DECIZIE nr. 231 din 9 octombrie 2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 168/2013 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Articolul unic al Deciziei prim-ministrului nr. 168/2013 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 martie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lacziko Eniko Katalin, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, se numeşte în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul domnului Dragoş Condrea."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 9 octombrie 2015