HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii pentru alegerea Preşedintelui României, prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu termenul prevăzut de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei votării: cel mai târziu la data de:

3 septembrie 2014

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor

  

2.

Cu două zile înainte de tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central: până cel mai târziu la data de:

3 septembrie 2014

Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin mass-media

3.

Până la desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central: până cel mai târziu la data de:

4 septembrie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asigurarea sediului Biroului Electoral Central

Instituirea măsurilor de pază şi protecţie la sediul Biroului Electoral Central

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Afacerilor Interne

 

4.

În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

5 septembrie 2014

Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

5.

În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu la data de:

6 septembrie 2014

Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia

Judecătorii desemnaţi în Biroul Electoral Central

Prin vot secret

6.

În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central: cel mai târziu la data de:

7 septembrie 2014

Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar

Preşedintele Biroului Electoral Central

Proces-verbal

7.

În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

7 septembrie 2014

Art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României, a bugetului şi cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, a modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului tabelelor prevăzute la art. 9, a modelului ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a modelului ştampilei de control a secţiei de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", a modelului buletinului de vot, a modelului timbrului autocolant, a condiţiilor de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, a măsurilor care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

Guvernul, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne

Prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

8.

În termen de 24 de ore de la data completării Biroului Electoral Central cu reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi ai partidelor politice parlamentare: cel mai târziu la data de:

8 septembrie 2014

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Partidele politice componente ale alianţei

În scris

9.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central: cel mai târziu la data de:

9 septembrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris

10.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului: cel mai târziu la data de:

9 septembrie 2014

Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se afişează

11.

În termen de 3 zile de la constituirea Biroului Electoral Central în componenţa prevăzută la art. 16 alin. (4): cel mai târziu la data de:

9 septembrie 2014

Art. 16 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale şi aparatul tehnic al acestora

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

12.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

10 septembrie 2014

Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

În scris

13.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

10 septembrie 2014

Art. 6 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

În scris

14.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 25 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

15.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea a contestaţiei: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 6 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

16.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

Prin presă

17.

Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asigurarea sediilor birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii împreună cu prefecţii

Ministerul Afacerilor Externe

 

18.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

12 septembrie 2014

Art. 32 alin. (2)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă

Ministerul Afacerilor Externe

În scris

19.

În termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

12 septembrie 2014

Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi, direct pe funcţii

20.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

12 septembrie 2014

Art. 40 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea regulilor de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Prin decizie

21.

În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

13 septembrie 2014

Art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente cu care se completează birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

22.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

14 septembrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris

23.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

15 septembrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

24.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

25.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 65 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării

Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi a Autorităţii Electorale Permanente

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

26.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea şi tipărirea, într-un exemplar, a listelor electorale permanente, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral

Primarii

 

27.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate

ministrul afacerilor externe

Prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe

28.

Cu cel puţin 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

19 septembrie 2014

Art. 6 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Depunerea la Biroul Electoral Central a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Partidele politice componente ale alianţei

În scris

29.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea acordului: cel mai târziu la data de:

20 septembrie 2014

Art. 6 alin. (3) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Admiterea sau respingerea acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se afişează

30.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

21 septembrie 2014

Art. 6 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

În scris, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

31.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

21 septembrie 2014

Art. 6 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

În scris, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

32.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

22 septembrie 2014

Art. 6 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Hotărâre definitivă

33.

Cel mai târziu la data de: cu 40 de zile înainte de data alegerilor:

23 septembrie 2014, ora 24,00

Art. 27 alin. (1) şi (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Depunerea candidaturilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

În scris, la Biroul Electoral Central

34.

Odată cu depunerea candidaturii: cel mai târziu la data de:

23 septembrie 2014, ora 24,00

Art. 30 alin. (1), art. 27 alin. (1) şi (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

În scris şi în format electronic

35.

După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor:

24 septembrie 2014

Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor

 

36.

În termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturii: cel mai târziu la data de:

25 septembrie 2014

Art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Biroul Electoral Central

Prin decizie

37.

În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente: cel mai târziu la data de:

26 septembrie 2014

Art. 26 alin. (61) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice şi a alianţelor electorale care participă la alegeri, precum şi a candidaţilor independenţi a copiilor de pe listele electorale permanente

Primarul

La cererea şi pe cheltuiala partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

38.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii: cel mai târziu la data de:

26 septembrie 2014

Art. 27 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a declaraţiilor pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia

Biroul Electoral Central

În scris

39.

În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2), respectiv la art. 30 alin. (6): cel mai târziu la data de:

26 septembrie 2014

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi alegătorii

În scris la Curtea Constituţională

40.

În termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 27 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale candidaţilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet

41.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Curtea Constituţională

Prin hotărâri definitive, ce se comunică de îndată Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

42.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 29 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Renunţarea la candidatură

Candidaţii

Declaraţie pe propria răspundere, ce se depune la Biroul Electoral Central

43.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral

Primarii

Prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei

44.

În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, prevăzut la art. 31 alin. (2): cel mai târziu la data de:

28 septembrie 2014

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Rămânerea definitivă a candidaturilor şi a semnelor electorale

Comunicarea către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a candidaturilor şi semnelor electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

Candidaturile şi semnele electorale definitive sunt aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum şi prin intermediul mass-mediei, în ordinea în care au fost depuse.

45.

În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

30 septembrie 2014

Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Comunicarea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Curţii Constituţionale şi Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

Aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorţi

În scris

Prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi prin afişare pe pagina proprie de internet

46.

În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

30 septembrie 2014

Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui şi prenumelui reprezentanţilor formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

În scris

47.

În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

30 septembrie 2014

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a numelui şi prenumelui reprezentanţilor formaţiunilor politice care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care au propus candidaţi

În scris

48.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu la data de:

1 octombrie 2014

Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Preşedintele Biroului Electoral Central

Prin tragere la sorţi

49.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu la data de:

1 octombrie 2014

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi

Preşedintele biroului electoral judeţean, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi

50.

În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi: cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Preşedintele biroului electoral judeţean, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi

51.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central: cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

52.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi: cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris, la Biroul Electoral Central

53.

Până la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 40 alin. (1)

Solicitarea de acordare a timpilor de antenă

Candidaţii

Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune

54.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris, la Biroul Electoral Central

55.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

56.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

57.

Cu 30 de zile înainte de data alegerilor:

3 octombrie 2014

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

58.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulteriore, şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare

Primarii, cu sprijinul prefecţilor

Prin publicaţii în care se indică şi locul de desfăşurare a votării

59.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 21 alin. (3)-(5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea listelor cu jurişti şi cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

 

60.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

4 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

61.

În termen de cel mult două zile de la întocmirea listelor cuprinzând propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitor al acestuia: cel mai târziu la data de:

4 octombrie 2014

Art. 21 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, spre avizare, a listelor cuprinzând propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitor al acestuia

Prefecţii

În scris

62.

Cu cel puţin 15 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

18 octombrie 2014

Art. 32 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central

Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

Proces-verbal

63.

Cu cel puţin 5 zile înaintea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora: cel mai târziu la data de:

18 octombrie 2014

Art. 21 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către prefecţi şi preşedinţii tribunalelor a avizului privind listele cuprinzând propunerile de persoane prevăzute la art. 21 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

64.

Cu 48 de ore înainte de desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

21 octombrie 2014

Art. 21 alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care va avea loc tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin orice mijloc de comunicare

65.

Până cel mai târziu la data de:

22 octombrie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii, împreună cu prefecţii

 

66.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

23 octombrie 2014

Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, a ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Prefecţii, respectiv Ministerul Afacerilor Externe

 

67.

Cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor:

23 octombrie 2014

Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin tragere la sorţi, pe funcţii

68.

Cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor:

23 octombrie 2014

Art. 23 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Şeful reprezentanţei diplomatice

 

69.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

23 octombrie 2014

Art. 65 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 35/2008,cu modificările şi completările ulterioare

Certificarea spre neschimbare a programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi punerea lor la dispoziţia formaţiunilor politice înscrise în competiţia electorală, la cererea acestora

Autoritatea Electorală Permanentă

 

70.

În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi: cel mai târziu la data de:

25 octombrie 2014

Art. 21 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, precum şi a listelor de rezervă ale acestora

Preşedintele tribunalului

În scris

71.

În cel mult două zile de la expirarea termenului pentru transmiterea listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, precum şi a rezervelor acestora: cel mai târziu la data de:

26 octombrie 2014

Art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a listei reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care au propus candidaţi în birourile electorale ale secţiilor de votare

Formaţiunile politice care au propus candidaţi

În scris, sub formă de tabel

72.

În 48 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanţilor: cel mai târziu la data de:

28 octombrie 2014

Art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi, conform legii

Preşedintele biroului electoral judeţean, preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în prezenţa reprezentanţilor formaţiunilor politice care au propus candidaţi

Proces-verbal

73.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare: cel mai târziu la data de:

29 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris

74.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

30 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin decizie definitivă

75.

Cu două zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:

31 octombrie 2014

Art. 8 şi art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente, în două exemplare, şi predarea acestora către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

76.

Cu două zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

31 octombrie 2014

Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a tabelelor prevăzute la art. 9 şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul primarilor

Pe bază de proces-verbal

77.

În preziua zilei alegerilor:

1 noiembrie 2014, ora 7,00

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

78.

În preziua zilei alegerilor:

1 noiembrie 2014

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

79.

În ajunul zilei votării:

1 noiembrie 2014, ora 18,00

Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia

Se încheie proces-verbal.

80.

În ajunul zilei votării:

1 noiembrie 2014,

orele 18,00-20,00

Art. 43 alin. (3) şi 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

 

81.

În ziua votării:

2 noiembrie 2014, ora 06,00

Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

82.

În ziua alegerilor:

2 noiembrie 2014, ora 07,00

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA VOTĂRII

  

83.

În ziua alegerilor:

2 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 44 alin. (1) şi art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

84.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:

3 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale Înaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de ştampila de control, precum şi a dosarului cuprinzând copia de pe lista electorală permanentă, tabelele utilizate în cadrul secţiei şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

85.

În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

3 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice

86.

În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor: cel mai târziu la data de:

4 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea

Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate la Tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Cu pază înarmată

87.

În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării: cel mai târziu la data de:

4 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele politice şi candidaţii care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curţii Constituţionale

88.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

5 noiembrie 2014

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi, după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

89.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:

6 noiembrie 2014

Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Curtea Constituţională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Biroul Electoral Central

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

90.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală

Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

Curtea Constituţională

 

În situaţia organizării unui al doilea tur de scrutin

91.

Până cel mai târziu la data de:

7 noiembrie 2014

Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a prenumelui şi numelui celor 2 candidaţi care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum şi a zilei votării

Curtea Constituţională

 

92.

7 noiembrie 2014

Art. 54 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Începerea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin

  

93.

Până cel mai târziu la data de:

8 noiembrie 2014

Art. 54 alin. (4) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor

 

94.

Până cel mai târziu la data de:

9 noiembrie 2014

Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi Curţii Constituţionale Aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

În ordinea numărului de voturi valabil exprimate la turul I de scrutin

În scris

Prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi prin afişare pe internet

95.

Cu două zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin: cel mai târziu la data de:

14 noiembrie 2014

Art. 8 şi art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente, în două exemplare şi predarea acestora către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal, încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

96.

Cu două zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin: cel mai târziu la data de:

14 noiembrie 2014

Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a tabelelor prevăzute la art. 9 şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul primarilor

Pe bază de proces-verbal

97.

În preziua celui de-al doilea tur de scrutin:

15 noiembrie 2014, ora 7,00

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

98.

În preziua celui de-al doilea tur de scrutin:

15 noiembrie 2014

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

99.

În ajunul zilei votării:

15 noiembrie 2014, ora 18,00

Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia

Se încheie proces-verbal.

100.

În ajunul zilei votării:

15 noiembrie 2014, orele 18,00-20,00

Art. 43 alin. (3) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

 

101.

În ziua votării:

16 noiembrie 2014, ora 06,00

Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1), a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

102.

În ziua votării:

16 noiembrie 2014, ora 07,00

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA VOTĂRII

  

103.

În ziua votării:

16 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 44 alin. (1) şi art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

104.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:

17 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale

Înaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de ştampila de control, precum şi a dosarului cuprinzând copia de pe lista electorală permanentă, tabelele utilizate în cadrul secţiei şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

105.

În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

17 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice

106.

În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor: cel mai târziu la data de:

18 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, la Tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Cu pază înarmată

107.

În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării: cel mai târziu la data de:

18 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele şi candidaţii care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curţii Constituţionale

108.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

20 noiembrie 2014

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe proprie răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi, după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

109.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:

21 noiembrie 2014

Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Curtea Constituţională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Biroul Electoral Central

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

110.

Înainte de publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 66 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente a unui spaţiu pentru depozitarea copiilor de pe listele electorale permanente şi a tabelelor utilizate la secţiile de votare, precum şi a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia

Secretariatul General al Guvernului

 

111.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală

Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

Curtea Constituţională

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 493 din data de 2 iulie 2014