DECRET nr. 592 din 9 iunie 2016 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,
în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul de care a dat dovadă pe timpul executării misiunii de limitare a propagării şi de lichidare a unui incendiu produs în localitatea Jilava, judeţul Ilfov, îndeplinindu-şi datoria cu preţul sacrificiului suprem,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, sublocotenentului Luchian Ion Răzvan-Dumitru.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 10 iunie 2016