HOTĂRÂRE nr. 1176 din 4 decembrie 2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă închirierea de către Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti a unor suprafeţe aflate în administrarea acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate în imobilele proprietate publică a statului în care îşi desfăşoară activitatea instanţele judecătoreşti, în scopul desfăşurării unor activităţi sau prestării unor servicii necesare personalului instanţelor şi justiţiabililor.
Art. 2
(1)Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
(2)Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti, în calitate de administratori ai acestor spaţii, sunt împuterniciţi să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea acestor suprafeţe, în scopul realizării activităţilor prevăzute la art. 1.
(3)Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a imobilelor prevăzute la art. 1.
Art. 3
Chiria stabilită ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică se plăteşte de câştigătorul licitaţiei. O cotă - parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 rămâne la dispoziţia Ministerului Justiţiei, precum şi a instanţelor judecătoreşti titulare ale dreptului de administrare, pentru întreţinerea imobilelor care fac obiectul închirierii, iar restul de 80% se virează Ia bugetul de stat.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a spaţiilor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti, care se închiriază de către acestea

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul închiriat/Denumire imobil

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Numărul de identificare a imobilului

Caracteristicile spaţiului (Suprafaţa/Destinaţia)

0

1

2

3

4

1.

România, municipiul Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 33, sectorul 5/Ministerul Justiţiei, sedii administrative pentru I.N.E.C., S.N.G., I.N.M.

Ministerul Justiţiei

35250

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

2.

România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106/Tribunalul Călăraşi, Judecătoria Călăraşi

Ministerul Justiţiei

156611

30 mp/Punct de comercializare produse de papetărie; punct de prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

3.

România, judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, Bd. Tineretului nr. 123/Judecătoria Olteniţa

Ministerul Justiţiei

36223

20 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

4.

România, judeţul Giurgiu, localitatea Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 13/Tribunalul Giurgiu, Judecătoria Giurgiu

Ministerul Justiţiei

156236

6 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

5.

România, judeţul Ialomiţa, localitatea Slobozia, Bd. Cosminului nr. 12/Tribunalul Ialomiţa, Judecătoria Slobozia

Ministerul Justiţiei

38594

6 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

6.

România, judeţul Ialomiţa, localitatea Urziceni, str. Al. I. Cuza nr. 9/Judecătoria Urziceni

Ministerul Justiţiei

38597

6 mp/Punct de comercializare produse alimentare/nealimentare

7.

România, judeţul Ialomiţa, localitatea Feteşti, str. Călăraşi nr. 422/Judecătoria Feteşti

Ministerul Justiţiei

38598

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

3 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

8.

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia. Piaţa I C. Brătianu nr. 1/Curtea de Apel Alba Iulia

Ministerul Justiţiei

105160

4 mp/Punct de vânzare/prezentare carte juridică

9.

România, judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Str. 1 Decembrie nr. 35/Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva

Ministerul Justiţiei

37759

15 mp/Punct de prestare servicii poştale

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

10.

România, judeţul Hunedoara, municipiul Petroşani, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 77/Judecătoria Petroşani

Ministerul Justiţiei

37761

5 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

11.

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 24/Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia

Ministerul Justiţiei

145408

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

12.

România, judeţul Alba. municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7 A/Judecătoria Aiud

Ministerul Justiţiei

37080

2,9 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

13.

România, judeţul Alba, municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 47/Judecătoria Sebeş

Ministerul Justiţiei

39805

6 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

14.

România, judeţul Alba, municipiul Câmpeni, str. Horia nr. 12/Judecătoria Câmpeni

Ministerul Justiţiei

156609

5,4 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

15.

România, judeţul Alba, municipiul Blaj, Str. Republicii nr. 14/Judecătoria Blaj

Ministerul Justiţiei

120832

6 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

16.

România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4/ Palatul de Justiţie din Cluj, Curtea de Apel Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj, Judecătoria Cluj-Napoca

Ministerul Justiţiei

39081

22 mp/Punct prestare servicii poştale

14 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

17.

România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 1/Palatul de Justiţie Bistriţa-Năsăud, sedii: Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Judecătoria Bistriţa

Ministerul Justiţiei

156186

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

3 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

3,60 mp/Punct de prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

18.

România, judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Năsăud, str. Vasile Nascu nr. 49/Judecătoria Năsăud şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud - sediu nou

Ministerul Justiţiei

156185

35,60 mp/Punct comercializare produse alimentare

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

19.

România, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Beclean, Str. Libertăţii nr. 13/Judecătoria Beclean

Ministerul Justiţiei

38174

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

20.

România, judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2 A/ Palatul de Justiţie Maramureş, Tribunalul Maramureş, Judecătoria Baia Mare

Ministerul Justiţiei

150270

19 mp/Punct prestare servicii poştale

75 mp/Organizare bufet incintă

10 mp/Punct de vânzare/prezentare carte juridică

21.

România, judeţul Maramureş, municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Corneliu Coposu nr. 2/Judecătoria Sighetu Marmaţiei

Ministerul Justiţiei

27666

4 mp/Punct de prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

22.

România, judeţul Maramureş, localitatea Târgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 77/Judecătoria Târgu Lăpuş, teren şi construcţii anexe

Ministerul Justiţiei

27672

9,75 mp/Punct colectare taxe judiciare şi de timbru

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

23.

România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 12/Tribunalul Sălaj

Ministerul Justiţiei

39868

17 mp/Punct comercializare produse alimentare/nealimentare

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

16 mp/Punct prestare servicii poştale

24.

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 22/Curtea de Apel Piteşti

Ministerul Justiţiei

36695

5 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

25.

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Str. Eroilor nr. 5/Tribunalul Argeş şi Judecătoria Piteşti

Ministerul Justiţiei

36696

3,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

2,50 mp/Punct de vânzare/prezentare carte juridică

26.

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti, str. Maior Şonţu nr. 2/Tribunalul Comercial Argeş

Ministerul Justiţiei

35285

1,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

27.

România, judeţul Argeş, municipiul Câmpulung Muscel, str. Emilian Paveliu nr. 2/Judecătoria Câmpulung Muscel

Ministerul Justiţiei

36697

4,40 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

28.

România, judeţul Argeş, municipiul Curtea de Argeş, str. Negru Vodă nr. 83/Judecătoria Curtea de Argeş

Ministerul Justiţiei

36698

3 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

29.

România, judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Victoriei nr. 72/Judecătoria Costeşti

Ministerul Justiţiei

36699

4,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

30.

România, judeţul Argeş, oraş Topoloveni, Şos. Bucureşti nr. 111/Judecătoria Topoloveni

Ministerul Justiţiei

36700

1,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

31.

România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 2/ Palatul Justiţiei din Râmnicu Vâlcea, sediu Tribunal Vâlcea

Ministerul Justiţiei

25865

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

3 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

32.

România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1/Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Ministerul Justiţiei

25866

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

2,80 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

6,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

33.

România, judeţul Vâlcea, municipiul Drăgăşani, str. Gib Mihăescu nr. 7/Judecătoria Drăgăşani

Ministerul Justiţiei

25867

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

34.

România, judeţul Vâlcea, oraşul Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 6/Judecătoria Horezu

Ministerul Justiţiei

25868

2,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

35.

România, judeţul Vâlcea, oraşul Brezoi, Str. Eroilor nr. 163/Judecătoria Brezoi

Ministerul Justiţiei

25869

2,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

36.

România, oraşul Bălceşti, str. Craiovei nr. 11/Judecătoria Bălceşti

Ministerul Justiţiei

25870

9,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

37.

România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1/Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Bacău

Ministerul Justiţiei

156184

12 mp/Punct colectare taxe judiciare şi de timbru; punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

38.

România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4/Tribunalul Bacău - Secţia Comercială şi Contencios Administrativ

Ministerul Justiţiei

35618

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

39.

România, judeţul Bacău, str. Oituz nr. 20/Judecătoria Bacău

Ministerul Justiţiei

35619

12 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

40.

România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 10/Palatul de Justiţie Oradea, Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor + Judecătoria Oradea

Ministerul Justiţiei

34902

3 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

11 mp/Punct prestare servicii poştale

8 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

41.

România, judeţul Bihor, oraşul Aleşd, Piaţa Unirii nr. 5/Judecătoria Aleşd

Ministerul Justiţiei

34905

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

42.

România, judeţul Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. M. Viteazu nr. 8/Palatul de Justiţie Satu Mare, Tribunalul Satu Mare, Judecătoria Satu Mare

Ministerul Justiţiei

28074

6 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

43.

România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62/Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Suceava, Judecătoria Suceava

Ministerul Justiţiei

34818

1 mp/Punct amplasare ATM

14 mp/Punct prestare servicii poştale

14 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

163 mp/Organizare bufet incintă

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

44.

România, judeţul Suceava, oraşul Fălticeni, str. Nicu Gane nr. 13/Judecătoria Fălticeni

Tribunalul Suceava

34815

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

45.

România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 64/Judecătoria Rădăuţi

Ministerul Justiţiei

34817

91 mp/Punct arhivare documente

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

46.

România, judeţul Suceava, oraşul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr. 64/Judecătoria Câmpulung Moldovenesc

Ministerul Justiţiei

34816

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

47.

România, judeţul Suceava, oraş Gura Humorului, Bd. Bucovinei nr. 21/Judecătoria Gura Humorului

Ministerul Justiţiei

34814

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

48.

România, judeţul Suceava, municipiul Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 16/ Judecătoria Vatra Dornei

Ministerul Justiţiei

156241

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

49.

România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 8/Tribunalul Botoşani

Ministerul Justiţiei

152063

6 mp/Punct prestare servicii poştale

12 mp/Distribuţie presă şi produse alimentare ambalate

9 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

50.

România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, bd. M. Eminescu nr. 38/ Judecătoria Botoşani

Ministerul Justiţiei

39056

7 mp/Punct prestare servicii poştale

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

51.

România, judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, Str. Poştei nr. 60/Judecătoria Dorohoi

Ministerul Justiţiei

39057

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

52.

România, judeţul Botoşani, oraş Săveni, str. Dr. Ciucă nr. 1/Judecătoria Săveni

Ministerul Justiţiei

39058

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

53.

România, judeţul Botoşani, oraş Darabani, str. 1 Decembrie nr. 160/Judecătoria Darabani

Ministerul Justiţiei

39059

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

54.

România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 45/Tribunalul Braşov, Judecătoria Braşov, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Ministerul Justiţiei

39399

11 mp/Punct prestare servicii poştale

6 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

0,60 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

55.

România, judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 27/ Judecătoria Făgăraş

Ministerul Justiţiei

39401

7 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

0,60 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

56.

România, judeţul Braşov, oraş Rupea, Str. Republicii nr. 155/Judecătoria Rupea

Ministerul Justiţiei

39403

7 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

57.

România, judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, str. Kriza Janos nr. 21 Tribunalul Covasna, Judecătoria Sf. Gheorghe

Tribunalul Covasna

40183

5 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

58.

România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, piaţa Ţepeş Vodă nr. 2 A/Palatul Dicasterial Timişoara, Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş, Judecătoria Timişoara

Administrare operativă Ministerul Justiţiei prin Curtea de Apel Timişoara şi Tribunalul Timişoara

25756

10 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

10 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

6 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

8 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

22,14 mp/Punct prestare servicii poştale
3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

59.

România, judeţul Arad, municipiul Arad, bd. Vasile Milea nr. 2-4/Tribunalul Arad, Judecătoria Arad

Ministerul Justiţiei

27314

15 mp/Punct prestare servicii poştale

4 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică 1

5 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică 2

1 mp/Punct amplasare ATM

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 1

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 2

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 3

60.

România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, str. Horea nr. 2-4/Tribunalul Caraş-Severin, Judecătoria Reşiţa

Ministerul Justiţiei

36013

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

61.

România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 153/Palatul Justiţiei Galaţi, Curtea de Apel Galaţi, Tribunalul Galaţi, Judecătoria Galaţi

Ministerul Justiţiei

26700

8 mp/Punct prestare servicii poştale

14 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte şi Punct vânzare/prezentare carte juridică

4 mp/Punct pentru difuzarea presei

94 mp/Prestare servicii salubrizare curentă şi generală grup sanitar

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

62.

România, judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Cuza Vodă nr. 8/Tribunalul Vrancea, Judecătoria Focşani

Ministerul Justiţiei

36278

27,90 mp/Punct prestare servicii poştale

63.

România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47/Tribunalul Brăila

Ministerul Justiţiei

39149

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicate acte

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

20 mp/Prestare servicii salubrizare curentă şi generală grup sanitar pentru public

2,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

64.

România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. A. Panu nr. 25/Palatul de Justiţie din Iaşi, sediu Curtea de Apel Iaşi, Tribunalul Iaşi

Ministerul Justiţiei

40035

5 mp/Activităţi de secretariat şi comerţ cu amănuntul băuturi nealcoolice

6 mp/Amplasare ghişeu poştal

1 mp/Amplasare distribuitor automat de cafea

65.

România, judeţul Iaşi, municipiul Paşcani, Aleea Grădiniţei nr. 8/Judecătoria Paşcani

Ministerul Justiţiei

40036

4 mp/Activităţi de secretariat şi xerox

66.

România, judeţul Iaşi, comuna Răducăneni/Judecătoria Răducăneni

Ministerul Justiţiei

40038

2 mp/Amplasare aparat xerox

67.

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 20/Judecătoria Craiova

Ministerul Justiţiei

39978

20,31 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

6 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

5,50 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

3,45 mp/Punct prestare servicii poştale

6 mp/Punct colectare taxe judiciare şi de timbru

68.

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12/Tribunalul Dolj

Ministerul Justiţiei

39975

5 mp/Punct prestări servicii poştale

5 mp/Punct comercializare produse alimentare/nealimentare

69.

România, judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 34/Tribunalul Gorj, Judecătoria Târgu Jiu

Ministerul Justiţiei

40210

12,10 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

28,18 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

12,76 mp/Punct desfacere produse alimentare de tip gospodina

70.

România, judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Bd. Trandafirilor nr. 32/Judecătoria Târgu Cărbuneşti

Ministerul Justiţiei

40211

11,92 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

71.

România, judeţul Gorj, municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 3B/Judecătoria Motru

Ministerul Justiţiei

40212

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

72.

România, judeţul Olt, localitatea Slatina, Str. Mănăstirii nr. 2/Tribunalul Olt - sediu nou

Ministerul Justiţiei

37891

3 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

73.

România, judeţul Olt localitatea Slatina, str. Lipscani nr. 49/Judecătoria Slatina

Ministerul Justiţiei

37893

6 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

74.

România, judeţul Olt, localitatea Balş, str. N. Bălcescu nr. 1/Judecătoria Balş

Ministerul Justiţiei

37896

3 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

75.

România, judeţul Olt, localitatea Caracal, str. Iancu Jianu nr. 37/Judecătoria Caracal

Ministerul Justiţiei

37894

20 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

76.

România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 14/Tribunalul Mehedinţi/Judecătoria Drobeta-Turnu Severin

Ministerul Justiţiei

38156

9 mp/Bufet incintă

4 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

8,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

4 mp/Punct prestare servicii poştale

4 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

77.

România, judeţul Mehedinţi, oraş Strehaia, Str. Republicii nr. 201/Judecătoria Strehaia

Ministerul Justiţiei

38160

6 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

4 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

78.

România, judeţul Mehedinţi, oraş Baia de Aramă, str. Nicu Pereanu nr. 8/ Judecătoria Baia de Aramă

Ministerul Justiţiei

38158

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

79.

România, judeţul Mehedinţi, oraş Vânju Mare, Str. Viilor nr. 9/Judecătoria Vânju Mare

Ministerul Justiţiei

38157

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

80.

România, judeţul Mehedinţi, municipiul Orşova, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16 C/ Judecătoria Orşova

Ministerul Justiţiei

156596

4 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

81.

România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Gh. Lazăr nr. 6/Tribunalul Prahova, Judecătoria Ploieşti şi anexă

Ministerul Justiţiei

26621

6,5 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

6,5 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

6,5 mp/Punct încasare taxe de timbru

82.

România, judeţul Prahova, oraşul Sinaia, Aleea Dreptăţii nr. 1/Judecătoria Sinaia

Ministerul Justiţiei

26625

6,5 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

6,5 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

6,5 mp/Punct încasare taxe de timbru

83.

România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 8/Tribunalul Buzău, Judecătoria Buzău

Ministerul Justiţiei

39293

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 1

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 2

4 mp/Punct prestare servicii poştale

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

84.

România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Gh. Lupescu nr. 7/ Judecătoria Râmnicu Sărat

Ministerul Justiţiei

39291

10 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

2 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

85.

România, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Bd. independenţei nr. 34/ Judecătoria Târgovişte

Tribunalul Dâmboviţa

37299

7,50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

7,50 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

15,70 mp/Organizare bufet de incintă

8,92 mp/Prestare servicii salubrizare curentă şi generală grup sanitar

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

86.

România, oraş Dâmboviţa, oraş Pucioasa, Str. Gării nr. 10/Judecătoria Pucioasa

Ministerul Justiţiei

37303

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

87.

România, judeţul Dâmboviţa, oraşul Găeşti, str. Titulescu nr. 13/Judecătoria Găeşti şi anexe

Tribunalul Dâmboviţa

37301

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

18,35 mp/Prestare servicii salubrizare curentă şi generală grup sanitar

88.

România, judeţul Dâmboviţa, localitatea Moreni, str. 22 Decembrie nr. 91/ Judecătoria Moreni

Ministerul Justiţiei

136615

5 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

89.

România, judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Justiţiei nr. 1/Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş şi construcţii anexe

Ministerul Justiţiei

156619

12 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

3 mp/Puncte amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 1

3 mp/Puncte amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 2

48 mp/Punct prestare servicii poştale

90.

România, judeţul Mureş, municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 45/Judecătoria Reghin

Ministerul Justiţiei

36991

3 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

91.

România, judeţul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6/ Tribunalul Harghita, Judecătoria Miercurea-Ciuc

Ministerul Justiţiei

34989

10 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

8,77 mp/Punct prestare servicii poştale

57,29 mp/Organizare bufet de incintă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 11 decembrie 2012