DECRET nr. 295 din 13 martie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 20 martie 2013