HOTĂRÂRE nr. 381 din 27 mai 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului Orlov Yevhenii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se acordă cetăţenia română domnului Orlov Yevhenii, cetăţean ucrainean, fiul lui Veceslav şi Natalia, născut la data de 30 ianuarie 1989 în localitatea Kryvyi Rih, Ucraina, cu domiciliul actual în Ucraina, oraşul Krivoi Rog, Microraion nr. 5, Str. Zarichnii nr. 32, ap. 111, regiunea Dnepropetrovsk (4494/A/2016).
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 31 mai 2016