ARANJAMENT TEHNIC din 8 octombrie 2013 între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)*)
___
*) Traducere.

CUPRINS

Introducere

I Definiţii

II Scop

III Sarcinile şi statutul Comandamentului EUROCORP (HQ EC)

IV Statutul personalului şi pretenţii

V Responsabilităţi

VI Disciplina şi responsabilităţile naţionale

VII Procedurile financiare

VIII Dispoziţii referitoare la buget şi contabile

IX Aranjamente de sprijin al personalului

X Facilităţi şi recreere

XI Revizuire, amendamente, diferenţe şi cererile de aderare ale altor naţiuni asociate Membre NATO

XII Intrarea în vigoare şi valabilitatea Semnături

Anexe

A. Lista de acronime|

B. Extras din Statul de organizare la pace (PE) HQ EC (Peace Establishment (PE) HQ EC)

C. Termeni de referinţă ai Comitetului de Resurse al HQ EC

Introducere
Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia)
şi
ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului şi ministrul apărării din Regatul Spaniei,
denumiţi în continuare semnatari,
având în vedere Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord, referitor la statutul forţelor lor, din 19 iunie 1956 (NATO SOFA),
având în vedere Tratatul privind EUROCORPS şi statutul Comandamentului acestuia între Republica Franceză, Republica Federală Germania, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei şi Marele Ducat al Luxemburgului, încheiat la Bruxelles în data de 22 noiembrie 2004 şi intrat în vigoare la 26 februarie 2009 (Tratatul de la Strasbourg - ToS),
având în vedere Acordul special cu privire la condiţiile folosirii EUROCORPS în cadrul Alianţei Nord-Atlantice (Acordul SACEUR), din 21 ianuarie 1993, şi înţelegerile tehnice pentru procedurile operaţionale de planificare ale Corpului European, Planificare logistică, Sprijin în domeniul sistemelor de comunicaţii şi informatică, Finanţare şi infrastructură, toate din data de 1 mai 1995,
având în vedere înţelegerea tehnică dintre ministrul apărării naţionale din Republica Elenă, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul federal al apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Republica Franceză, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului şi ministrul apărării din Regatul Spaniei cu privire la încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentului EUROCORPS NATO al Corpului de reacţie rapidă EUROCORPS (NRDC EC), încheiat la Strasbourg la data de 3 septembrie 2002, inclusiv anexa B, aderarea Ministerului Apărării Republicii Italiene în data de 31 ianuarie 2009,
având în vedere înţelegerea tehnică dintre ministrul federal al apărării din Republica Austria, Ministerul Apărării din Finlanda şi Ministerul Apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, ministrul apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului şi ministrul apărării din Regatul Spaniei cu privire la încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentului EUROCORPS, încheiat la data de 26 februarie 2003, şi orice amendamente la acesta, denumit în continuare TA EU al naţiunilor membre,
având în vedere că Comitetul Militar NATO, în Şedinţa format şefi de State Majore (cu numărul de înregistrare MC/CS-141, 6 decembrie 2000), a salutat angajamentul naţiunilor de a întări capabilităţile militare ale Alianţei prin oferirea Comandamentelor pentru noua Structură de forţe a NATO şi a acceptat toate propunerile pentru HRF (L) aşa cum au fost oferite pentru a fi selectate de către Comitetul Militar în calitate de Comandament HRF (L) (HRF(L) HQ) în fondul comun al Comandamentelor GRF (L) (GRF HQ's) în funcţie de capacitatea de a întruni toate criteriile militare convenite, după cum sunt stabilite în IMSM-950-00 şi IMSM-848-00,
având în vedere documentul MC-586 aprobat la 13 ianuarie 2011 de către Comitetul Militar al NATO, comandamentul HRF (L) (HRF(L) HQ) oferit de Belgia, Germania, Franţa, Luxemburg şi Spania va fi denumit în continuare:
Comandamentele EUROCORPS - HQ EC.
Luând act că prin MC-586, Comitetul Militar a ordonat că acest tip de comandamente trebuie încadrate şi finanţate pe plan naţional sau multinaţional,
luând act că HQ EC este un Comandament multinaţional înzestrat cu putere legală şi contractuală, în conformitate cu legislaţia naţională, în concordanţă cu Tratatul de la Strasbourg,
recunoscând principiul conform căruia HQ EUROCORPS este deschis statelor EU şi NATO, semnatarii au convenit, prin urmare, cu privire la următorul aranjament tehnic (TA):
SECŢIUNEA I: Definiţii
1.1.EUROCORPS (EC) înseamnă corpul multinaţional constituit din Comandamentul şi unităţile pentru care părţile contractuale la ToS au transferat comanda Comandantului general al EUROCORPS.
1.2.Comandamentul EUROCORPS (HQ EC) înseamnă Statul Major Multinaţional al EUROCORPS, cu elementele de legătură desemnate de la Forţele Aeriene şi Forţele Navale, precum şi elementele de comandă şi sprijin ale acestui Stat Major.
1.3.Naţiuni membre NATO înseamnă acele state membre ale Tratatului Organizaţiei Atlanticului de Nord care vor asigura sprijin financiar şi cu personal HQ EC, care nu sunt Naţiuni cadru.
1.4.Naţiune cadru înseamnă părţile contractante ale ToS.
1.5.Statul gazdă înseamnă partea contractantă la ToS pe teritoriul căreia este localizat Comandamentul EUROCORPS sau parte din acesta.
1.6.Comitetul Comun înseamnă comitetul format din şefii apărării şi directorii politici ai ministerelor afacerilor externe ale părţilor contractante la ToS sau reprezentanţii acestora.
1.7.Comitetul HQ EC însemnă comitetul executiv format din reprezentanţi ai Naţiunilor cadru, ai Naţiunilor asociate membre NATO şi din reprezentanţi ai Naţiunilor asociate membre UE, în conformitate cu înţelegerea tehnică a Naţiunilor asociate ale UE (TA EU).
1.8.Buget de administrare înseamnă bugetul multinaţional al EC, excluzând costurile de investiţii.
1.9.Naţiunea Secretariat înseamnă Naţiunea cadru care deţine poziţia rotaţională a Secretariatului Comitetului Comun.
SECŢIUNEA II: Scop
Scopul acestui TA este de a stabili dispoziţiile de participare a Naţiunilor asociate membre NATO la activităţi ale EC prin asocierea personalului acestora la HQ EC, prin stabilirea procedurilor de încadrare, finanţare, administrare şi sprijin al HQ EC, precum şi împărţirea costurilor între semnatari.
SECŢIUNEA III: Sarcinile şi statutul HQ EC
3.1.Relaţiile de comandă care autorizează HQ EC să îşi îndeplinească sarcinile pe timp de pace, la criză sau operaţii care vizează NATO sunt detaliate în ToS, Acordul SACEUR şi în acest aranjament tehnic.
3.2.HQ EC va fi pus la dispoziţie şi finanţat corespunzător de către Naţiunile cadru şi naţiunile asociate membre NATO, astfel încât să fie capabil să sprijine toate activităţile de instrucţie şi exerciţiile cuprinse în Programul Exerciţiilor Militare al NATO, cunoscut ca şi Directiva Programului de Exerciţii Militare (MEDP). În plus, HQ EC va fi pus la dispoziţie şi finanţat suficient pentru a putea conduce programele de instrucţie aprobate de Naţiunile cadru, pentru a asigura disponibilitatea pentru sarcinile NATO în conformitate cu nivelurile şi timpii de reacţie, aşa cum sunt definiţi în MC-586.
SECŢIUNEA IV: Statutul personalului şi pretenţii
Statutul legal al personalului Naţiunilor asociate membre ale NATO şi rezolvarea pretenţiilor decurgând din daune vor face obiectul prevederilor NATO SOFA, atunci când şi unde este aplicabil.
SECŢIUNEA V: Responsabilităţi
5.1.Fiecare Naţiune asociată membră NATO va desemna în cadrul HQ EC personal corespunzător pentru a încadra funcţiile stabilite în anexa B în timp corespunzător. Rotaţia personalului este responsabilitatea Naţiunii asociate membre NATO. Mandatul nu va fi mai scurt de doi ani. Rotaţia personalului va fi anunţată cu două luni înaintea terminării mandatului. Naţiunea asociată membră NATO va fi responsabilă de notificarea în timp corespunzător a rotaţiei către Naţiunea Secretariat. Naţiunea Secretariat va informa la rândul ei Comandantul general al EC.
5.2.Înţelegerile informale încheiate în scris între Comandantul general al EC şi reprezentanţii naţionali ai oricărei Naţiuni asociate membre NATO interesate pot permite modificări în alocarea posturilor prevăzute în anexa B, fără a modifica numărul posturilor, până la nivelul de OF-2 inclusiv.
5.3.Orice suplimentare sau reducere a posturilor alocate prin anexa B sau orice schimbare în alocarea aprobată a posturilor, pentru funcţiile cu grad de OF-3 sau mai mari, poate fi realizată numai printr-o notificare în scris, cu 12 luni înainte, Naţiunii Secretariat, care la rândul ei va informa celelalte Naţiuni cadru şi Naţiunile asociate membre NATO. Toate modificările referitoare la posturile alocate Naţiunilor asociate membre NATO vor fi hotărâte de către Comitetul HQ EC, prin unanimitate.
5.4.Fişele posturilor, inclusiv orice schimbare a acestora, vor face obiectul acordului Naţiunii asociate membre NATO, prin reprezentantul naţional. HQ EC va încadra personal, conform cerinţelor din fişele posturilor. Naţiunile asociate membre NATO vor asigura personal conform cerinţelor din fişele posturilor.
SECŢIUNEA VI: Disciplina şi îndatoririle naţionale
6.1.Personalul va face obiectul conduitei de disciplină specifică naţiunii asociate membre NATO, indiferent de subordonarea funcţională a sa în cadrul HQ EC.
Naţiunea asociată membră NATO se va asigura că personalul ei se va conforma directivelor HQ EC. La solicitarea Comandantului general al EUROCORPS, personalul naţiunilor asociate membre NATO poate fi eliberat din funcţie, pe baza unor motive şi argumente bine întemeiate, cu decizia Naţiunii membre NATO.
Reprezentanţii naţionali sau delegaţii acestora, în materie de disciplină şi îndatoriri naţionale ale personalului din forţele armate, deţin competenţa şi toate puterile conferite de legile şi reglementările naţionale în vigoare.
Principiile Directivei ACE 45 - 1, capitolul 9, se vor aplica pentru a modifica cele menţionate mai sus, în funcţie de necesităţi. În caz de contradicţii, conţinutul acestui TA va prevala.
6.2.În principiu, întreg personalul este eligibil pentru a executa misiuni în zone de conflict. Totuşi, personalul unei Naţiuni asociate membre NATO nu va executa misiuni în zone de conflict, fără acordul prealabil al naţiunii respective, care va fi adus la cunoştinţă prin intermediul reprezentantului naţional.
6.3.Naţiunile asociate membre NATO nu vor retrage din cadrul HQ EC personalul desemnat permanent, până ce acesta nu va fi înlocuit/augmentat de către personal bine pregătit care să fie în măsură să asigure capacitatea operaţională de acţiune. În caz de urgenţe naţionale, HQ EC va trata cu atenţia cuvenită toate solicitările în această privinţă.
SECŢIUNEA VII: Procedurile financiare
(1)Finanţarea naţională:
7.1.Fiecare naţiune asociată membră NATO va acoperi costurile pentru:
a)personalul desemnat de aceasta să facă parte din HQ EC în conformitate cu capitolul V şi cheltuielile legate de acest personal şi orice element de sprijin naţional sau altă reprezentare naţională, în afară de cele cuprinse în structura personalului, anexa B, precum şi costurile legate de transport şi diurnă. Aceste cheltuieli se plătesc conform reglementărilor naţionale. Acestea se aplică de asemenea costurilor pe care le implică numirea iniţială în post şi sfârşitul acestuia, precum şi costurilor de călătorie asociate lor;
b)orice echipament sau personal suplimentar faţă de ce asigură Naţiunile cadru, adus în HQ EC;
c)sistemele de comunicaţii şi informatică ce decurg din cerinţele naţionale;
d)costurile suplimentare care derivă din echipamente sau facilităţi speciale, necesare pentru a întruni condiţiile naţionale necesare de funcţionare (incluzând clădiri, facilităţi de petrecere a timpului liber, sport), şi din orice costuri naţionale curente.
7.2.Naţiunile cadru nu sunt responsabile de costurile necesare întreţinerii dependenţilor personalului Naţiunilor asociate membre NATO.
(2)Finanţare NATO:
7.3.În cazul finanţărilor NATO, regulile şi politicile NATO de finanţare aprobate de Consiliul Nord-Atlantic (NAC) sau de comitetele de finanţare în vigoare se vor aplica întocmai şi pentru HQ EC.
(3)Finanţări comune:
7.4.Naţiunile asociate membre NATO vor contribui la bugetul de funcţionare.
7.5.Când Comitetul Comun nu decide altfel, contribuţia fiecărei Naţiuni asociate membre NATO va fi calculată astfel:
[Bugetul de funcţionare validat pentru un an Y/numărul posturilor semnalate în statul de organizare la pace (PE) HQ EC (Naţiunile cadru plus Naţiunile asociate membre NATO/EU) la data de 1 ianuarie a anului fiscal "Y"] x numărul posturilor semnalate ale Naţiunii membre NATO în cadrul PE la data de 1 ianuarie a anului fiscal "Y".
SECŢIUNEA VIII: Dispoziţii referitoare la buget şi contabile
8.1.Finanţările comune vor fi reglementate în conformitate cu regulamentele bugetare şi financiare (BFR).
8.2.Comandantul general al EC va pregăti în fiecare an estimări ale cheltuielilor care decurg din bugetul de funcţionare, pentru următorul an fiscal şi pentru următorii patru ani. Aceste estimări vor fi supuse spre examinare oficial Naţiunilor asociate membre NATO în cadrul întrunirii anuale a Comitetului de resurse al HQ EC (ECRB).
8.3.ECRB va analiza bugetul de funcţionare executat şi va aproba în unanimitate contribuţiile financiare ale Naţiunilor asociate membre NATO.
8.4.Ca urmare a examinării de către ECRB a bugetului de funcţionare executat, Naţiunile asociate membre NATO vor plăti contribuţiile totale pentru anul "Y", în anul fiscal "Y+1". Această contribuţie financiară va fi onorată în termen de 60 de zile de la primirea facturii emise de HQ EC şi va fi achitată în euro, prin transfer bancar în contul HQ EC precizat în solicitarea de fonduri.
8.5.Naţiunile asociate membre NATO vor achita şi comisioanele transferurilor bancare.
SECŢIUNEA IX: Sprijinul personalului
HQ EC va asigura, în funcţie de posibilităţi, în concordanţă cu prevederile prevăzute în acest TA şi conform cerinţelor, legilor şi regulamentelor statelor gazdă, sprijinul logistic şi serviciile pentru personalul Naţiunilor asociate membre NATO şi dependenţilor acestuia, după cum urmează:
a)asistenţă în asigurarea cazării;
b)accesul de către personalul HQ EC şi a dependenţilor acestuia la facilităţile de recreere, precum şi folosirea acestora, pe aceeaşi bază în care personalului Naţiunilor cadru îi este acordat un astfel de acces;
c)acces la sălile de mese şi cluburi.
SECŢIUNEA X: Facilităţi şi recreere
Personalul Naţiunilor asociate membre NATO şi dependenţii acestuia vor avea acces la facilităţile de recreere puse la dispoziţie oficial de statul gazdă, în funcţie de disponibilitate şi de condiţiile stabilite de statul gazdă.
SECŢIUNEA XI: Revizuire, amendamente, diferenţe şi cererile de aderare ale altor Naţiuni asociate membre NATO
11.1.Comitetul HQ EC se va întruni cel puţin o dată pe an. Aceste întruniri vor fi prezidate de un reprezentant al Naţiunii Secretariat. La întruniri va participa personal din cadrul HQ EC, conform solicitărilor.
11.2.Orice semnatar al acestui TA poate propune amendamente la oricare dintre prevederile acestuia. Orice astfel de amendament va intra în vigoare după acceptarea în scris a acestuia de către toţi semnatarii TA. Modificări ale anexelor acestui TA pot fi făcute prin decizie unanimă a semnatarilor acestui TA, în cadrul Comitetului HQ EC.
11.3.Orice neînţelegere între semnatari referitoare la interpretarea şi aplicarea acestui TA se va soluţiona prin negociere directă între aceştia. Dacă negocierea directă eşuează, problema va fi supusă analizei Comitetului HQ EC, care va lua o decizie prin unanimitatea semnatarilor acestui TA.
11.4.Orice stat membru NATO poate solicita să adere la acest TA. Solicitarea va fi adresată în scris către Naţiunea Secretariat. Solicitarea, împreună cu aprobarea scrisă a Comitetului Comun, va constitui aderarea naţiunii membre NATO solicitante la acest TA şi va intra în vigoare fie în ultima zi din luna următoare aprobării scrise de către Comitetul Comun, fie în situaţia în care în conformitate cu legislaţia internă a Naţiunii asociate, membră NATO, acest TA urmează să facă obiectul ratificării, de la data notificării Naţiunii Secretariat cu privire la îndeplinirea procedurii legale interne. În acest caz se poate lua decizia asupra punerii în aplicare provizorii a acestui TA pentru Naţiunea asociată membră NATO solicitantă. Aceasta va face obiectul următoarelor condiţii:
a)solicitarea din partea Naţiunii asociate membre NATO în documentele de aderare;
b)aprobarea implementării provizorii a TA de către Comitetul Comun.
După aderare, titlul acestui TA va fi schimbat în mod corespunzător. Termenii şi condiţiile practice ale aderării vor fi aprobate în unanimitate de către Comitetul HQ EC.
SECŢIUNEA XII: Intrarea în vigoare şi valabilitatea
12.1.Acest aranjament tehnic va intra în vigoare în ziua semnării lui de către prima naţiune asociată membră NATO, după semnarea de către toate Naţiunile cadru. Pentru fiecare stat semnatar se aplică începând cu data semnării lui.
12.2.Acest TA îşi poate înceta valabilitatea în orice moment, cu consimţământul tuturor semnatarilor. Orice Naţiune asociată membră NATO se poate retrage din acest TA, cu notificarea prealabilă scrisă, cu 12 luni înaintea datei retragerii, înaintată Naţiunii Secretariat, care va notifica toţi semnatarii. Naţiunea asociată membră NATO care se retrage va continua să sprijine orice obligaţii care derivă din acest TA, până la data retragerii. Aceasta include şi orice contribuţie care trebuie achitată după data retragerii, în conformitate cu mecanismul de contribuţie descris în capitolul 8.4. În cazul încetării valabilităţii acestui TA sau al retragerii oricărui semnatar din acest TA, Comitetul Comun va discuta viitorul alocării posturilor, precum şi orice altă implicaţie.
12.3.Încheiat într-un exemplar original în limbile olandeză, engleză, franceză, germană şi spaniolă, fiecare variantă fiind egal autentică. Textul original va fi păstrat de către HQ EC, care va oferi copii certificate semnatarilor.
-****-

Strasbourg

Pentru Ministerul Apărării din Republica Italiană

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

Pentru ministrul apărării naţionale din Republica Polonia

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

Pentru şeful Statului Major General din Republica Turcia

(reprezentând Guvernul Republicii Turcia).

Pentru Republica Turcia acest aranjament tehnic va intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Pentru ministrul apărării din Regatul Belgiei

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

Pentru ministrul apărării din Republica Franceză

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

Pentru Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

Pentru ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

Pentru ministrul apărării din Regatul Spaniei

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

ANEXA nr. 1: ANEXA A Listă de acronime

EC

EUROCORPS

ECRB

Comitetul de resurse al HQ EC

HQ EC

Comandamentul EUROCORPS

NATO SOFA

Acord între părţile semnatare ale Tratatului Atlanticului de Nord, referitor la statutul forţelor lor, din 19 iunie 1995

Acordul SA-CEUR

Acord special referitor la condiţiile de angajare EUROCORPS în cadrul Alianţei Nord-Atlantice

TA

Aranjament tehnic

ToS

Tratatul de la Strasbourg

ANEXA nr. 2: ANEXA B EXTRAS din organizarea de pace (PE) a HQ EC la data de 8 octombrie 2013
(1)_
(2)COMANDANT ŞI CONSILIERI

NUMĂR POST

SECŢIA

DENUMIRE POST

GRAD

OBSERVAŢII

GSO

SPECIALITATE

NAŢIONALITATE

COMANDANTUL EC

COM-01-01

COMANDANT

COMANDANT

OF-8

-

 

ROT

COM-02-01

ASISTENT MILITAR

ASISTENT MILITAR

OF- 3/4

X

 

FRA

COM-03-01

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OF-2

-

 

ROT

COM-04-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

COM-04-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

LOCŢIITOR

DCOM-01-01

LOCŢIITOR

LOCŢIITOR

OF-7

-

 

ROT

DCOM-02-01

ASISTENT MILITAR

ASISTENT MILITAR

OF- 3/4

-

 

ROT

DCOM-02-02

OFIŢER EXECUTIV +ADC

OFIŢER EXECUTIV +ADC

OF-2/3

-

 

ROT

DCOM-03-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

DCOM-03-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

CELULA AERIANĂ

AR EC-01-01

ŞEF

ŞEF CELULĂ AERIANĂ

OF-5

X

 

ROT

AR EC-02-01

PLANURI

ŞEF PLANURI

OF-4

X

 

ROT

AR EC-02-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR, OPERAŢII ŞI EXERCIŢII

OF- 3/4

-

 

GER

AR EC-02-03

PLANURI

ŞEF ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

AR EC-02-04

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

BEL

AR EC-02-05

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

FRA

AR EC-02-06

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

SPA

AR EC-03-01

OPERAŢII

ŞEF OPERAŢII

OF-4

X

 

ROT

AR EC-03-02

OPERAŢII

ŞEF SECŢIE OPERAŢII OFENSIVE

OF- 3/4

-

ASFAO

FRA

AR EC-03-03

OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF- 3/4

-

ASFAO

GER

AR EC-03-04

OPERAŢII

SUBOFIŢER DE INFORMAŢII

OR-7/8

-

INTEL

FRA

AR EC-03-05

OPERAŢII

ŞEF SECŢIE OPERAŢII OFENSIVE

OF- 3/4

-

GBAD

GER

AR EC-03-06

OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF- 3/4

-

 

BEL

AR EC-03-07

OPERAŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ASACS

OR-7/8

-

 

FRA

AR EC-04-01

SUPORT

ŞEF SUPORT

OF-4

X

 

ROT

AR EC-04-02

SUPORT

ŞEF SECŢIE TRANSPORT AERIAN

OF- 3/4

-

 

FN

AR EC-04-03

SUPORT

ŞEF SECŢIE COMUNICAŢII

OF-2/3

-

 

GER

AR EC-04-04

SUPORT

SUBOFIŢER DE COMUNICAŢII

OR-7/8

-

 

BEL

REPREZENTANT FORŢE NAVALE

NAV EC-01-01

ŞEF

REPREZENTANT ŞEF LEGĂTURĂ CU FORŢELE NAVALE

OF-5

X

 

ROT

CONSILIER JURIDIC

LEG-01-01

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

CIV/ OF-5

-

JURIDIC

FRA

LEG-01-02

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

CIV/ OF-5

-

JURIDIC

GER

LEG-01-03

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

Of-4

-

JURIDIC

BEL

LEG-01-04

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

OF- 3/4

-

JURIDIC

SPA

LEG-01-05

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

OF- 3/4

-

JURIDIC

POL

LEG-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ŞOFER

CIV/ OR-8

-

 

GER

LEG-02-02

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ŞOFER

CIV/ OR-7/8

-

 

FRA

AFACERI PUBLICE

PAO-01-01

ŞEF AFACERI PUBLICE

ŞEF AFACERI PUBLICE

OF-5

X

 

ROT

PAO-02-01

ADMINISTRATIV

ŞEF ADMINISTRATIV

OR-8/9

-

 

BEL

PAO-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

PAO-03-01

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI/LOCŢIITOR ŞEF AFACERI PUBLICE

OF-4

-

 

FRA

PAO-03-02

PLANURI

PURTĂTOR DE CUVÂNT

OF- 3/4

-

 

POL

PAO-04-01

INFO DIRECTOR

ŞEF OPERAŢII DE MEDIA

OF-4

-

 

GER

PAO-04-02

INFO DIRECTOR

ASISTENT PENTRU REŢELE

CIV

-

 

GER

PAO-04-03

INFO DIRECTOR

SUBOFIŢER PENTRU OPERAŢII DE MEDIA

OR-7/9

-

 

SPA

PAO-04-04

INFO DIRECTOR

OFIŢER DE STAT MAJOR, ANALIZĂ MEDIA

OF- 3/4

-

 

SPA

PAO-04-05

INFO DIRECTOR

OFIŢER DE STAT MAJOR, INFORMARE INTERNĂ

OF- 3/4

-

 

BEL

PA0-04-06

INFO DIRECTOR

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, INFORMARE INTERNĂ

OR-8

-

 

FRA

PAO-04-07

INFO DIRECTOR

FOTOGRAF

OR-5/6

-

 

GER

PAO-04-08

INFO DIRECTOR

FOTOGRAF

OR-3/4

-

 

BEL

PAO-04-09

INFO DIRECTOR

ADMINISTRATOR DE REŢEA

CIV

  

FRA

ŞEF DE STAT MAJOR

COS-01-01

ŞEF DE STAT MAJOR

ŞEF DE STAT MAJOR

OF-6/7

-

 

ROT

COS-02-01

ASISTENT MILITAR

ASISTENT MILITAR

OF- 3/4

-

 

LUX

COS-02-02

ASISTENT MILITAR

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8/9

-

 

LUX

COS-03-01

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OF-2/3

-

 

ROT

COS-04-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

COS-04-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

DIRECTORUL STATULUI MAJOR

DOS-01-01

ŞEF

DIRECTOR AL STATULUI MAJOR

OF-5

X

 

ROT

DOS-02-01

BIROU COORDONARE

OFIŢER DE STAT MAJOR COORDONARE-INFO MANAGEMENT

OF- 3/4

-

 

FRA

DOS-02-02

BIROU COORDONARE

OFIŢER DE STAT MAJOR COORDONARE-INFO MANAGEMENT

OF-3

-

 

FN

DOS-02-03

BIROU COORDONARE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

DOS-02-04

BIROU COORDONARE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-INFO MANAGEMENT

OR-7/8

-

 

BEL

DOS-02-05

BIROU COORDONARE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

DOS-02-06

BIROU COORDONARE

ASISTENT AL DIRECTORULUI

OR-7

-

 

FN

DOS-03-01

REGISTRATURĂ

CURIER ŞEF

OR-8/9

-

 

SPA

DOS-03-02

REGISTRATURĂ

CURIER

OR-5/6

  

FRA

DOS-03-03

REGISTRATURĂ

CURIER MESAJE CLASIFICATE

OR-7/8

-

 

BEL

DOS-03-04

REGISTRATURĂ

CURIER MESAJE CLASIFICATE

OR-7/8

-

 

GER

DOS-03-05

REGISTRATURĂ

CURIER MESAJE CLASIFICATE

OR-7/8

-

 

SPA

DOS-03-06

REGISTRATURĂ

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

DOS-03-07

REGISTRATURĂ

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

DOS-03-08

REGISTRATURĂ

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

DOS-03-09

REGISTRATURĂ

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

DOS-04-01

SERVICII LINGVISTICE

ŞEF SERVICII LINGVISTICE

CIV

-

 

GER

DOS-04-02

SERVICII LINGVISTICE

LOCŢIITOR-TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-03

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

GER

DOS-04-04

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-05

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-06

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR SPANIOLĂ-ENGLEZĂ

CIV

-

 

SPA

DOS-04-07

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR ENGLEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-08

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-ENGLEZĂ

CIV

-

 

GER

DOS-04-09

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR ENGLEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-10

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR OLANDEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

BEL

DOS-04-11

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR OLANDEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

BEL

DOS-04-12

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-SPANIOLĂ

CIV

-

 

SPA

DOS-04-13

SERVICII LINGVISTICE

ASISTENT LINGVISTIC

CIV

-

 

FRA

DOS-04-14

SERVICII LINGVISTICE

ASISTENT LINGVISTIC

CIV

-

 

GER

DOS-04-15

SERVICII LINGVISTICE

INTERPRET POLONEZĂ-FRANCEZĂ

CIV-MIL

-

 

POL

DOS-04-16

SERVICII LINGVISTICE

INTERPRET POLONEZĂ-GERMANĂ

CIV-MIL

-

 

POL

DOS-05-01

CENTRU DE BRIEFING

ŞEF CENTRU BRIEFING

OR-8

-

 

FRA

DOS-05-02

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT

CIV

-

 

FRA

DOS-05-03

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

GER

DOS-05-04

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

DOS-05-05

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

DOS-05-06

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

DOS-06-01

PROTOCOL

ŞEF PROTOCOL

OF- 3/4

-

 

FRA

DOS-06-02

PROTOCOL

ASISTENT PROTOCOL

OR-9

-

 

FRA

DOS-06-03

PROTOCOL

OFIŢER PROTOCOL

OF-2

-

 

BEL

DOS-06-04

PROTOCOL

SUBOFIŢER PROTOCOL

OR-7/9

-

 

SPA

DOS-06-05

PROTOCOL

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

BEL

DOS-06-06

PROTOCOL

ASISTENT CONTRACTE EXTERNE

OR-7/9

-

 

FRA

LOCŢIITOR PENTRU OPERAŢII AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR

DOPS-01-01

LOCŢIITOR PENTRU OPERAŢII

LOCŢIITOR PENTRU OPERAŢII

OF-6

-

 

ROT

DOPS-02-01

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OF-2/3

-

 

ROT

DOPS-03-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

DCOM-03-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

G2

G2-01-01

ŞEF

ŞEF G2

OF-5

X

 

SPA

G2-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

SPA

G2-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT

OR-2/4

-

 

GER

G2-02-03

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

SPA

G2-03-01

PLANURI

ŞEF PLANURI

OF-4

X

 

FRA

G2-03-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR, TARGETING

OF-2/3

X

 

GER

G2-03-03

PLANURI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, PLANURI

OR-7/9

-

 

FRA

G2-03-04

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR

OF- 3/4

X

 

BEL

G2-03-05

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII

OF-3

-

 

FRA

G2-03-06

PLANURI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII, OPERAŢII ÎN ADÂNCIME

OR-7/9

-

 

FN

G2-04-01

PRODUCŢIE

ŞEF PRODUCŢIE-LOCŢIITOR ŞEF G2

OF-4

X

 

GER

G2-04-02

PRODUCŢIE

ŞEF EVALUARE

OF-4

X

 

FRA

G2-04-03

PRODUCŢIE

ŞEF INFORMAŢII CURENTE

OF-4

X

 

POL

G2-04-04

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INFORMAŢII CURENTE

OF-1/2

  

SPA

G2-04-05

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII ÎNTRUNITE

OF-2

-

 

GER

G2-04-06

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INFORMAŢII (ANALIST)

OF-2

  

NU

G2-04-07

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR INFORMAŢII (ANALIST)

OR-7/9

-

 

FN

G2-04-08

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST

OR-7/9

-

 

GER

G2-04-09

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST

OR-7/9

-

 

SPA

G2-04-10

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST

OR-7/9

-

 

FRA

G2-04-01

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR ADMINISTRATOR BAZE DE DATE

OF-2/3

-

 

POL

G2-05-01

COLECTARE

ŞEF COLECTARE INFORMAŢII

OF-4

-

 

BEL

G2-05-02

COLECTARE

OFIŢER DE STAT MAJOR ISR

OF- 3/4

-

 

FRA

G2-05-03

COLECTARE

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME DE INFORMAŢII

OF-2

-

 

FN

G2-05-04

COLECTARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR CCIRM

OR-8/9

-

 

NU

G2-05-05

COLECTARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MANAGER CERERI DE INFORMAŢII

OR-8/9

-

 

FRA

G2-06-01

G2X

ŞEF G2X

OF-4

X

 

SPA

G2-06-02

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR, OPERAŢII HUMINT

OF- 3/4

-

HUMINT

FN

G2.06-03

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST INTEGRARE

OF-2/3

-

 

POL

G2-06-04

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII

OF- 3/4

-

CONTRAINFOR-MAŢII

POL

G2-06-05

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII

OF-2/3

-

CONTRAINFOR-MAŢII

FN

G2-06-06

G2X

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII

OR-7/9

-

CONTRAINFOR-MAŢII

FRA

G2-06-07

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR SECURITATEA INFORMAŢIILOR HB

OF-2

-

 

FRA

G2-06-08

G2X

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SECURITATEA INFORMAŢIILOR

OR-8/9

-

 

BEL

G2-07-01

RĂZBOI ELECTRONIC

ŞEF RĂZBOI ELECTRONIC

OF- 3/4

 

RĂZBOI ELECTRONIC

GER

G2-07-02

RĂZBOI ELECTRONIC

OFIŢER DE STAT MAJOR RĂZBOI ELECTRONIC

OF-2/3

 

RĂZBOI ELECTRONIC

SPA

G2-07-03

RĂZBOI ELECTRONIC

OFIŢER DE STAT MAJOR SIGINT

OF-2

  

NU

G3

G3-01-01

ŞEF

ŞEF G3

OF-5

X

 

GER

G3-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

GER

G3-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

G3-02-03

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G3-03-01

G3 PLANURI

ŞEF G3 PLANURI

OF-4

X

 

SPA

G3-03-02

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-DOCTRINE

OF- 3/4

X

 

GER

G3-03-03

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-DOCTRINE

OF-3

X

 

FRA

G3-03-04

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR CONOPS

OF- 3/4

X

 

TUR

G3-03-05

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR CONOPS

OF- 3/4

X

 

POL

G3-03-06

G3 PLANURI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OR-7/9

-

PSYOPS

SPA

G3-04-01

G3 OPERAŢII

ŞEF CENTRU DE OPERAŢII-LOCŢIITOR G3

OF-4

X

PSYOPS

FRA

G3-04-02

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII

OF-4

X

 

FRA

G3-04-03

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII

OF-2

-

 

GER

G3-04-04

G3 OPERAŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII

OR-7/9

-

 

SPA

G3-04-05

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII- MANAGEMENT INFORMAŢII

OF- 3/4

X

 

SPA

G3-04-06

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE OPERAŢII

OF-2/3

-

 

BEL

G3-04-07

G3 OPERAŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OR-8

-

 

GER

G3-04-08

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR ALARMARE ŞI MOBILIZARE

OF-2/3

-

 

FRA

G3-04-09

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR PROTECŢIA FORŢEI- TRUPELOR

OF- 3/4

-

 

POL

G3-04-10

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR MANAGEMENTUL CÂMPULUI DE LUPTĂ

OF- 3/4

X

 

ROU

G3-04-11

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR C-IED

OF- 3/4

-

 

FN

G3-05-01

G3 CELULA SPRIJIN FOC

ŞEF CELULĂ DE SPRIJIN CU FOC

OF-4

X

 

BEL

G3-05-02

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII ARTILERIE

OF- 3/4

-

 

SPA

G3-05-03

G3 CELULA SPRIJIN FOC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII ARTILERIE

OR-8

-

 

FRA

G3-05-04

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII ÎN ADÂNCIME-ARTILERIE

OF- 3/4

X

 

SUA

G3-05-05

G3 CELULA SPRIJIN FOC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OR-8

-

 

FRA

G3-05-06

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR TARGETING

OF- 3/4

-

 

GER

G3-05-07

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR TARGETING

OF- 3/4

X

 

SUA

G3-06-01

G3 OPERAŢII AERIENE

ŞEF G3 OPERAŢII AERIENE

OF-4

-

 

BEL

G3-06-02

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR AVIAŢIE FORŢE TERESTRE, PLANURI DE TRANSPORT

OF- 3/4

-

 

SUA

G3-06-03

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR AVIAŢIE DE ATAC, FORŢE TERESTRE

OF- 3/4

-

 

GRE

G3-06-04

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR AVIAŢIE FORŢE TERESTRE

OF- 3/4

-

 

GER

G3-06-05

G3 OPERAŢII AERIENE

ŞEF CAME

OF-4

-

 

FRA

G3-06-06

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR APĂRARE AA

OF- 3/4

-

 

FRA

G3-06-07

G3 OPERAŢII AERIENE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV OPERAŢII AERIENE G3

OR-9

-

 

GER

G3-07-01

G3 POLIŢIE MILITARĂ

ŞEF POLIŢIE MILITARĂ

OF-4

-

PM

POL

G3-07-02

G3 POLIŢIE MILITARĂ

LOCŢIITOR ŞEF POLIŢIE MILITARĂ

OF- 3/4

-

PM

GER

G3-07-03

G3 POLIŢIE MILITARĂ

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR POLIŢIE MILITARĂ

OR-7/9

-

PM

BEL

G3-08-01

G3 ECC

ŞEF ECC

OF-4

  

FN

G3-08-02

G3 ECC

OFIŢER DE STAT MAJOR ECC

OF- 3/4

-

 

FN

G3-08-03

G3 ECC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ECC

OR-7/9

-

 

FN

G3-09-01

G3 INFO OPS-PSYOPS

ŞEF INFO OPS-PSYOPS

OF-4

-

 

GER

G3-09-02

G3 INFO OPS-PSYOPS

OFIŢER DE STAT MAJOR INFO OPS

OF- 3/4

-

 

ITA

G3-09-03

G3 INFO OPS-PSYOPS

OFIŢER DE STAT MAJOR PSYOPS

OF- 3/4

-

PSYOPS

BEL

G3-09-04

G3 INFO OPS-PSYOPS

OFIŢER DE STAT MAJOR PSYOPS

OF- 3/4

-

PSYOPS

NU

G3-09-05

G3 INFO OPS-PSYOPS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR INFO OPS-PSYOPS

OR-8

-

 

FN

G5

G5-01-01

ŞEF

ŞEF G5

OF-5

X

 

FRA

G5-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

FRA

G5-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G5-02-03

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

G5-03-01

PLANURI

ŞEF G3 PLANURI-LOCŢIITOR ŞEF G5

OF-4

X

 

BEL

G5-03-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

X

 

GER

G5-03-03

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

X

 

SUA

G5-03-04

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

X

 

FRA

G5-03-05

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

X

 

SPA

G5-03-06

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV PLANURI

OR-7/9

-

 

POL

G5-04-01

POLITICI-STUDII

ŞEF POLITICI-STUDII G5

OF-4

X

 

FRA

G5-04-02

POLITICI-STUDII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

X

 

BEL

G5-04-03

POLITICI-STUDII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

-

 

TUR

G5-04-04

POLITICI-STUDII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF- 3/4

-

 

GER

G5-05-01

OPAR

ŞEF OPAR

OF-4

X

 

SPA

G5-05-02

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR

OF- 3/4

X

 

FRA

G5-05-03

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR

OF- 3/4

X

 

GRE

G5-05-04

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR

OF-2/3

-

 

ROU

G5-05-05

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR-KD

OF- 3/4

-

 

FN

G5-06-01

RELAŢII INTERNAŢIONALE

ŞEF PLANURI-POLITICI-RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF-4

X

 

GER

G5-06-02

RELAŢII INTERNAŢIONALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-POLITICI- RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF- 3/4

X

 

SPA

G5-06-03

RELAŢII INTERNAŢIONALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-POLITICI- RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF- 3/4

-

 

BEL

G5-06-04

RELAŢII INTERNAŢIONALE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI - POLITICI-RELAŢII INTERNAŢIONALE

OR-8

-

 

FRA

G5-06-05

RELAŢII INTERNAŢIONALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-POLITICI- RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF- 3/4

-

 

POL

GENIU

ENG-01-01

ŞEF

ŞEF GENIU

OF-4/5

X

GENIU

BEL

ENG-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

GENIU

BEL

ENG-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

ENG-03-01

PLANURI-EXERCIŢII

ŞEF PLANURI-LOCŢIITOR ŞEF GENIU

OF-4

X

 

SPA

ENG-03-02

PLANURI-EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI/EXERCIŢII

OF- 3/4

X

 

POL

ENG-04-01

OPERAŢII EOD-MINE

ŞEF OPERAŢII DE GENIU

OF-4

-

 

GER

ENG-04-02

OPERAŢII EOD-MINE

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-2/3

-

 

ITA

ENG-04-03

OPERAŢII EOD-MINE

OFIŢER DE STAT MAJOR MINE

OF-2/3

-

MINE-EOD

FRA

ENG-04-04

OPERAŢII EOD-MINE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-8/9

-

 

BEL

ENG-05-01

INFRASTRUCTURĂ

ŞEF INFRASTRUCTURĂ

OF-4

-

INGINER CONSTRUCŢII

FRA

ENG-05-02

INFRASTRUCTURĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR INFRASTRUCTURĂ

OF-2/3

-

INGINER CONSTRUCŢII

FN

ENG-05-03

INFRASTRUCTURĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR INFRASTRUCTURĂ

OF-3

-

 

FRA

ENG-05-04

INFRASTRUCTURĂ

MANAGER PREVENŢIE

OR-9

-

 

FRA

ENG-06-01

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

ŞEF CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

OF-4

-

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

POL

ENG-06-02

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

OFIŢER DE STAT MAJOR CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

OF-2/3

-

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

SPA

ENG-06-03

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

OR-8

-

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

GER

ENG-07-01

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

ŞEF SERVICIU GEOGRAFIC

OF-4

-

GEO

GER

ENG-07-02

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3

-

GEO

FN

ENG-07-03

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

OFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OF-2/3

-

GEO

GER

ENG-07-04

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-8

-

GEO

GER

ENG-07-05

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-6

-

GEO

GER

ENG-07-06

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-7/9

-

GEO

FRA

ENG-07-07

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-7/8

-

GEO

FRA

ENG-07-08

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR APROVIZIONARE CU HĂRŢI

OF-2

-

GEO

NU

ENG-07-09

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MANAGER DATE GEOGRAFICE

OR-7/8

-

GEO

SPA

ENG-07-10

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

ASISTENT APROVIZIONARE CU HĂRŢI-ŞOFER

OR-3/4

-

GEO

GER

ENG-07-11

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MULTIPLICARE

OR-8

-

GRAFICĂ- MULTIPLICARE

GER

ENG-07-12

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR GRAFICĂ

OR-6

-

GRAFICĂ- MULTIPLICARE

FRA

ENG-07-13

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

ASISTENT GRAFICĂ-ŞOFER

OR-3/4

-

GRAFICĂ- MULTIPLICARE

GER

ENG-07-14

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

ASISTENT GRAFICĂ-ŞOFER

OR-3/4

-

GRAFICĂ- MULTIPLICARE

GER

ENG-07-15

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

SPECIALIST GRAFICĂ-MULTIPLICARE

CIV-OR-3/4

-

GRAFICĂ- MULTIPLICARE

FRA

ENG-08-01

METEO

ŞEF METEO

OF-4

-

METEO

GER

ENG-08-02

METEO

TEHNICIAN METEO

OR-7/8

-

METEO

GER

LOCŢIITOR PENTRU SPRIJIN

DSPT-01-01

LOCŢIITOR PENTRU SPRIJIN

LOCŢIITOR PENTRU SPRIJIN

OF-6

-

 

POL

DSPT-02-01

OFIŢER EXECUTIV +ADC

OFIŢER EXECUTIV +ADC

OF-2/3

-

 

POL

DSPT-03-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT-ŞOFER

OR-8/9

-

 

POL

DSPT-03-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

NU

G4

G4-01-01

ŞEF

ŞEF G4

OF-5

X

 

FRA

G4-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ASISTENT ŞEF

OR-8

-

 

FRA

G4-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

G4-02-03

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G4-03-01

PLANURI LOGISTICE

ŞEF PLANURI LOGISTICE-LOCŢIITOR ŞEF G4

OF-4

X

 

GER

G4-03-02

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR POLITICI ŞI CONCEPTE

OF- 3/4

X

 

BEL

G4-03-03

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR NR. 1 PLANURI LOGISTICE

OF- 3/4

X

 

FRA

G4-03-04

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR NR. 2 TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OF- 3/4

X

 

TUR

G4-03-05

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR, PROCEDURI DE OPERARE

OF- 3/4

X

 

SPA

G4-04-01

OPERAŢII LOGISTICE

ŞEF OPERAŢII LOGISTICE

OF-4

X

 

SPA

G4-04-02

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR APROVIZIONARE CLASELE I, III ŞI V

OF-2/3

-

 

POL

G4-04-03

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR APROVIZIONARE CLASELE II ŞI IV

OF- 3/4

-

 

BEL

G4-04-04

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII

OF- 3/4

-

 

FRA

G4-04-05

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR MENTENANŢĂ

OF- 3/4

-

 

GER

G4-04-06

OPERAŢII LOGISTICE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, SERVICII DE TEATRU

OR-8

-

 

FN

G4-04-07

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR, EVIDENŢĂ APROVIZIONARE

OF-2

-

 

GER

G4-04-08

OPERAŢII LOGISTICE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, EVIDENŢĂ APROVIZIONARE

OR-8

-

 

SPA

G4-05-01

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

ŞEF TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OF-4

X

 

FRA

G4-05-02

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR, OPERAŢII DE TRANSPORT

OF- 3/4

-

 

GER

G4-05-03

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR TRANSPORT STRATEGIC

OF-3

-

 

SPA

G4-05-04

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EVIDENŢĂ TRANSPORT STRATEGIC

OR-8

-

 

FRA

G4-05-05

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR TRANSPORT

OF- 3/4

-

 

GER

G4-05-06

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EVIDENŢĂ TRANSPORT

OR-7/8

-

 

GER

G4-05-07

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR TRANSPORT INTRA TEATRU

OF- 3/4

-

 

POL

G4-05-08

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EVIDENŢĂ TRANSPORT INTRA TEATRU

OR-8

-

 

GER

G4-06-01

LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ

ŞEF LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ ŞI OFIŢER DE STAT MAJOR KD

OF-4

-

 

BEL

G4-06-02

LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ ŞI KD

OR-8

-

 

BEL

MED

MED-01-01

ŞEF

ŞEF MEDICAL

OF-6

-

 

GER

MED-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER MEDICAL

OR-8/9

-

 

GER

MED-03-01

PLANURI MEDICALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-4

-

 

SPA

MED-03-02

PLANURI MEDICALE

SUBOFIŢER PLANURI MEDICALE

OR-8/9

-

 

SPA

MED-04-01

OPERAŢIUNI MEDICALE

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-4

-

 

FRA

MED-04-02

OPERAŢIUNI MEDICALE

SUBOFIŢER OPERAŢII

OR-8/9

-

 

FRA

MED-05-01

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OF- 3/4

-

 

BEL

MED-05-02

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OR-7/9

-

 

BEL

MED-06-01

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR ECC

OF- 3/4

-

 

POL

G6

G6-01-01

ŞEF

ŞEF G6

OF-6

X

 

SPA

G6-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

SPA

G6-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

G6-02-03

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

G6-03-01

PLANURI

ŞEF PLANURI-LOCŢIITOR ŞEF G6

OF-4

X

CIS

FRA

G6-03-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI ŞI STUDII 1

OF- 3/4

X

CIS

GER

G6-03-03

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI ŞI STUDII 2

OF- 3/4

X

CIS

SPA

G6-03-04

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI ŞI STUDII 3

OF- 3/4

X

CIS

BEL

G6-04-01

OPERAŢII CIS

ŞEF OPERAŢII CIS

OF-4

-

TAC COM SPA

SPA

G6-04-02

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE ŞI INTEROPERABILITATE

OF-2/3

-

TAC COM BEL

BEL

G6-04-03

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE ŞI INTEROPERABILITATE

OF-2/3

-

 

FN

G6-04-04

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE ŞI INTEROPERABILITATE

OF-2/3

-

TAC COM GER

GER

G6-04-05

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE

OF-2/3

-

 

FN

G6-04-06

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR MANAGEMENT FRECVENŢE

OF-2

-

FRECVENŢE

GER

G6-04-07

OPERAŢII CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MANAGEMENT FRECVENŢE

OR-8/9

-

FRECVENŢE

BEL

G6-04-08

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 1

OF-2/3

-

 

SPA

G6-04-09

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE NATO

OF-2

-

NS HQ LAN

GER

G6-04-10

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE OPERAŢII CIS

OF-3

-

 

FRA

G6-04-11

OPERAŢII CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE

OR-6

-

 

GER

G6-05-01

SPRIJIN CIS

ŞEF SPRIJIN CIS

OF-4

-

 

GER

G6-05-02

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE FIXE

OF-2

-

STRAT COMMS FRA

FRA

G6-05-03

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE FIXE LAN-WAN

OR-8

-

STRAT COMMS GER

GER

G6-05-04

SPRIJIN CIS

SPECIALIST CIS LAN-WAN

CIV

-

CIS

FN

G6-05-05

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR CIS SPRIJIN ŞI INSTRUIRE

OF- 3/4

-

 

SPA

G6-05-06

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SPRIJIN INSTRUIRE

OR-7/8

-

 

FRA

G6-05-07

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV DOCUMENTAŢIE ELECTRONICĂ

OR-7/9

-

 

SPA

G6-05-08

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR BUGET ŞI ACHIZIŢII CIS

OF- 3/4

-

 

FRA

G6-05-09

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 1

OF- 3/4

-

 

GER

G6-05-10

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 2

OF-3

-

 

FN

G6-05-11

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 3

OF-3

-

 

FRA

G6-05-12

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE

OR-6

-

 

FN

G6-05-13

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR INSTALARE COMANDAMENT

OF-2/3

-

 

FRA

G6-05-14

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR INSTALARE COMANDAMENT

OR-8/9

-

 

NU

G6-05-15

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE

OF-3

-

 

POL

G7-06-01

INFOSEC

ŞEF INFOSEC

OF-4

-

INFOSEC

BEL

G7-06-02

INFOSEC

OFIŢER DE STAT MAJOR COMPUSEC

OF-2

-

 

FRA

G7-06-03

INFOSEC

OFIŢER DE STAT MAJOR COMSEC

OF-2/3

-

 

SPA

G7-06-04

INFOSEC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR COMSEC

OR-8

  

GER

G7-06-05

INFOSEC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ASISTENŢA INFORMAŢII

OR-7/9

-

 

SPA

G9

G9-01-01

ŞEF

ŞEF G9

OF-5

X

 

USA

G9-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

USA

G9-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

NU

G9-03-01

PLANURI-EVALUARE

ŞEF PLANURI-EVALUARE ŞI LOCŢIITOR ŞEF G9

OF-4

-

 

SPA

G9-03-02

PLANURI-EVALUARE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-EVALUARE

OF-2/3

-

 

FRA

G9-03-03

PLANURI-EVALUARE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-OPERAŢII

OF- 3/4

X

 

POL

G9-03-04

PLANURI-EVALUARE

ASISTENT PLANURI-EVALUARE

OR-7/9

-

 

SPA

G9-04-01

OPERAŢII

ŞEF OPERAŢII

OF-4

-

 

FRA

G9-04-02

OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII-JOC

OF- 3/4

-

 

BEL

G9-04-03

OPERAŢII

ASISTENT OPERAŢII-BAZE DE DATE

OR-7/9

-

 

FRA

G9-05-01

RELAŢII MILITARI-CIVILI

ŞEF ELEMENT DE LEGATURA

OF-4

X

 

GER

G9-05-02

RELAŢII MILITARI-CIVILI

OFIŢER DE STAT MAJOR ELEMENT DE LEGATURA-ŞEF CENTRU CIMIC

OF-2/3

-

 

SPA

G9-05-03

RELAŢII MILITARI-CIVILI

OFIŢER DE STAT MAJOR, ELEMENT DE LEGATURA

OF- 3/4

X

 

FN

G9-05-04

RELAŢII MILITARI-CIVILI

ASISTENT CENTRU CIMIC

OR-7/9

-

 

GER

DIVIZIA INSTRUIRE ŞI RESURSE

LOCŢIITOR PENTRU INSTRUIRE ŞI RESURSE

DT&R-01-01

LOCŢIITOR PENTRU INSTRUIRE ŞI RESURSE

LOCŢIITOR PENTRU INSTRUIRE ŞI RESURSE

OF-6

-

 

ROT

DT&R-01-01

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OFIŢER EXECUTIV + ADC

OF-2/3

-

 

ROT

DT&R-01-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT-ŞOFER

OR-8/9

-

SAU CIVIL

ROT

DT&R-01-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

G1

G1-01-01

ŞEF

ŞEF G1

OF-5

X

 

GER

G1-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

G1-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

G1-02-03

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT PERSONAL CIVIL

CIV

-

 

GER

G1-03-01

PLANURI-ORGANIZARE

ŞEF PLANURI-ORGANIZARE-LOCŢIITOR ŞEF G1

OF-4

X

 

BEL

G1-03-02

PLANURI-ORGANIZARE

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII, PLANURI ŞI OPERAŢII

OF- 3/4

-

 

GER

G1-03-03

PLANURI-ORGANIZARE

OFIŢER DE STAT MAJOR ORGANIZARE

OF- 3/4

-

 

FRA

G1-03-04

PLANURI-ORGANIZARE

OFIŢER DE STAT MAJOR NR. 2-TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OF- 3/4

-

 

SPA

G1-04-01

PERSONAL MULTINAŢIONAL

ŞEF PERSONAL MULTINAŢIONAL

OF- 3/4

-

 

SPA

G1-04-02

PERSONAL MULTINAŢIONAL

OFIŢER DE PERSONAL

OF-2

-

 

GER

G1-04-03

PERSONAL MULTINAŢIONAL

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PERSONAL ŞI INTEGRARE MULTINAŢIONALA

OR-7/9

-

 

FRA

G1-05-01

MORAL ŞI SPRIJIN

OFIŢER SPRIJIN FAMILII

OF-2

  

GER

G1-05-02

MORAL ŞI SPRIJIN

SUBOFIŢER SPRIJIN FAMILII

OR-7/9

-

 

BEL

G7

G7-01-01

ŞEF

ŞEF G7

OF-5

X

 

BEL

G7-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

BEL

G7-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

G7-03-01

INSTRUCŢIE

ŞEF INSTRUCŢIE

OF-4

X

 

BEL

G7-03-02

INSTRUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INSTRUCŢIE

OF- 3/4

-

 

FRA

G7-03-03

INSTRUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INSTRUCŢIE

OR-7/9

-

 

GER

G7-04-01

EXERCIŢII

ŞEF EXERCIŢII

OF-4

X

 

GER

G7-04-02

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 1

OF- 3/4

X

 

GER

G7-04-03

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 2

OF- 3/4

X

 

SPA

G7-04-04

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 2

OF- 3/4

X

 

FRA

G7-04-05

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 3

OF- 3/4

X

 

POL

G7-04-06

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 3

OF- 3/4

X

 

SUA

G7-04-07

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR CAX

OF- 3/4

-

CAX

GER

G7-04-08

EXERCIŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR CAX

OR-8

-

 

BEL

G7-04-09

EXERCIŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII

OR-8

-

 

FN

G7-04-10

EXERCIŢII

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

NU

G7-05-01

LECŢII ÎNVĂŢATE

ŞEF LECŢII ÎNVĂŢATE

OF-4

X

 

FRA

G7-05-02

LECŢII ÎNVĂŢATE

OFIŢER DE STAT MAJOR LECŢII ÎNVĂŢATE

OF-2

-

 

SPA

G7-05-03

LECŢII ÎNVĂŢATE

OFIŢER DE STAT MAJOR MEL-MIL

OF 3/4

-

 

FN

G8

G8-01-01

ŞEF

ŞEF G8/CONTROLOR FINANCIAR

OF-5

X

BUGET-FINANŢE

FRA

G8-01-02

ŞEF

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

BUGET-FINANŢE

GER

G8-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

G8-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G8-03-01

AUDIT INTERN

OFIŢER DE STAT MAJOR AUDIT

OF 3/4

-

BUGET-FINANŢE

GER

G8-03-02

AUDIT INTERN

OFIŢER DE STAT MAJOR POLITICI ŞI EVALUARE

OF 3/4

-

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-03-03

AUDIT INTERN

ASISTENT ADMINISTRATIV CONTROL INTERN

OR-7/8

-

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-04-01

TREZORERIE

OFIŢER CU DECONTURI

OF-3

-

BUGET-FINANŢE

SPA

G8-04-02

TREZORERIE

SUBOFIŢER CU DECONTURI

OR-7/8

-

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-04-03

TREZORERIE

ASISTENT CU DECONTURI

OR-9

 

BUGET-FINANŢE

FRA

G8-04-04

TREZORERIE

ASISTENT CU DECONTURI

OR-6/7

 

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-05-01

CONTRACTE

ŞEF ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE

OF-4

 

CONTRACTE

SPA

G8-05-02

CONTRACTE

OFIŢER DE STAT MAJOR ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE

OF-1/2

 

CONTRACTE

FRA

G8-05-03

CONTRACTE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE

OR-7/9

 

CONTRACTE

SPA

G8-05-04

CONTRACTE

ASISTENT ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE

CIV

-

CONTRACTE

FN-ANGAJAT

G8-05-05

CONTRACTE

ASISTENT ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE

CIV

-

CONTRACTE

GER

G8-05-06

CONTRACTE

ASISTENT CONTRACTE

CIV

-

CONTRACTE-UE

FN-ANGAJAT

G8-05-07

CONTRACTE

OFIŢER VAMAL

OF-2/CIV A2

-

VAMEŞ

FRA

G8-05-08

CONTRACTE

ASISTENT VAMAL

OR-7/9

-

EXPERT BUGET- FINANŢE

FRA

G8-06-01

BUGET ŞI CERINŢE

OFIŢER BUGET

OF 3/4

-

BUGET-FINANŢE

FRA

G8-06-02

BUGET ŞI CERINŢE

LOCŢIITOR OFIŢER BUGET

CIV

-

BUGET-FINANŢE

GER

G8-06-03

BUGET ŞI CERINŢE

OFIŢER DE STAT MAJOR CONCEPTE

OF-3

-

 

FRA

G8-06-04

BUGET ŞI CERINŢE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV BUGET

OR-7/9

-

ADMINISTRAŢIE GENERALĂ

SPA

G8-07-01

FISCAL

OFIŢER FISCAL

OF-3

-

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-07-01

FISCAL

LOCŢIITOR OFIŢER FISCAL

CIV

-

BUGET-FINANŢE

GER

G8-07-01

FISCAL

SUBOFIŢER FISCAL

OR 7/8

-

BUGET-FINANŢE

FRA

G8-07-01

FISCAL

SUBOFIŢER FISCAL

OR 7/8

-

BUGET-FINANŢE

BEL

BRIGADA MULTINAŢIONALĂ DE SPRIJIN DE LUPTĂ

COMANDAMENTUL BRIGĂZII

MNCS-01-01

COMANDANT

COMANDANT

OF-5

X

OFIŢER DE COMUNICAŢII

ROT

MNCS-01-02

COMANDANT

ASISTENT ADMINISTRATIV/ŞOFER

OR-2/4

-

 

FRA

MNCS-01-03

COMANDANT

LOCŢIITOR/ŞEF STAT MAJOR

OF-4

X

 

GER

MNCS-01-04

COMANDANT

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8/9

-

 

SPA

MNCS-02-01

SECRETARIAT

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8/9

-

 

BEL

MNCS-02-02

SECRETARIAT

ASISTENT ADMINISTRATIV/ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

MNCS-03-01

S1

ŞEF S1

OF-3

-

 

BEL

MNCS-03-02

S1

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR S1

OR-7/8

-

 

GER

MNCS-04-01

S2

ŞEF S2/HQ SECURITY

OF-3

-

 

FRA

MNCS-04-02

S2

OFIŢER DE STAT MAJOR S2

OF-2

-

 

GER

MNCS-04-03

S3

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR S2

OR-7/8

-

 

SPA

MNCS-04-04

S3

ŞEF S3

OF-3

-

 

SPA

MNCS-04-05

S3

OFIŢER DE STAT MAJOR S3

OF-2

-

 

FN

MNCS-04-06

S3

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR S3

OR-7/8

-

 

GER

MNCS-04-07

S3

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR COMANDAMENT

OR-6/7

-

 

BEL

MNCS-05-01

S4

ŞEF S4

OF-3

-

 

GER

MNCS-05-02

S4

OFIŢER DE STAT MAJOR MIŞCARE ŞI TRANSPORT

OF-2

-

 

SPA

MNCS-05-03

S4

ASISTENT SERVICII

OR-8/9

-

 

FRA

MNCS-05-04

S4

ASISTENT SERVICII

OR-8/9

-

 

FN

MNCS-05-05

S4/MAT A

OFIŢER EVIDENŢĂ M/T

OF-2/3

-

 

BEL

MNCS-05-06

S4/MAT A

ASISTENT MATERIALE NON-CIS

OR-6/7

-

 

FRA

MNCS-05-07

S4/MAT A

ASISTENT MATERIALE NON-CIS/ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

MNCS-05-08

S4/MAT A

ASISTENT MATERIALE CIS

OR-6/7

-

 

GER

MNCS-05-09

S4/MAT A

ASISTENT MATERIALE CIS/ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

MNCS-05-10

S4/MAT A

ASISTENT LN NSD

OR-6/7

-

 

SPA

MNCS-05-11

S4/MAT A

ASISTENT LN NSD/ŞOFER

OR 3/4

-

 

BEL

MNCS-06-01

S6 CIS

ŞEF S6-CISCC

OF-4

-

 

FRA

MNCS-06-02

S6 CIS

OFIŢER LAN/WAN

OF-1/2

-

 

GER

MNCS-06-03

S6 CIS

OFIŢER INFRASTRUCTURĂ CIS

OF-1/2

-

 

BEL

MNCS-06-04

S6 CIS

SUBOFIŢER REŢEA SICF

OR-8/9

-

 

FRA

MNCS-06-05

S6 CIS

SUBOFIŢER REŢEA NECLASIFICATĂ ŞI INTERNET

OR-7/9

-

 

SPA

MNCS-06-06

S6 CIS

OFIŢER LAN/WAN

OF-1/2

-

 

SPA

MNCS-06-07

S6 CIS

SUBOFIŢER REŢEA SICF

OR-8/9

-

 

FRA

MNCS-06-08

S6 CIS

SUBOFIŢER REŢEA NATO SECRET

OR-7/9

-

 

BEL

MNCS-06-09

S6 CIS

SUBOFIŢER INFRASTRUCTURĂ REŢEA

OR-8

-

 

GER

COMPANIE SERVICII DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ CIS

CIS COY-01-01

GRUP COMANDĂ

COMANDANT COMPANIE

OF-3

-

OFIŢER DE COMUNICAŢII

GER

CIS COY-01-02

GRUP COMANDĂ

LOCŢIITOR COMANDANT

OF-2

-

OFIŢER DE COMUNICAŢII

FRA

CIS COY-01-03

GRUP COMANDĂ

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

BRL

CIS COY-01-04

GRUP COMANDĂ

ADMINISTRATOR/ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-02-01

PLUTON COMUNICAŢII

ŞEF PLUTON COMUNICAŢII

OF-2

-

OFIŢER DE COMUNICAŢII

SPA

CIS COY-02-02

PLUTON COMUNICAŢII

ŞEF ECHIPĂ BME

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-02-03

PLUTON COMUNICAŢII

SUBOFIŢER BME

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-02-04

PLUTON COMUNICAŢII

SPRIJIN BME

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-02-05

PLUTON COMUNICAŢII

ŞEF ECHIPĂ VTC/TV

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-02-06

PLUTON COMUNICAŢII

OPERATOR VTC/TV

OR-5/6

-

 

BEL

CIS COY-02-07

PLUTON COMUNICAŢII

OPERATOR VTC/TV

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-02-08

PLUTON COMUNICAŢII

ŞEF ECHIPĂ CABLU

OR-8

-

 

BEL

CIS COY-02-09

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST CABLU

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-02-10

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST CABLU

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-02-11

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST CABLU

OR-7/8

-

 

SPA

CIS COY-02-12

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST INTERVENŢIE CABLU

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-02-13

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST INTERVENŢIE CABLU

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-02-14

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST INTERVENŢIE CABLU

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-02-14

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST INTERVENŢIE CABLU

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-02-15

PLUTON COMUNICAŢII

SPECIALIST INTERVENŢIE CABLU

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-02-16

PLUTON COMUNICAŢII

COMSEC BEL

OR-7/9

-

 

BEL

CIS COY-02-17

PLUTON COMUNICAŢII

COMSEC FRA

OR-7/9

-

 

FRA

CIS COY-02-18

PLUTON COMUNICAŢII

COMSEC GER

OR-7/9

-

 

GER

CIS COY-02-19

PLUTON COMUNICAŢII

COMSEC SPA

OR-7/9

-

 

SPA

CIS COY-02-20

PLUTON COMUNICAŢII

SUBOFIŢER PRINCIPAL LAN/WAN/LOCŢIITOR COMANDANT PLUTON

OR-8

-

 

GER

CIS COY-02-21

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-02-22

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-02-23

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-02-24

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-02-25

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-02-26

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-02-27

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

SPA

CIS COY-02-28

PLUTON COMUNICAŢII

ADMINISTRATOR DE REŢEA

OR-7/8

-

 

BEL

CIS COY-02-29

PLUTON COMUNICAŢII

COMSEC

OR-8/9

-

 

POL

CIS COY-03-01

PLUTON INTERVENŢIE

ŞEF PLUTON INTERVENŢIE

OF-2

-

OFIŢER DE COMUNICAŢII

FRA

CIS COY-03-02

PLUTON INTERVENŢIE

ŞEF CELULĂ MATERIALE CIS

OR-8/9

-

 

FRA

CIS COY-03-03

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER MANAGEMENT NDSS

OR-8

-

 

BEL

CIS COY-03-04

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER SPRIJIN MANAGEMENT NDSS

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-03-05

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER EVIDENŢĂ MATERIALE CIS

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-03-06

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER EVIDENŢĂ MATERIALE CIS

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-03-07

PLUTON INTERVENŢIE

ASISTENT EVIDENŢĂ MATERIALE CIS

OR-5/6

-

 

FRA

CIS COY-03-08

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV INTERVENŢIE

OR-7/8

-

 

FRA

CIS COY-03-09

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV INTERVENŢIE

OR-6/7

-

 

FRA

CIS COY-03-10

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV INTERVENŢIE

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-03-11

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-5/6

-

 

GER

CIS COY-03-12

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-03-13

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-03-14

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-03-15

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-03-16

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

CIS COY-03-17

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

CIS COY-03-18

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

CIS COY-03-19

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

CIS COY-03-20

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

CIS COY-03-21

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-03-22

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER INTERVENŢIE/ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

CIS COY-03-23

PLUTON INTERVENŢIE

SUBOFIŢER PRINCIPAL ÎNTREŢINERE ŞI DEPOZITARE

OR-9

-

 

SPA

CIS COY-03-24

PLUTON INTERVENŢIE

ASISTENT ÎNTREŢINERE

OR-5/6

-

 

BEL

CIS COY-03-25

PLUTON INTERVENŢIE

ASISTENT ÎNTREŢINERE

OR-3/4

-

 

GER

CIS COY-03-26

PLUTON INTERVENŢIE

ASISTENT ÎNTREŢINERE

OR-3/4

-

 

BEL

CIS COY-04-01

PLUTON SISTEME INFORMATICE

ŞEF PLUTON SISTEME INFORMATICE

OF-2

-

OFIŢER DE COMUNICAŢII

BEL

CIS COY-04-02

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER PRINCIPAL ADMINISTRARE ŞI DEPOZITARE

OR-8/9

-

 

FRA

CIS COY-04-03

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-04-04

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-04-05

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-04-06

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-04-07

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-04-08

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

FRA

CIS COY-04-09

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

SPA

CIS COY-04-10

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

BEL

CIS COY-04-11

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

BEL

CIS COY-04-12

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-8/9

-

 

SPA

CIS COY-04-13

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

SPA

CIS COY-04-14

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-8/9

-

 

FRA

CIS COY-04-15

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

FRA

CIS COY-04-16

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

FRA

CIS COY-04-17

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

FRA

CIS COY-04-18

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-04-19

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-04-20

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-04-21

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

BEL

CIS COY-04-22

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

SPA

CIS COY-04-23

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

SPA

CIS COY-04-24

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-8/9

-

 

GER

CIS COY-04-25

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

GER

CIS COY-04-26

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

GER

CIS COY-04-27

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

BEL

CIS COY-04-28

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

SPA

CIS COY-04-29

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-7/8

-

 

SPA

CIS COY-04-30

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

SPA

CIS COY-04-31

PLUTON SISTEME INFORMATICE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV/NATO IS

OR-6/7

-

 

SPA

BATALION SPRIJIN DE COMANDAMENT

COMANDAMENTUL BATALIONULUI

HQSPT-01-01

GRUP COMANDĂ

COMANDANT

OF-4

-

 

ROT

HQSPT-01-01'2

GRUP COMANDĂ

ŞEF SPRIJIN ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

FRA

HQSPT-01-03

GRUP COMANDĂ

ADMINISTRATOR/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-1/3

-

 

SPA

HQSPT-01-04

GRUP COMANDĂ

ADMINISTRATOR/ŞOFER/PROCESARE DATE

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-02-01

S1

SUBOFIŢER S1 MULTINAŢIONAL

OR-8/9

-

 

BEL

HQSPT-02-02

S1

SUBOFIŢER S1 MULTINAŢIONAL

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-03-01

S2

OFIŢER S2 MULTINAŢIONAL

OF-3

-

 

FRA

HQSPT-03-02

S2

SUBOFIŢER S2 MULTINAŢIONAL

OR-7/8

-

 

SPA

HQSPT-03-03

S2

ADMINISTRATOR/ŞOFER/PROCESARE DATE

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-04-01

S3

OFIŢER S3

OF-3

-

 

GER

HQSPT-04-02

S3

OFIŢER S3 INSTRUIRE

OF-2

-

 

FRA

HQSPT-04-03

S3

SUBOFIŢER OPERAŢII/APĂRARE CBRN

OR-8

-

 

SPA

HQSPT-04-04

S3

SUBOFIŢER OPERAŢII

OR-5/6

-

 

BEL

HQSPT-04-05

S3

ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-04-06

S3

ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-04-07

S3

ADMINISTRATOR/ŞOFER/ PROCESARE DATE

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-04-08

S3

SUBOFIŢER CU SPORTUL

OR-8/9

-

EDUCAŢIE FIZICĂ

FRA

HQSPT-04-09

S3

SUBOFIŢER CU SPORTUL

OR-7/8

-

EDUCAŢIE FIZICĂ

BEL

HQSPT-04-10

S3

ADMINISTRATOR/ŞOFER/SPECIALIST SPORT

OR-3/4

-

EDUCAŢIE FIZICĂ

FRA

HQSPT-04-11

S3

ADMINISTRATOR/ŞOFER/SPECIALIST SPORT

OR-3/4

-

EDUCAŢIE FIZICĂ

GER

HQSPT-04-12

S3

SUBOFIŢER S3 OPERAŢII

OR-8

-

 

POL

HQSPT-05-01

S4

OFIŢER S4

OF-3

-

 

SPA

HQSPT-05-02

S4

OFIŢER TEHNIC

OF-2

-

 

GER

HQSPT-05-03

S4

OFIŢER SECURITATE TRANSPORTURI

OF-2

-

 

FN

HQSPT-05-04

S4

SUBOFIŢER APROVIZIONARE

OR-7/8

-

 

GER

HQSPT-05-05

S4

ADMINISTRATOR/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-06-01

S6

ADMINISTRATOR SISTEM S6

OR-8/9

-

 

FRA

HQSPT-06-02

S6

SUBOFIŢER COMUNICAŢII S6

OR-7/9

-

 

FN

COMPANIE DE COMANDAMENT

HQSPT-20-01

GRUP COMANDĂ

COMANDANT COMPANIE

OF-2/3

-

 

BEL

HQSPT-20-02

GRUP COMANDĂ

LOCŢIITOR COMANDANT

OF-1/2

-

 

FRA

HQSPT-20-03

GRUP COMANDĂ

ADMINISTRATOR/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-20-04

SUBOFIŢER COMANDANT

SUBOFIŢER COMANDANT

OR-9

-

 

SPA

HQSPT-20-05

SUBOFIŢER COMANDANT

SUBOFIŢER APROVIZIONARE/ARMURIER

OR-7

-

 

FRA

HQSPT-20-06

SUBOFIŢER COMANDANT

ADMINISTRATOR/ŞOFER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-20-07

SUBOFIŢER COMANDANT

ADMINISTRATOR/APROVIZIONARE/ ARMURIER

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-21-01

DEPOZIT MATERIALE BIROU

ŞEF DEPOZIT

OR-8/9

-

 

GER

HQSPT-21-02

DEPOZIT MATERIALE BIROU

AJUTOR

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-21-03

DEPOZIT MATERIALE BIROU

AJUTOR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-21-03

DEPOZIT MATERIALE INSTRUCŢIE

ŞEF SECŢIE

OR-6/7

-

 

SPA

HQSPT-21-04

DEPOZIT MATERIALE INSTRUCŢIE

ASISTENT

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-21-05

DEPOZIT FURNITURI BIROU

ŞEF SECŢIE

OR-6/7

-

 

BEL

HQSPT-21-06

DEPOZIT FURNITURI BIROU

ASISTENT

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-21-07

DEPOZIT FURNITURI BIROU

ASISTENT

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-21-08

DEPOZIT FURNITURI BIROU

ASISTENT

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-21-09

DEPOZIT SECŢIA ÎNCĂRCARE

OPERATOR ÎNCĂRCARE

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-22-01

CATERING/SECURITATE COMANDAMENT

ŞEF DETAŞAMENT - ŞEF CATERING

OF-1

-

 

FRA

HQSPT-22-02

CATERING/SECURITATE COMANDAMENT

SUBOFIŢER CONTABIL

OR-8

-

 

FRA

HQSPT-22-03

CATERING/SERVICII LIZE

ŞEF SECŢIE BAR LIZE

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-04

CATERING/SERVICII LIZE

BARMAN

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-05

CATERING/SERVICII LIZE

BARMAN

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-06

CATERING/SERVICII LIZE

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

BARMAN

GER

HQSPT-22-07

CATERING/SERVICII LIZE

BARMAN

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-08

CATERING/SERVICII LIZE

BARMAN

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-09

CATERING/SERVICII LIZE

ASISTENT/CASIER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-10

CATERING/SERVICII LIZE

ASISTENT/CASIER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-11

CATERING/SERVICII LIZE

ASISTENT/CASIER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-12

CATERING/SERVICII LIZE

BUCĂTAR LIZE

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-13

CATERING/SERVICII LIZE

BUCĂTAR LIZE

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-14

CATERING/SERVICII LIZE

CONTABIL LIZE

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-15

CATERING/SERVICII LIZE

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE LIZE

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-16

CATERING/SERVICII LIZE

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE LIZE

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-17

CATERING/SERVICII LIZE

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE LIZE

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-18

CATERING/SERVICII ADV

ŞEF SECŢIE BAR ADV

OR-5/6

-

 

SPA

HQSPT-22-19

CATERING/SERVICII ADV

BARMAN

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-22-20

CATERING/SERVICII ADV

BARMAN

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-21

CATERING/SERVICII ADV

BARMAN

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-22

CATERING/SERVICII ADV

ASISTENT/CASIER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-23

CATERING/SERVICII ADV

ASISTENT/CASIER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-22-24

CATERING/SERVICII ADV

CHELNER/CATERING CP

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-25

CATERING/SERVICII ADV

CHELNER/CATERING CP

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

BEL

HQSPT-22-26

CATERING/SERVICII ADV

BUCĂTAR ADV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-27

CATERING/SERVICII ADV

BUCĂTAR ADV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-28

CATERING/SERVICII ADV

FRIZER

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-29

CATERING/SERVICII ADV

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE ADV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-30

CATERING/SERVICII ADV

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE ADV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-31

CATERING/SERVICII ADV

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE ADV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-22-32

CATERING COM EC

CATERING COM EC/VIP

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-22-33

CATERING COM EC

CATERING COM EC/VIP

OR-3/4

-

ŞOFER B

FRA

HQSPT-22-34

CATERING COM EC

CATERING COM EC/VIP

OR-3/4

-

ŞOFER B

ROT

HQSPT-22-35

ECHIPAMENT CATERING

MENTENANŢĂ ECHIPAMENT

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-36

ECHIPAMENT CATERING

MENTENANŢĂ ECHIPAMENT

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-37

ECHIPAMENT CATERING

MENTENANŢĂ ECHIPAMENT

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-38

ECHIPAMENT CATERING

MENTENANŢĂ ECHIPAMENT

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-39

PLUTON CATERING CP PRINCIPAL

COMANDANT PLUTON

OR-8/9

+

CATERING

FRA

HQSPT-22-40

ECHIPĂ SPRIJIN

ŞEF ECHIPĂ

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-41

ECHIPĂ SPRIJIN

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-42

ECHIPĂ SPRIJIN

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-43

ECHIPĂ SPRIJIN

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-44

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 1

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-22-45

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 1

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-22-46

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 1

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-47

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 2

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-22-48

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 2

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-22-49

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 2

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-50

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 3

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-22-51

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 3

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-22-52

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 3

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-53

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 4

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-22-54

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 4

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-22-55

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 4

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-56

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 5

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

NU

HQSPT-22-57

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 5

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-22-58

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 5

BUCĂTAR DE CAMPANIE

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-22-59

PLUTON CATERING CP EE

COMANDANT PLUTON

OR-8/9

-

CATERING

GER

HQSPT-22-60

ECHIPĂ SPRIJIN

ŞEF ECHIPĂ

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-61

CATERING

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-62

CATERING

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-63

CATERING

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-64

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 1

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

GER

HQSPT-22-65

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 1

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-22-66

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 1

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-67

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 2

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

GER

HQSPT-22-68

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 2

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-22-69

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 2

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-22-70

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 3

ŞEF ECHIPĂ/SUBOFIŢER BUCĂTAR

OR-5/6

-

 

GER

HQSPT-22-71

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 3

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-22-72

BUCĂTĂRIE DE CAMPANIE 3

AJUTOR BUCĂTAR

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-23-01

PLUTON MEDICAL

ŞEF SERVICIU MEDICAL

OF-2/3

-

MEDIC ŞEF

FRA

HQSPT-23-02

PLUTON MEDICAL

LOCŢIITOR SERVICIU MEDICAL

OF-2/3

-

MEDIC ŞEF

GER

HQSPT-23-03

PLUTON MEDICAL

OFIŢER SERVICII URGENŢĂ

OF-1/2

-

SERVICII URGENŢĂ

SPA

HQSPT-23-04

PLUTON MEDICAL

OFIŢER MEDICAL

OF-2/3

-

SERVICII URGENŢĂ

SPA

HQSPT-23-05

PLUTON MEDICAL

ASISTENTĂ

OR-8/9

-

SERVICII URGENŢĂ

FRA

HQSPT-23-06

ADMINISTRAŢIE MEDICALĂ

ŞEF ADMINISTRAŢIE

OR-9

-

SUBOFIŢER MEDICAL

BEL

HQSPT-23-07

ADMINISTRAŢIE MEDICALĂ

ASISTENT ADMINISTRAŢIE MEDICALĂ

OR-5/6

-

DOCUMENTARE

GER

HQSPT-23-08

ADMINISTRAŢIE MEDICALĂ

ASISTENT

OR-3/4

-

MEDICAL

GER

HQSPT-23-09

ADMINISTRAŢIE MEDICALĂ

RECEPŢIONIST

CIV

-

 

FRA

HQSPT-23-10

FARMACIE ŞI MATERIALE MEDICALE

ŞEF FARMACIE ŞI MATERIALE MEDICALE

OR-7/9

-

MAT ADMIN

GER

HQSPT-23-11

FARMACIE ŞI MATERIALE MEDICALE

ŞOFER C, E

OR-1/2

-

ASISTENT

SPA

HQSPT-23-12

FARMACIE ŞI MATERIALE MEDICALE

SUBOFIŢER MEDICAL

OR-5

-

MAT ADMIN

GER

HQSPT-23-13

SERVICII URGENŢĂ

ASISTENT URGENŢE

OR-7/9

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-23-14

SERVICII URGENŢĂ

ASISTENT AMBULANŢĂ

OR-1/2

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-23-15

SERVICII URGENŢĂ

ASISTENT AMBULANŢĂ

OR-1/2

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-23-16

A&T CP EE

ŞEF ECHIPĂ A&T CP EE

OR-7/9

-

ŞOFER C, E

BEL

HQSPT-23-17

A&T CP EE

ASISTENT AMBULANŢĂ

OR-1/2

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-23-18

A&T CP EE

ASISTENT AMBULANŢĂ

OR-1/2

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-23-19

A&T CP EE

ASISTENT AMBULANŢĂ

OR-1/2

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-23-20

PLUTON MEDICAL

OFIŢER MEDICAL

OF-1/2

-

 

SPA

HQSPT-23-21

PLUTON MEDICAL

ASISTENT MEDICAL

OR-8/9

-

 

POL

HQSPT-23-22

PLUTON MEDICAL

ADMINISTRATIV MEDICAL

OR-4

-

 

POL

HQSPT-24-01

PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI

APROVIZIONARE PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI LOCAŢIA DE PACE

OR-8/9

-

 

FRA

HQSPT-24-02

PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI

APROVIZIONARE PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI LOCAŢIA DE PACE

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-24-03

PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI

APROVIZIONARE PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI LOCAŢIA DE PACE

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-24-04

PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI

APROVIZIONARE PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI LOCAŢIA DE PACE

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-25-01

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

ŞEF ECHIPĂ SG

OR-8/9

-

 

FRA

HQSPT-25-02

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

ŞEF ECHIPĂ SG

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-25-03

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

ŞEF ECHIPĂ SG

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-25-04

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

ASISTENT

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-05

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

GRĂDINAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-06

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

GRĂDINAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-07

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

GRĂDINAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-08

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

ASISTENT GRĂDINAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-09

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

GRĂDINAR

CIV

-

 

FRA

HQSPT-25-10

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

ŞEF ECHIPĂ CONDUCTORI CÂINI

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-25-11

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

CONDUCTOR CÂINI

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-12

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

CONDUCTOR CÂINI

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-13

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

CONDUCTOR CÂINI

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-14

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

CONDUCTOR CÂINI

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-15

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

CONDUCTOR CÂINI

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-25-16

ADMINISTRAŢIE BAZĂ

CONDUCTOR CÂINI

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-01

INFRASTRUCTURĂ

ŞEF PLUTON INFRASTRUCTURĂ

OR-9

-

 

FRA

HQSPT-26-02

INFRASTRUCTURĂ

LOCŢIITOR ŞEF PLUTON INFRASTRUCTURĂ

OR-8/9

-

 

FRA

HQSPT-26-03

INFRASTRUCTURĂ

ELECTRICIAN

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-04

INFRASTRUCTURĂ

ELECTRICIAN

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-05

INFRASTRUCTURĂ

ELECTRICIAN

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-06

INFRASTRUCTURĂ

ELECTRICIAN

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-07

INFRASTRUCTURĂ

TÂMPLAR

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-08

INFRASTRUCTURĂ

TÂMPLAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-09

INFRASTRUCTURĂ

FIERAR

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-10

INFRASTRUCTURĂ

FIERAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-11

INFRASTRUCTURĂ

INSTALATOR

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-12

INFRASTRUCTURĂ

INSTALATOR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-13

INFRASTRUCTURĂ

INSTALATOR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-14

INFRASTRUCTURĂ

ZIDAR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-26-15

INFRASTRUCTURĂ

ZIDAR

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-16

INFRASTRUCTURĂ

ZIDAR

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-17

INFRASTRUCTURĂ

ZUGRAV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-18

INFRASTRUCTURĂ

ZUGRAV

CIV

-

 

FRA

HQSPT-26-19

INFRASTRUCTURĂ

ZUGRAV

CIV

-

 

FRA

COMPANIE TRANSPORT

      

HQSPT-30-01

GRUP COMANDĂ

COMANDANT COMPANIE TRANSPORT

OF-2/3

-

 

FRA

HQSPT-30-02

GRUP COMANDĂ

LOCŢIITOR COMANDANT

OF-1/2

-

 

SPA

HQSPT-30-03

GRUP COMANDĂ

ADMINISTRATOR/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-30-04

SUBOFIŢER COMANDANT

SUBOFIŢER COMANDANT

OR-9

-

 

BEL

HQSPT-30-05

SUBOFIŢER COMANDANT

SUBOFIŢER APROVIZIONARE/ARMURIER

OR-7

-

 

BEL

HQSPT-30-06

SUBOFIŢER COMANDANT

ADMINISTRATOR/ŞOFER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

BEL

HQSPT-30-07

SUBOFIŢER COMANDANT

ADMINISTRATOR/ APROVIZIONARE/ARMURIER

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-01

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

COMANDANT PLUTON

OR-8/9

-

ÎNCĂRCĂTOR (MEDICAL)

GER

HQSPT-31-02

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-03

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

LOCŢIITOR COMANDANT PLUTON

OR-5/6

-

 

GER

HQSPT-31-04

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-05

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-06

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-07

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-08

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-09

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-10

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-11

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞEF ECHIPĂ

OR-5

-

 

GER

HQSPT-31-12

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-13

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-14

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-15

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-16

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-17

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-18

PLUTON TRANSPORT MEDICAL

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-19

SECŢIA PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

ŞOFER/SPECIALIST PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-31-20

SECŢIA PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

ŞOFER/SPECIALIST PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-31-21

SECŢIA PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

ŞOFER/SPECIALIST PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-31-22

SECŢIA PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

ŞOFER/SPECIALIST PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/MED

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-31-23

SECŢIA MUNIŢII

ŞOFER/SPECIALIST MUNIŢII

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-24

SECŢIA MUNIŢII

ŞOFER/SPECIALIST MUNIŢII

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-25

SECŢIA TRANSPORT APĂ/MED

LOCŢIITOR ŞEF SECŢIE

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-26

SECŢIA TRANSPORT APĂ/MED

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-27

SECŢIA TRANSPORT APĂ/MED

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-31-28

SECŢIA TRANSPORT APĂ/MED

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-32-01

PLUTON TRANSPORT HY

COMANDANT PLUTON

OR-8/9

-

 

GER

HQSPT-32-02

PLUTON TRANSPORT HY

ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-03

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞEF ECHIPĂ

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-32-04

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-05

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-06

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-07

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-08

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-09

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-10

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-11

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-12

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-13

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞEF ECHIPĂ

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-32-14

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-15

ECHIPĂ TRANSPORT HY

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-32-16

SECŢIA PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/HY

ŞEF SECŢIE/PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-32-17

SECŢIA PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI/HY

LOCŢIITOR ŞEF SECŢIE/PETROL, ULEIURI ŞI LUBRIFIANŢI

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-32-18

SECŢIA MUNIŢII HY

ŞEF SECŢIE/SUBOFIŢER CU MUNIŢIILE

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-32-19

SECŢIA MUNIŢII HY

ŞOFER/SPECIALIST MUNIŢII

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-32-20

SECŢIA MUNIŢII HY

ŞOFER/SPECIALIST MUNIŢII

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-32-21

SECŢIA MUNIŢII HY

ŞOFER/SPECIALIST MUNIŢII

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-32-22

SECŢIA TRANSPORT APĂ HY

ŞOFER C, E

OR-1/3

-

 

FRA

HQSPT-33-01

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

COMANDANT PLUTON

OR-8/9

-

 

BEL

HQSPT-33-02

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

DISPECER

OR-6/7

-

 

BEL

HQSPT-33-03

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

DISPECER

OR-5/6

-

 

BEL

HQSPT-33-04

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ASISTENT/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-05

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ASISTENT/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-06

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞEF ECHIPĂ

OR-6/7

-

ŞOFER D

BEL

HQSPT-33-07

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-08

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-09

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-10

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-11

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-12

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞEF ECHIPĂ

OR-6/7

-

ŞOFER D

BEL

HQSPT-33-13

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-14

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-15

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-16

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-17

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER D

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-18

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-19

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-20

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-21

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-22

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-23

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-24

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-25

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-33-26

PLUTON TRANSPORT PERSONAL

ŞOFER B

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-34-01

PUNCT MENTENANŢĂ CP

COMANDANT PLUTON

OF-1/2

-

 

GER

HQSPT-34-02

PUNCT MENTENANŢĂ CP

MECANIC GENERATOR GER

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-34-03

PUNCT MENTENANŢĂ CP

ŞEF ECHIPĂ

OR-5

-

 

GER

HQSPT-34-04

PUNCT MENTENANŢĂ CP

MECANIC GENERATOR GER

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-34-05

PUNCT MENTENANŢĂ CP

ŞEF ECHIPĂ/MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-34-06

PUNCT MENTENANŢĂ CP

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-34-07

PUNCT MENTENANŢĂ CP

ŞEF ECHIPĂ MENTENANŢĂ VEHICULE GER

OR-6/7

-

 

GER

HQSPT-34-08

PUNCT MENTENANŢĂ CP

MECANIC VEHICULE GER

OR-3/4

-

 

GER

HQSPT-34-09

PUNCT MENTENANŢĂ LOCAŢIA DE PACE

ŞEF ECHIPĂ MENTENANŢĂ VEHICULE FRA

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-34-10

PUNCT MENTENANŢĂ LOCAŢIA DE PACE

LOCŢIITOR ŞEF ECHIPĂ

OR-5

-

 

BEL

HQSPT-34-11

PUNCT MENTENANŢĂ LOCAŢIA DE PACE

MECANIC VEHICULE BEL

OR-3/4

-

 

BEL

HQSPT-34-12

PUNCT MENTENANŢĂ LOCAŢIA DE PACE

MECANIC VEHICULE SPA

OR-1/3

-

 

SPA

HQSPT-34-13

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

ŞEF SECŢIE

OR-6/7

-

GENERATOR ŞI AC GER

GER

HQSPT-34-14

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

MECANIC GENERATOR GER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

BEL

HQSPT-34-15

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

ŞEF ECHIPĂ

OR-5

-

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ GER

GER

HQSPT-34-16

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

ŞEF ECHIPĂ

OR-5/6

-

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ FRA

FRA

HQSPT-34-17

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-18

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

ŞEF ECHIPĂ

OR-5/6

-

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ SPA

SPA

HQSPT-34-19

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

MECANIC VEHICULE SPA

OR-1/3

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-34-20

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

ŞEF ECHIPĂ

OR-5

-

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ BEL

BEL

HQSPT-34-21

PUNCT MENTENANŢĂ TACTIC

MECANIC VEHICULE BEL

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

BEL

HQSPT-34-22

SECŢIE MENTENANŢĂ/- RECUPERARE BEL

ŞEF SECŢIE/ŞEF ECHIPĂ RECUPERARE

OR-6/7

-

ŞOFER MACARA

BEL

HQSPT-34-23

RECUPERARE TEHNICĂ

MECANIC ECHIPĂ RECUPERARE BEL

OR-3/4

-

ŞOFER MACARA

BEL

HQSPT-34-24

RECUPERARE TEHNICĂ

ŞEF ECHIPĂ RECUPERARE BEL

OR-3/4

-

ŞOFER MACARA

BEL

HQSPT-34-25

RECUPERARE TEHNICĂ

MECANIC ECHIPĂ RECUPERARE BEL

OR-3/4

-

ŞOFER MACARA

BEL

HQSPT-34-26

PLUTON MENTENANŢĂ

LOCŢIITOR COMANDANT PLUTON

OR-8/9

-

 

FRA

HQSPT-34-27

PLUTON MENTENANŢĂ

ASISTENT/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

ŞOFER B

SPA

HQSPT-34-28

PLUTON MENTENANŢĂ

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ VEHICULE FRA

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-34-29

SECŢIE RADIO-REŢEA

ŞEF SECŢIE

OR-8/9

-

 

FRA

HQSPT-34-30

SECŢIE RADIO-REŢEA

ECHIPAMENT RADIO

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-34-31

SECŢIE RADIO-REŢEA

MECANIC RADIO

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-34-32

SECŢIE APROVIZIONARE

ŞEF SECŢIE

OR-8

-

 

FRA

HQSPT-34-33

SECŢIE APROVIZIONARE

SUBOFIŢER APROVIZIONARE

OR-6/7

-

 

SPA

HQSPT-34-34

SECŢIE APROVIZIONARE

ASISTENT

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

BEL

HQSPT-34-35

SECŢIE ARMAMENT/CBRN

ŞEF SECŢIE/MEC ARMAMENT FRA/ECHIPAMENT CBRN FRA

OR-8

-

 

FRA

HQSPT-34-36

SECŢIE ARMAMENT/CBRN

MECANIC ARMAMENT GER/ECHIPAMENT CBRN GER

OR-6/7

-

ŞOFER C, E

GER

HQSPT-34-37

SECŢIE ARMAMENT/CBRN

MECANIC ARMAMENT BEL/ECHIPAMENT CBRN BEL

OR-6/7

-

 

BEL

HQSPT-34-38

SECŢIE ARMAMENT/CBRN

MECANIC ECHIPAMENT CBRN SPA

OR-1/3

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-34-39

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

ŞEF SECŢIE/SUBOFIŢER MENTENANŢĂ VEHICULE FRA

OR-6/7

-

 

FRA

HQSPT-34-40

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

ŞEF ECHIPĂ RECUPERARE

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-34-41

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-42

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-43

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-44

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-45

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-46

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-47

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-48

SECŢIE MENTENANŢĂ FRA

MECANIC VEHICULE FRA

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

FRA

HQSPT-34-49

SECŢIE MENTENANŢĂ GER

ŞEF ECHIPĂ MENTENANŢĂ

OR-5

-

 

GER

HQSPT-34-50

SECŢIE MENTENANŢĂ GER

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ VEHICULE GER

OR-5

-

 

GER

HQSPT-34-51

SECŢIE MENTENANŢĂ GER

ŞEF ECHIPĂ MENTENANŢĂ

OR-5

-

 

GER

HQSPT-34-52

SECŢIE MENTENANŢĂ GER

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ VEHICULE GER

OR-5

-

 

GER

HQSPT-34-53

SECŢIE MENTENANŢĂ GER

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ VEHICULE GER

OR-5

-

 

GER

HQSPT-34-54

SECŢIE MENTENANŢĂ SPA

ŞEF SECŢIE

OR-6/7

-

 

SPA

HQSPT-34-55

SECŢIE MENTENANŢĂ SPA

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ VEHICULE SPA

OR-6/7

-

 

SPA

HQSPT-34-56

SECŢIE MENTENANŢĂ SPA

MECANIC VEHICULE SPA

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-34-57

SECŢIE MENTENANŢĂ SPA

MECANIC VEHICULE SPA

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-34-58

SECŢIE MENTENANŢĂ SPA

MECANIC VEHICULE SPA

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-34-59

SECŢIE MENTENANŢĂ SPA

MECANIC VEHICULE SPA

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-34-60

MENTENANŢĂ AER/ÎNCĂLZIRE

MECANIC AC/ÎNCĂLZIRE

OR-3/4

-

SPECIALIST AC/ÎNCĂLZIRE

FRA

HQSPT-34-61

MENTENANŢĂ AER/ÎNCĂLZIRE

MECANIC AC/ÎNCĂLZIRE

OR-3/4

-

SPECIALIST AC/ÎNCĂLZIRE

FRA

HQSPT-34-62

MENTENANŢĂ AER/ÎNCĂLZIRE

MECANIC AC/ÎNCĂLZIRE

OR-3/4

-

SPECIALIST AC/ÎNCĂLZIRE

SPA

HQSPT-34-63

MENTENANŢĂ AER/ÎNCĂLZIRE

MECANIC AC/ÎNCĂLZIRE

OR-3/4

-

SPECIALIST AC/ÎNCĂLZIRE

SPA

HQSPT-34-64

MENTENANŢĂ AER/ÎNCĂLZIRE

SUBOFIŢER MENTENANŢĂ

OR-8

-

 

POL

HQSPT-34-65

MENTENANŢĂ AER/ÎNCĂLZIRE

MECANIC VEHICULE

OR-3/4

-

 

POL

COMPANIE ASIGURARE ŞI PROTECŢIE (CP)

      

HQSPT-40-01

GRUP COMANDĂ

COMANDANT COMPANIE/COMANDANT PUNCT COMANDĂ TACTIC

OF-2/3

-

 

SPA

HQSPT-40-02

GRUP COMANDĂ

LOCŢIITOR

OF-1/2

-

 

GER

HQSPT-40-03

GRUP COMANDĂ

ADMINISTRATOR/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-40-04

SUBOFIŢER COMANDANT

SUBOFIŢER COMANDANT

OR-8

-

 

FRA

HQSPT-40-05

SUBOFIŢER COMANDANT

SUBOFIŢER APROVIZIONARE/ARMURIER

OR-7

-

 

SPA

HQSPT-40-06

SUBOFIŢER COMANDANT

ADMINISTRATOR/ŞOFER

OR-3/4

-

ŞOFER C, E

SPA

HQSPT-40-07

SUBOFIŢER COMANDANT

ADMINISTRATOR/ APROVIZIONARE/ARMURIER

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-41-01

PLUTON 1 CP

COMANDANT PLUTON

OR-8/9

-

 

SPA

HQSPT-41-02

PLUTON 1 CP

ADMINISTRATOR/ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-03

PLUTON 1 CP

ADMINISTRATOR/ŞOFER/SPECIALIST GENERATOARE

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-04

PLUTON 1 CP

ŞOFER MOTOSTIVUITOR

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-05

PLUTON 1 CP

ŞEF ECHIPĂ SECŢIA 1

OR-7

-

 

SPA

HQSPT-41-06

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-07

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-08

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-09

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-10

PLUTON 1 CP

ŞEF ECHIPĂ SECŢIA 2

OR-5/6

-

 

SPA

HQSPT-41-11

PLUTON 1 CP

ŞOFER/SPECIALIST AT

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-12

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

  

SPA

HQSPT-41-13

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-14

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-15

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-16

PLUTON 1 CP

ŞOFER/SPECIALIST AT

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-17

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-18

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-41-19

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

  

SPA

HQSPT-41-20

PLUTON 1 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

SPA

HQSPT-42-01

PLUTON 2 CP

COMANDANT PLUTON/LOCŢIITOR COMANDANT CP

OF-1/2

-

 

FRA

HQSPT-42-02

PLUTON 2 CP

LOCŢIITOR COMANDANT PLUTON

OR-7/8

-

 

FRA

HQSPT-42-03

PLUTON 2 CP

ŞOFER/OPERATOR RADIO

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-04

PLUTON 2 CP

ŞEF ECHIPĂ

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-42-05

PLUTON 2 CP

ŞOFER MOTOSTIVUITOR

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-06

PLUTON 2 CP

ŞEF ECHIPĂ SECŢIA 1

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-42-07

PLUTON 2 CP

ŞOFER/SPECIALIST AT

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-08

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-09

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

  

FRA

HQSPT-42-10

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-11

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-12

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-13

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-14

PLUTON 2 CP

ŞEF ECHIPĂ SECŢIA 2

OR-5/6

-

 

FRA

HQSPT-42-15

PLUTON 2 CP

ŞOFER/SPECIALIST AT

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-16

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

  

FRA

HQSPT-42-17

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-18

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-19

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E

OR-3/4

-

 

FRA

HQSPT-42-20

PLUTON 2 CP

ŞOFER C, E