RECTIFICARE din 25 august 2015 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 şi 606 bis din 11 august 2015
La Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 şi 606 bis din 11 august 2015, se face următoarea rectificare:
- în anexă, la capitolul I, secţiunea A, pct. V. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015, pct. 1), în loc de: "..... până cel târziu la data de 18 august 2015" se va citi: "..... până cel târziu la data de 17 august 2015".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 643 din data de 25 august 2015