ORDIN nr. 4 din 27 mai 2016 privind suspendarea aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255, 276, 277, 281, 283, 285-289 şi ale art. 682 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 1/2016 privind suspendarea implementării amortizorului pentru riscul sistemic aplicabil instituţiilor de credit din România,
În temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
Art. 1
Aplicarea Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 15 martie 2016, se suspendă până la data de 31 decembrie 2016.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 424 din data de 6 iunie 2016