HOTĂRÂRE nr. 95 din 10 februarie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Frecăţei, Galbenu, Jirlău, Râmnicelu, Scorţaru Nou şi Zăvoaia, judeţul Brăila
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Frecăţei, Galbenu, Jirlău, Râmnicelu, Scorţaru Nou şi Zăvoaia, judeţul Brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.6.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6.
(3)Anexele nr. 1.1-1.6 şi 2.1-2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Frecăţei, judeţul Brăila
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Galbenu, judeţul Brăila
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Jirlău, judeţul Brăila
ANEXA nr. 14: STEMA comunei Râmnicelu, judeţul Brăila
ANEXA nr. 15: STEMA comunei Scorţaru Nou, judeţul Brăila
ANEXA nr. 16: STEMA comunei Zăvoaia, judeţul Brăila
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Frecăţei, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Frecăţei se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află 5 peşti suprapuşi, de argint.
În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află o ovină de argint, văzută din profil, privind spre dreapta.
În vârful scutului, în câmp de argint, se află o salcie verde smulsă.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Peştii reprezintă îndeletnicirea locuitorilor, pescuitul.
Ovina face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Salcia simbolizează vegetaţia din zonă.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Galbenu, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Galbenu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat în centru cu o floarea-soarelui, însoţită în cantoanele şefului, de 2 ştiuleţi de porumb aşezaţi în pal, iar în talpă, de două spice de grâu poziţionate în forma literei "V", cel din dextra în bandă, cel din senestra în bară, unite la extremităţile inferioare, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu, ştiuleţii de porumb şi floarea-soarelui simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Jirlău, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Jirlău se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint, încărcată cu un peşte albastru, înotând spre dreapta.
În câmpul superior se află un coş cu legume, conţinând 3 roşii, 2 ardei graşi, 2 gogoşari şi două vinete, totul de aur.
În câmpul inferior se află un mănunchi compus dintr-un spic de grâu, o floarea-soarelui şi un ştiulete de porumb, încrucişate şi legate cu o fundă în partea de jos, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Fascia undată reprezintă balta Jirlău, declarată monument al naturii, iar peştele simbolizează piscicultura zonei.
Mănunchiul şi coşul reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi legumicultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 24: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Râmnicelu, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Râmnicelu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un cal în galop de argint, iar în vârful scutului se află un brâu undat de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Calul reprezintă ferma de armăsari din localitate, înfiinţată în anul 1919.
Brâul undat simbolizează râul Buzău, care traversează teritoriul localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 25: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Scorţaru Nou, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Scorţaru Nou se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp roşu, se află un snop de spice de grâu de aur.
În stânga, în câmp albastru, se află un cap de berbec de argint.
În vârful scutului, în câmp argintiu, se află un brâu undat albastru, încărcat cu un peşte de argint, înotând spre dreapta.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Snopul de spice şi capul de berbec reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor.
Brâul undat simbolizează râul Buzău, care traversează teritoriul localităţii.
Peştele reprezintă bogăţia piscicolă a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 26: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Zăvoaia, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Zăvoaia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat şi despicat în şef.
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află două spice de grâu, poziţionate în pal, de aur.
În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află un pepene cu frunze, totul verde.
În vârful scutului, în câmp verde, se află un cap de ovină de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat simbolizează râul Călmăţui.
Spicele de grâu reprezintă cele două localităţi care alcătuiesc comuna.
Capul de ovină reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Pepenele simbolizează tradiţia locuitorilor în cultivarea pepenilor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 141 din data de 25 februarie 2015