HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 2015 privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) şi (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 19 şi 20 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel strict secret, câre au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu aduce prejudicii siguranţei naţionale.
Art. 2
Se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, care au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 2, întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu aduce prejudicii siguranţei naţionale.
Art. 3
Documentele care conţin informaţii declasificate prevăzute la art. 1 şi 2 vor fi gestionate şi consultate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
Art. 4
Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat, care deţin în păstrare copii ale documentelor prevăzute la art. 1 şi 2 vor lua măsuri pentru suprimarea sau schimbarea marcajelor de clasificare şi pentru scoaterea acestor documente de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1: LISTA documentelor strict secrete emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, aflate în arhivă şi aprobate pentru declasificare

Nr. crt.

Emitent M.M. număr de înregistrare

Data înregistrării

Conţinutul pe scurt al documentului

Nr. total de file ale documentului

Nr. de exemplare

Observaţii Nivel propus

1.

M.M.S.S. 00323

00655/09.07.1970

Breviar de statistică a muncii

100

1

Neclasificat

2.

M.M.S.S. 00266 11.05.1974

00805/14.05.1974

Corelaţia dintre producţie, fondul de salarii, număr mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu în principalele ramuri ale economiei naţionale: 01.01 - 31.03.1974

1

1/1 şi 1/15

Neclasificat

3.

M.M.S.S. 00430 02.08.1974

001106/13.08.1974

Corelaţia dintre producţie, număr mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu în principalele ramuri ale economiei naţionale: 01.01-30.06.1974

1

1/1 şi 1/18

Neclasificat

4.

006779

30.07.1946

Solicitare concediu de odihnă Cojocaru Ştefan

 

1

Neclasificat

5.

0020

14.01.1964

Plata salariilor personalului caselor prieteniei româno-sovietice din Bucureşti şi din ţară

1

1

Neclasificat

6.

0065

06.02.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu în 1972

2+39

1

Neclasificat

7.

00255

14.05.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu pe trimestrul I în 1973

2 + 38

1

Neclasificat

8.

00397

10.08.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu pe trimestrul I în 1973

2 + 39

1

Neclasificat

9.

00557

19.11.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu pe perioada 01.01-30.09.1973

2 + 48

1

Neclasificat

10.

0071

31.01.1976

Corelaţia dintre productivitatea fondului de retribuţii în anul 1975

1 + 19

1

Neclasificat

11.

00633

08.12.1970

Informare privind rezultatele obţinute

1 + 24

1

Neclasificat

12.

00272

13.05.1970

Analiza situaţiei în protecţia muncii

1 + 15

1

Neclasificat

13.

00430

09.08.1974

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 18

1

Neclasificat

14.

00266

13.05.1974

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 15

1

Neclasificat

15.

00523

24.10.1969

Informare MCIChRaf

1 + 63

1

Neclasificat

16.

00785

03.11.1972

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 43

1

Neclasificat

17.

00594

03.08.1972

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 45

1

Neclasificat

18.

0060

17.02.1978

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 17

1

Neclasificat

19.

0061

1974

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 42

1

Neclasificat

20.

00543

1970

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 1

1 + 23

1

Neclasificat

21.

0067

1975

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 15

1

Neclasificat

22.

00746

1975

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 15

1

Neclasificat

23.

00291

1975

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 15

1

Neclasificat

24.

0060

17.02.1978

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

18

1

Neclasificat

25.

0071

31.01.1976

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu, fondul de retribuire

16

1

Neclasificat

26.

00633

08.12.1970

Adresă de înaintare şi informare privind desfăşurarea acţiunilor de organizare ştiinţifică

23

1

Neclasificat

27.

00594

03.08.1972

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

45

1

Neclasificat

28.

00272

13.05.1970

Adresă de înaintare şi informare privind desfăşurarea acţiunilor de organizare ştiinţifică

15

1

Neclasificat

29.

0500

30.09.1969

Situaţia accidentelor de muncă

18

1

Neclasificat

30.

00291

05.05.1975

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

15

1

Neclasificat

31.

00746

31.10.1975

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

16

1

Neclasificat

32.

0067

11.02.1975

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

16

1

Neclasificat

33.

00430

09.08.1974

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

15

1

Neclasificat

34.

00266

13.05.1974

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

16

1

Neclasificat

35.

00523

24.10.1969

Adresă de înaintare şi informare privind desfăşurarea acţiunilor de organizare ştiinţifică

63

1

Neclasificat

36.

00351

10.05.1972

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

40

1

Neclasificat

37.

00785

03.11.1972

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

74

1

Neclasificat

38.

00543

13.10.1970

Informare privind modul de desfăşurare a acţiunii ştiinţifice a producţiei şi a muncii

23

1

Neclasificat

39.

00255

14.05.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

37

1

Neclasificat

40.

00397

10.08.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

39

1

Neclasificat

41.

00557

19.11.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

48

1

Neclasificat

42.

0065

06.02.1973

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

39

1

Neclasificat

ANEXA nr. 2: LISTA documentelor secrete emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, aflate în arhivă şi aprobate pentru declasificare

Nr. crt.

Emitent M.M. număr de înregistrare

Data înregistrării

Conţinutul pe scurt al documentului

Nr. total de file ale documentului

Nr. de exemplare

Observaţii Nivel propus

1.

M.M.S.S. 0195 10.05.1969

Ministerul Învăţământului 0429/12.05.1969

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 30.04.1969

1

1/2 şi 1/10

Neclasificat

2.

M.M.S.S. 0250 26.04.1969

01413/26.06.1969

Informare privind analiza activităţii de protecţie a muncii în 1968 şi în primele 4 luni din 1969

1

34

Neclasificat

3.

M.M.S.S. Secret

0782/11.09.1969

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 31.08.1969

1

1/1 şi 1/9

Neclasificat

4.

M.M.S.S. 0500 16.10.1969

0920/20.101969

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 30.09.1969

1

1/1 şi 1/17

Neclasificat

5.

M.M.S.S. 0544 11.11.1969

01045/13.11.1969

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 30.10.1969

1

1/1 şi 1/9

Neclasificat

6.

M.M.S.S. 0605 15.12.1969

01144/17.12.1969

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 30.11.1969

1

1/1 şi 1/9

Neclasificat

7.

M.M.S.S. 06 19.01.1970

040/21.01.1970

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01 - 31.12.1969

1

1/1 şi 1/16

Neclasificat

8.

M.M.S.S. 057

0110/18.02.1970

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 31.01.1970

1

1/7

Neclasificat

9.

M.M.S.S. 0260 11.05.1970

0434/15.05.1970

Situaţia accidentelor de muncă: 01.01- 30.04.1970

1

1/1 şi 1/8

Neclasificat

10.

0719/2

19.09.1972

Răspuns de ratificare a pacturilor internaţionale a drepturilor omului

1

1

Neclasificat

11.

7584/64

22.11.1973

Răspuns Proiect decizie de îndrumare cu privire la pagubele produse unităţilor

2

1

Neclasificat

12.

1270/52/S

05.10.1973

Răspuns Proiect decizie de îndrumare cu privire la pagubele produse unităţilor

2

1

Neclasificat

13.

01098/37

11.09.1971

Răspuns solicitare MAE

1

1

Neclasificat

14.

01719/2

19.10.1972

Răspuns solicitare MAE

2

1

Neclasificat

15.

5638

14.08.2001

Resurse de muncă estimate a fi folosite în primul an de război în judeţul Constanţa

1

1

Neclasificat

16.

0987

21.06.1971

Acordare spor solde de funcţii

1

1

Neclasificat

17.

71828

30.06.1970

Asigurare cu forţă de muncă

1

1

Neclasificat

18.

0438

06.09.1973

Acordare spor solde de funcţii

1

1

Neclasificat

19.

0284

25.04.1975

Majorare retribuţie personal

7

1

Neclasificat

20.

0530

21.07.1975

Acordare spor solde de funcţii

1

1

Neclasificat

21.

19508

02.10.1976

Majorare retribuţie personal

1

1

Neclasificat

22.

17104

18.05.1976

Plata unor drepturi salariale

2

1

Neclasificat

23.

17104

21.04.1976

Plata unor drepturi salariale

1

1

Neclasificat

24.

011

14.01.1976

Extras din anexa 9 la Decretul nr. 163 din 29.12.1975

6

1

Neclasificat

25.

0418

25.07.1977

Extras din anexa 9 la Decretul nr. 163 din 29.12.1975

5

1

Neclasificat

26.

0417

27.07.1977

Extras din anexa 9 la Decretul nr. 163 din 29.12.1975

3

1

Neclasificat

27.

17304

17.11.1978

Extras din anexa 9 la Decretul nr. 163 din 29.12.1975

1

1

Neclasificat

28.

07138

13.11.1979

Extras din anexa 9 la Decretul nr. 163 din 29.12.1975

28

1

Neclasificat

29.

17137

04.06.1979

Acordare spor conform Decretului nr. 213 din 1977

1

1

Neclasificat

30.

17035

01.03.1982

Acordare spor conform Decretului nr. 46 din 1982

1

1

Neclasificat

31.

5132

29.04.1966

Aviz sanitar

2

1

Neclasificat

32.

4680

16.04.1966

Răspuns aviz sanitar

1

1

Neclasificat

33.

068867

26.06.1948

Solicitare plata avans salariu Cojocaru Ştefan

1

1

Neclasificat

34.

016674

18.02.1944

Înapoiere certificat încetare plată Cojocaru Ştefan

1

1

Neclasificat

35.

105/B

25.01.1952

Solicitare aviz asupra unor proiecte şi hotărâri ale consiliului de miniştri cu privire la acordarea de titluri personale, medalii şi ordine

1

1

Neclasificat

36.

2290

29.01.2001

Resurse de muncă estimate a fi folosite în primul an de război în judeţul Constanţa

2

1

Neclasificat

37.

0355

15.03.1963

Avizare proiect act normativ

1

1

Neclasificat

38.

01956

25.11.1963

Încadrare funcţie

1

1

Neclasificat

39.

0771

14.05.1963

Avizare plată salariaţi din valoarea biletelor vândute

1

1

Neclasificat

40.

0679

18.01.1963

Creşterea productivităţii muncii în perioada 1960-1962

1

1

Neclasificat

41.

0132

22.02.1973

Salarizarea cadrelor militare detaşate în cadrul ministerelor

3

1

Neclasificat

42.

0198

09.04.1973

Avizare funcţii de rector la Institutul de Marină Constanţa

1 + 3

1

Neclasificat

43.

0438

06.09.1973

Salarizarea cadrelor militare detaşate în cadrul ministerelor

2

1

Neclasificat

44.

0198

28.03.1974

Rezolvarea cererilor de muncă

7

1

Neclasificat

45.

011

14.01.1976

Extras din Decretul nr. 163/1975 referitor la retribuirea cadrelor militare detaşate

5

1

Neclasificat

46.

655

03.12.1997

Planul de folosire a resurselor de muncă la mobilizare şi război în perioada 1997- 2000

1 + 2

1

Neclasificat

47.

17146

16.01.1986

Retribuţie funcţie cadre militare

1

1

Neclasificat

48.

0331

23.06.1973

Solde funcţie ofiţeri detaşaţi

1 + 1

1

Neclasificat

49.

0275

17.08.1979

Corelaţia dintre productivitatea fondului de retribuţii pe semestrul I în 1979

1 + 11

1

Neclasificat

50.

0519

27.11.1968

Materiale informative privind protecţia muncii

1 +25

1

Neclasificat

51.

0198

12.05.1969

Informare privind rezultatele obţinute în 1968

2 + 50

1

Neclasificat

52.

0538

22.10.1970

Adresă de expediere şi Situaţia accidentelor de muncă 01.01-30.09

1 + 1

1 + 15

1

Neclasificat

53.

0501

17.09.1970

Adresă de expediere şi Situaţia accidentelor de muncă 01.01-31.08

1 + 7

1

Neclasificat

54.

06

19.01.1970

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 16

1

Neclasificat

55.

057

16.02.1970

Adresa + Situaţia accidentelor de muncă

1 + 1

3 + 8

1

Neclasificat

56.

030

22.01.1968

Hotărârea Consiliului de miniştri privind salarizarea

1 + 34

1

Neclasificat

57.

0455

18.08.1970

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 8

1

Neclasificat

58.

0385

18.07.1970

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 13

1

Neclasificat

59.

0582

20.11.1970

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 7

1

Neclasificat

60.

0320

17.06.1970

Îndeplinire Plan export

1 + 8

1

Neclasificat

61.

0260

11.05.1970

Îndeplinire Plan export

1 + 7

1

Neclasificat

62.

0257

05.05.1970

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

2 + 33

1

Neclasificat

63.

0642

12.12.1970

Realizarea Planului de import

1 + 6

1

Neclasificat

64.

0568

03.11.1970

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 30

1

Neclasificat

65.

0231

24.04.1970

Informare

1 + 17

1

Neclasificat

66.

0333

17.03.1969

Situaţia accidentelor de muncă

2 + 22

1

Neclasificat

67.

0248

02.05.1969

Adresă către MCIChRaf

1 + 1

1

Neclasificat

68.

0195

01.06.1969

Adresă către MCIChRaf

1 + 1

2 + 17

1

Neclasificat

69.

0182

30.04.1969

Adresă către MCIChRaf

1 + 1

1

Neclasificat

70.

0145

09.04.1969

Adresă către MCIChRaf

1 + 1

1 + 13

1

Neclasificat

71.

0879

04.05.1971

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 33

1

Neclasificat

72.

0798

12.03.1971

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 6

1

Neclasificat

73.

0738

1971

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 6

1

Neclasificat

74.

0731

02.02.1971

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 46

1

Neclasificat

75.

0708

27.01.1971

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 13

1

Neclasificat

76.

0258

1971

Program prioritar - materiale de construcţii

1 + 85

1

Neclasificat

77.

0438

11.09.1969

Recrutarea forţei de muncă

1 + 5

1

Neclasificat

78.

0429

08.09.1969

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 10

1

Neclasificat

79.

0368

14.08.1969

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 8

1

Neclasificat

80.

0367

14.08.1969

Recrutarea forţei de muncă

1 + 6

1

Neclasificat

81.

0358

01.08.1979

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 40

1

Neclasificat

82.

0605

15.12.1969

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 9

1

Neclasificat

83.

0544

11.11.1969

Situaţia accidentelor de muncă

1 + 10

1

Neclasificat

84.

0531

30.10.1969

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 41

1

Neclasificat

85.

0502

16.10.1969

Recrutarea forţei de muncă

1 + 8

1

Neclasificat

86.

0302

12.08.1978

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 11

1

Neclasificat

87.

0183

09.06.1978

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 10

1

Neclasificat

88.

0423

1970

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 33

1

Neclasificat

89.

0182

1969

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 47

1

Neclasificat

90.

01052

1971

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 31

1

Neclasificat

91.

030

1968

Corelaţia dintre producţie şi productivitatea muncii

1 + 252

1

Neclasificat

92.

0368

14.08.1969

Situaţia accidentelor de muncă

8

1

Neclasificat

93.

0605

15.12.1969

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

10

1

Neclasificat

94.

0502

16.10.1969

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

10

1

Neclasificat

95.

0531

30.10.1969

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

42

1

Neclasificat

96.

0358

31.07.1969

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

40

1

Neclasificat

97.

0544

11.11.1969

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

8

1

Neclasificat

98.

0367

14.08.1969

Recrutarea forţei de muncă necalificate

6

1

Neclasificat

99.

0519

27.11.1968

Adresă de înaintare şi plan de măsuri privind protecţia muncii

23

1

Neclasificat

100.

0302

12.08.1978

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

12

1

Neclasificat

101.

0183

09.06.1978

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

11

1

Neclasificat

102.

0455

18.08.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

7

1

Neclasificat

103.

0385

18.07.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

12

1

Neclasificat

104.

0423

03.08.1970

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

33

1

Neclasificat

105.

0582

20.11.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

7

1

Neclasificat

106.

0320

17.06.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

8

1

Neclasificat

107.

0260

11.05.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

7

1

Neclasificat

108.

0257

05.05.1970

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

32

1

Neclasificat

109.

0231

24.04.1970

Adresă de înaintare şi informare privind desfăşurarea acţiunilor de organizare ştiinţifică

16

1

Neclasificat

110.

0200

17.04.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

11

1

Neclasificat

111.

0568

03.11.1970

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

29

1

Neclasificat

112.

0642

12.12.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

6

1

Neclasificat

113.

0500

30.09.1969

Situaţia accidentelor de muncă

18

1

Neclasificat

114.

0438

11.09.1969

Adresă de înaintare şi Recrutarea forţei de muncă necalificate

4

1

Neclasificat

115.

0429

08.09.1969

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

9

1

Neclasificat

116.

052

02.02.1970

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

37

1

Neclasificat

117.

06

15.01.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

17

1

Neclasificat

118.

0501

17.09.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

8

1

Neclasificat

119.

0538

22.10.1970

Adresă de înaintare şi Situaţia accidentelor de muncă

15

1

Neclasificat

120.

0275

17.08.1979

Adresă de înaintare şi caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

11

1

Neclasificat

121.

0255

09.01.1969

Recrutarea forţei de muncă

10

1

Neclasificat

122.

0182

30.04.1969

Caiet privind corelaţia dintre producţie, numărul mediu scriptic, fondul de salarii

45

1

Neclasificat

123.

0157

22.04.1969

Adresă de înaintare şi informare privind desfăşurarea acţiunilor de organizare ştiinţifică

44

1

Neclasificat

124.

0738/BDS

11.02.1971

Situaţia accidentelor de muncă

6

1

Neclasificat

125.

057/BDS

16.02.1970

Situaţia accidentelor de muncă

7

1

Neclasificat

126.

0330

08.09.1978

Proiect de amplasare a Centralei nuclear electrice Cernavodă

1

1

Neclasificat

127.

0283

22.04.1975

Lămuriri în legătură cu Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii

4

1

Neclasificat

128.

0822

05.12.1975

Lămuriri în legătură cu Decretul nr. 172/1974 pentru majorarea soldelor şi retribuţiilor personalului Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne

2

1

Neclasificat

129.

0418

25.07.1977

Lămuriri în legătură cu Decretul nr. 213 privind salarizarea

3

1

Neclasificat

130.

0268

10.08.1974

Lămuriri privind salarizarea

5

1

Neclasificat

131.

0850294

30.09.1953

Informare

2

1

Neclasificat

132.

0604

30.11.1973

Comunicare anexa nr. 7 privind salarizarea

3

1

Neclasificat

133.

0822

05.12.1975

Lămuriri salarizare

3

1

Neclasificat

134.

0288

21.05.1970

Avizare proiect de hotărâre a Consiliului de Miniştri

3

1

Neclasificat

135.

0198

12.05.1969

Informare rezultate obţinute

137

1

Neclasificat

136.

0333

17.07.1969

Situaţia accidentelor de muncă

13

1

Neclasificat

137.

0333

17.07.1969

Recrutarea forţei de muncă

8

1

Neclasificat

138.

0248/0255

09.06.1969

Situaţia accidentelor de muncă

12

1

Neclasificat

139.

0195/0196

10.05.1969

Recrutarea forţei de muncă

6

1

Neclasificat

140.

0195/0196

10.05.1969

Situaţia accidentelor de muncă

10

1

Neclasificat

141.

0145

17.04.1969

Situaţia accidentelor de muncă

15

1

Neclasificat

142.

0180

04.11.1971

Corelaţia dintre producţie, număr mediu scriptic, fondul de salarii

38

1

Neclasificat

143.

01052

02.08.1971

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

74

1

Neclasificat

144.

0879

04.05.1971

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

35

1

Neclasificat

145.

0798

10.03.1971

Situaţia accidentelor de muncă

6

1

Neclasificat

146.

0731

30.01.1971

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

50

1

Neclasificat

147.

0708

26.01.1971

Situaţia accidentelor de muncă

13

1

Neclasificat

148.

0187

02.04.1970

Lămuriri în legătură cu fabricarea hidrogenului sulfurat

2

1

Neclasificat

149.

0888

24.01.1973

Punctul de vedere al Institutului Nuclear Piteşti Colibaşi

4

1

Neclasificat

150.

0157

20.03.1970

Informare accidente de muncă

18

1

Neclasificat

151.

0418

25.07.1977

Lămuriri salarizare

3

1

Neclasificat

152.

0425

23.11.1979

Retribuţia personalului

5

1

Neclasificat

153.

0107

10.04.1989

Retribuţia personalului

2

1

Neclasificat

154.

08274

29.04.1981

Retribuţia personalului

1

1

Neclasificat

155.

0505

18.07.1972

Tipuri de automobile

10

1

Neclasificat

156.

0182

30.04.1969

Corelaţia dintre productivitatea fondului de salariu, numărul mediu scriptic, productivitatea muncii şi salariul mediu

1

1

Neclasificat

157.

Secret

 

Listă a resurselor umane folosite în primul an de război

2

1

Neclasificat

158.

030

22.01.1968

Hotărârea Consiliului de Miniştri Experimentare salarizare

251

1

Neclasificat

159.

030

22.01.1968

Expunere de motive la Hotărârea Consiliului de Miniştri Experimentare salarizare

31

1

Neclasificat

160.

0617

21.11.1970

Răspuns drepturi salariale

1

1

Neclasificat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 427 din data de 16 iunie 2015