ORDIN nr. 795 din 16 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare
În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Începând cu data de 1 mai 2014, după poziţia nr. 5 "Serviciul Fiscal Orăşenesc Topoloveni" din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti se introduce poziţia nr. 51 "Serviciul Fiscal Orăşenesc Mioveni", iar unităţile administrativ-teritoriale arondate acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 1.
2.În perioada 1-31 mai 2014, poziţia nr. 1 "Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş" din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi unităţile administrativ-teritoriale arondate acesteia se modifică şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.
3.Începând cu data de 1 iunie 2014, poziţia nr. 1 "Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş", poziţia nr. 2 "Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung", poziţia nr. 51 "Serviciul Fiscal Orăşenesc Mioveni", poziţia nr. 18 "Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa" şi poziţia nr. 20 "Serviciul Fiscal Municipal Urziceni", din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, şi unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora se modifică şi sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. II
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, precum şi unităţile fiscale subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

0

1

2

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI

 

51. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mioveni, oraşul Mioveni, bd. Dacia, bl. V2B, sc. D, mezanin, judeţul Argeş, cod poştal 115400

Preluate de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

1. Mioveni

2. Miceşti

3. Ţiţeşti

4. Bălileşti

5. Davideşti

6. Vultureşti

7. Dârmăneşti

ANEXA nr. 2:

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

0

1

2

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 118

1. Piteşti

2. Albota

3. Bradu

4. Oarja

5. Ştefăneşti

6. Mărăcineni

7. Suseni

8. Poiana Lacului

9. Uda

10. Vedea

11. Moşoaia

12. Cotmeana

13. Băbana

14. Cocu

15. Săpata

16. Pietroşani

17. Coşeşti

18. Bascov

19. Merişani

20. Cuca

21. Drăganu

22. Ciomăgeşti

23. Morăreşti

24. Budeasa

ANEXA nr. 3:

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

0

1

2

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 118

1. Piteşti

2. Albota

3. Bradu

4. Oarja

5. Ştefăneşti

6. Mărăcineni

7. Suseni

8. Poiana Lacului

9. Uda

10. Vedea

11. Moşoaia

12. Cotmeana

13. Băbana

14. Cocu

15. Săpata

16. Bascov

17. Merişani

18. Cuca

19. Drăganu

20. Ciomăgeşti

21. Morăreşti

22. Budeasa

 

2. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 84

1. Câmpulung

2. Albeştii de Muscel

3. Aninoasa

4. Boteni

5. Berevoieşti

6. Bughea de Jos

7. Bughea de Sus

8. Cetăţeni

9. Dâmbovicioara

10. Dragoslavele

11. Godeni

12. Lereşti

13. Mihăeşti

14. Mioarele

15. Poienarii de Muscel

16. Stoeneşti

17. Schitu Goleşti

18. Valea Mare Pravăţ

19. Rucăr

20. Vlădeşti

...

......................

.................

 

51. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mioveni, oraşul Mioveni, bd. Dacia, bl. V2B, sc. D, mezanin, judeţul Argeş, cod poştal 115400

1. Mioveni

2. Miceşti

3. Ţiţeşti

4. Bălileşti

5. Davideşti

6. Vultureşti

7. Dârmăneşti

Preluate de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

8. Coşeşti

9. Pietroşani

Preluate de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung

10. Stâlpeni

11. Hârtieşti

...

......................

.................

 

18. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, str. Matei Basarab nr. 14, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

1. Slobozia

2. Amara

3. Bucu

4. Buieşti

5. Ciulniţa

6. Cosâmbeşti

7. Gheorghe Doja

8. Gheorghe Lazăr

9. Griviţa

10. Mărculeşti

11. Miloşeşti

12. Perieţi

13. Scânteia

14. Traian

15. Ţăndărei

16. Ograda

17. Valea Ciorii

18. Căzăneşti

19. Albeşti

20. Andrăşeşti

21. Balaciu

22. Ciochina

23. Cocora

24. Colelia

25. Munteni Buzău

26. Reviga

27. Sălcioara

28. Sărăţeni

29. Platoneşti

30. Săveni

31. Sudiţi

...

......................

.................

 

20. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni, Str. Revoluţiei nr. 11A, municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa

1. Urziceni

2. Armăşeşti

3. Axintele

4. Bărbuleşti

5. Bărcăneşti

6. Borăneşti

7. Ciocârlia

8. Coşereni

9. Jilavele

10. Manasia

11. Dridu

12. Adâncata

13. Răduleşti

14. Drăgoeşti

15. Fierbinţi Târg

16. Maia

17. Moldoveni

18. Moviliţa

19. Roşiori

20. Sineşti

Preluate de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa

21. Alexeni

22. Gârbovi

23. Ion Roată

24. Valea Măcrişului

25. Grindu

26. Sfântu Gheorghe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 308 din data de 25 aprilie 2014