ORDIN nr. 962 din 22 iulie 2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6)din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,;
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.:
Art. 2
Direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 589 din data de 5 august 2015