ORDIN nr. 649 din 19 aprilie 2016 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015)
În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 344 din data de 5 mai 2016