984.000

29.

Olt

17.037.000

30.

Prahova

20.763.000

31.

Satu Mare

8.777.000

32.

Sălaj

8.716.000

33.

Sibiu

9.405.000

34.

Suceava

18.434.000

35.

Teleorman

14.767.000

36.

Timiş

26.998.000

37.

Tulcea

9.771.000

38.

Vaslui

14.068.000

39.

Vâlcea

13.502.000

40.

Vrancea

12.277.000

41.

Bucureşti-Ilfov

53.241.000

Total judeţe:

647.764.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 7 februarie 2014