HOTĂRÂRE nr. 804 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Institutul Regional de Oncologie Timişoara"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Institutul Regional de Oncologie Timişoara", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii aprobat la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Institutul Regional de Oncologie Timişoara"
Titular: Ministerul Sănătăţii
Beneficiar: Direcţia de Sănătate Publică Timiş
Amplasament: Timişoara, Calea Torontalului km. 5, judeţul Timiş
Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):
(în preţuri iunie 2015, 1 Euro = 4,5102 lei) din care construcţii-montaj

 

mii lei

mii lei

511.628

209.968

Eşalonarea investiţiei

   

Anul I

ÎNV/C+M

 

mii lei/mii lei

170.000/70.000

Anul II

ÎNV/C+M

 

mii lei/mii lei

170.000/70.000

Anul III

ÎNV/C+M

 

mii lei/mii lei

171.628/69.968

Capacităţi:

   

- Suprafaţă construită

 

mpAc

9.270

- Suprafaţă desfăşurată

 

mpAd

42.123

- Regim de înălţime

Tronson 1

DS+P+2E

(3,4,5 parţial)

 

Tronson 2

DS+P+2E

(3,4 parţial)

 

Tronson 3 şi 4

DS+P+2E

 
 

Tronson 5

S+P

 
 

Tronson 6

S+P+2E

 
 

Tronson 7

S

 

- Paturi spitalizare

 

nr.

476

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

36

Factori de risc
Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 2 octombrie 2015