HOTĂRÂRE nr. 533 din 8 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, conform anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă înscrierea imobilelor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3
Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE şi valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, care se actualizează

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Zam/CUI: 4373967

144084

8.25.01

Pav 1

C1 = P + E 165 de paturi

Sc = 1.211 mp

Sd = 2.422 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

3.469.122

144085

8.25.01

Pav 2

C2 = P + 3E 220 de paturi,

Sc = 827 mp

Sd = 3.308 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

5.145.931

144087

8.28.10

Centrală termică

C5 = P Sc = Sd = 82 mp

C6 = P Sc = Sd = 3 mp

C8 = P Sc = Sd = 103 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

134.041

144088

8.28.12

Garaj auto

C11 = P

Sc = Sd = 245 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

122.000

144089

8.28.13

Magazie materiale

C12 = P Sc = Sd = 7 mp

C18 = P Sc = Sd = 50 mp

C19 = P Sc = Sd = 56 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

21.379

144090

8.28.13

Bloc bucătărie şi spălătorie

C7 = P Sc = Sd = 10 mp

C15 = P Sc = Sd = 414 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

2.505.430

144091

8.25.01

farmacie

C20 = P + 1, Sc = 72 mp

Sd = 144 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

95.000

144092

8.28.13

Magazie alimente

C21 = P Sc = Sd = 119 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

24.412

144093

8.28.13

Şopron magazie

C9 = P Sc = Sd = 20 mp

C10 = P Sc = Sd = 63 mp

C14 = P Sc = Sd = 182 mp

C16 = P Sc = Sd = 36 mp

C17 = P Sc = Sd = 20 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

17.331

144094

8.28.10

Depozit comb.

C22 = S Sc = Sd = 48 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

12.669

144095

8.28.10

Staţie clorurare

C23 = P Sc = Sd = 40 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

2.520.348

144096

8.25.01

Casă portar

C25 = P Sc = Sd = 14 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

5.754

144097

8.28.10

Staţie pompe

C24 = P Sc = Sd = 37 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

470.293

144098

8.28.13

Chioşc alim.

C4 = P Sc = 16 mp

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

4.033

144099

8.28.10

Atelier electric

C3 = P Sc = Sd = 123 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

75.997

144100

8.27.07

Adăpost animale

C13 = P Sc = Sd = 152 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270

72.469

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel/CUI: 5189300

144334

8.25.01

Laborator-farmacie-ambulatoriu

C22 = P, Sc = Sd = 389 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

231.121

144335

8.25.01

Sediul central administrativ

C2 = P, Sc = Sd = 409 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

306.260

144336

8.25.01

Clădirea urgenţă medicală

C3 = P, Sc = Sd = 407 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

278.520

144337

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C4 = P, Sc = Sd = 405 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

225.928

144338

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C5 = P, Sc = Sd = 405 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

234.596

144339

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C6 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

598.990

144340

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C7 = P, Sc = Sd = 406 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

165.828

144341

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C8 = P, Sc = Sd = 405 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

165.420

144342

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

CP9 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

244.219

144343

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C10 = P, Sc = Sd = 405 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

270.687

144344

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C11 = P, Sc = Sd = 403 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

242.418

144345

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C12 = P, Sc = Sd = 404 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

489.036

144346

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C13 = P, Sc = Sd = 406 mp

CF 400390 nr. paturi 22

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

289.445

144347

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapie

C14 = P, Sc = Sd = 178 mp, C16 = P, Sc = Sd = 108 mp

CF 400390 nr. paturi 22

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

124.870

144348

8.25.01

Bibliotecă, sală de conferinţe

C15 = P, Sc = Sd = 366 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

143.819

144349

8.25.01

Depozit alimente

C17 = P, Sc = Sd = 224 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

5.536

144350

8.25.01

Depozit alimente

C18 = P, Sc = Sd = 224 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

5.536

144351

8.25.01

Magazie

C19 = P, Sc = Sd = 72 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

2.135

144352

8.25.01

Frizerie

C21 = P, Sc = Sd = 74 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

16.459

144353

8.25.01

Magazie sector agricol

C23 = P, Sc = Sd = 72 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

5.338

144354

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C24 = P, Sc = Sd = 403 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

212.489

144355

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C25 = P, Sc = Sd = 402 mp,

CF 400390 nr. paturi 26

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

597.079

144356

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C26 = P, Sc = Sd = 403 mp

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

308.259

144357

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C27 = P, Sc = Sd = 405 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

366.932

144358

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C28 = P, Sc = Sd = 404 mp

CF 400390 nr. paturi 22

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

607.545

144359

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C29 = P, Sc = Sd = 406 mp

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

289.445

144360

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C30 = P, Sc = Sd = 406 mp

CF 400390 nr. paturi 25

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

289.445

144361

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C31 = P, Sc = Sd = 406 mp

CF 400390 nr. paturi 25

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

618.085

144362

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C32 = P, Sc = Sd = 402 mp

CF 400390 nr. paturi 25

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

286.598

144363

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C33 = P, Sc = Sd = 401 mp

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

357.358

144364

8.25.01

Spălătorie

C34 = P, Sc = Sd = 364 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

603.817

144365

8.25.01

Brutărie

C35 = P, Sc = Sd = 360 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

1.603

144366

8.25.01

Atelier tâmplărie

C36 = P, Sc = Sd = 364 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

39.288

144367

8.25.01

Morga

C37 = P, Sc = Sd = 72 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

300.075

144368

8.28.13

Bloc alimentar (cantină, magazii)

C41 = P, Sc = Sd = 879 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

626.104

144369

8.25.01

Atelier mecanic

C42 = P, Sc = Sd = 314 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

408.788

144370

8.25.01

Depozit materiale

C43 = P, Sc = Sd = 311 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

191.558

144371

8.25.01

Depozit materiale

C44 = P, Sc = Sd = 313 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

183.969

144372

8.25.01

Ergoterapie

C45 = P, Sc = Sd = 237 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

145.933

144373

8.25.01

Centrală termică, magazie

C46 = P, Sc = Sd = 405 mp, C20 = P, Sc = Sd = 175 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

499.595

144374

8.25.01

Garaje

C47 = P, Sc = Sd = 301 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

336.983

144375

8.25.01

Capelă

C48 = P, Sc = Sd = 379 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

212.154

144376

8.25.01

Atelier electric

C49 = P, Sc = Sd = 73 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

10.216

144377

8.25.01

Depozit combustibil

C50 = P, Sc = Sd = 99 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

423

144378

8.25.01

Clădire poartă + bufet de incintă

C51 = P, Sc = Sd = 96 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

110.137

144379

8.25.01

Magazie

C52 = P, Sc = Sd = 73 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

23.912

144380

8.25.01

Garderobă zidari

C53 = P, Sc = Sd = 38 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

7.467

144381

8.25.01

Seră

C56 = P, Sc = Sd = 290 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

258

144382

8.25.01

Grajd

C57 = P, Sc = Sd = 482 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

25.761

144383

8.25.01

Depozit combustibil

C58 = P, Sc = Sd = 568 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

34.151

144384

8.25.01

Centrul de psihoterapie

C38 = P, Sc = Sd = 69 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

32.741

144385

8.28.10

Centrală electrică - post trafo

C39 = P, Sc = Sd = 75 mp, C40 = P, Sc = Sd = 10 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

168.299

144386

8.28.10

Puţ alim. apă

C54 = P, Sc = Sd = 8 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

294.612

144387

8.28.10

Castel apă

C55 = P, Sc = Sd = 38 mp

CF 400390

Judeţul Timiş, localitatea Jebel

138.153

Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006

35295

8.25.01

Teren viran

Suprafaţă teren = 9.961 mp

Nr. parcelă 365.366

CF nr. 56900

Judeţul Ilfov, comuna Buciumeni, Bd. Muncii nr. 70

968.000

143753

8.25.01

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

C1 = S + P + 2, Sc = 395 mp

Sd = 1.507 mp C2 = P

Sc = Sd = 34 mp

S teren = 879 mp

Nr. paturi = 38

CF nr. 60096

Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7

464.200

143754

8.25.01

Creşa Slănic Moldova

C1 = S + P + 1, Sc = 348 mp

Sd = 842 mp

S teren = 1.036 mp

CF nr. 61889

Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57

1.695.673

147076

8.25.01

Tren

S teren = 879 mp

CF nr. 60096

Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7

162.615

147077

8.25.01

Teren

S teren = 1.036 MP

CF nr. 61889

Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57

191.660

144448

8.25.01

Clădire

C1 = S + P + 3E + M

Sc = 894 mp; Sd = 5.982 mp

S teren = 997 mp

Nr. paturi =150

CF nr. 214807

Bucureşti, sectorul 3, str. Sf. Dumitru nr. 2

18.674.520

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, care se înscriu în inventarul centralizat

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006

Număr nou

8.25.01

Clădire sediu medical

C1 = S + P + 2E + POD

Sd = 969 mp; Sc = 302 mp

Su = 687 mp

S teren = 352 mp

Nr. paturi = 5

CF nr. 220142-C1-U2

Bucureşti, sectorul 3, Str. Băniei nr. 19

3.332.383

Număr nou

8.25.01

Clădire, anexă

1 = D + P+ E + Pod

Sc = 246 mp

C2 = P

Sc = 14 mp

S teren = 446 mp

Nr. paturi = 10

CF nr. 204083

Bucureşti, sectorul 2, str. Popa Rusu nr. 7

3.117.849

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 527 din data de 15 iulie 2015