REGULAMENT nr. 2 din 24 iulie 2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006
Art. I
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La articolul 31, alineatul (1) se abrogă.
Art. II
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a hotărârii de adoptare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 503 din data de 9 august 2013