RECTIFICARE din 24 iunie 2014 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014
La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, se fac următoarele rectificări:
- în anexa 1, lit. B, pct. 1, subpct. 1.4.1, nota 1, teza a doua, în loc de: "... prevăzute în anexa 19 la ordin" se va citi: "... prevăzute în anexa 20 la ordin";
- în anexa 17, lit. A, pct. 2, nota 4, lit. a), în loc de: "Serviciile prevăzute la poziţiile: 33, 34, 40, 41, 42" se va citi: "Serviciile prevăzute la poziţiile: 32, 33, 40, 41, 42";
- în anexa 23C, primul tabel, la coloana Codul secţiei/compartimentului*), la nr. crt. 11, în loc de: "1333.1" se va citi: "1333.2", iar la nr. crt. 12, în loc de: "1332.2" se va citii: "1333.1".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 462 din data de 24 iunie 2014