ORDIN nr. 1325/C din 12 aprilie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009
În temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
având în vedere propunerile procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism transmise prin Adresa nr. 3.188/VI/2/2016 din 26 ianuarie 2016, privind modificarea şi completarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 313 din 24 martie 2016 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 1 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) Serviciul teritorial Bucureşti:
- Biroul teritorial Giurgiu;
- Biroul teritorial Teleorman;
- Biroul teritorial Călăraşi;
- Biroul teritorial Ialomiţa;
- Biroul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri;"
2.Articolele 873 şi 874 se abrogă.
Art. II
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 4 mai 2016