HOTĂRÂRE nr. 410 din 25 iunie 2013 pentru declararea zilei de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României
În memoria victimelor gravului accident rutier din Muntenegru,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se declară ziua de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României.
Art. 2
(1)În ziua de 26 iunie 2013 toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia arborării drapelului României în bernă.
(2)Drapelul României în bernă se mai arborează:
a)la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituţiilor de învăţământ de orice grad, instituţiilor de cultură şi misiunilor diplomatice ale României;
b)la punctele pentru trecerea frontierei, precum şi în aeroporturi, porturi, gări şi autogări;
c)ca pavilion pe navele de orice fel şi pe alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilion românesc.
(3)Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reşedinţă.
Art. 3
În ziua de 26 iunie 2013 posturile naţionale de radio şi televiziune, precum şi instituţiile de cultură îşi vor adapta programul în mod corespunzător.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 25 iunie 2013