HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 aprilie 2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul deputat Vizitiu Sergiu-Constantin, Grupul parlamentar PSD, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în calitate de membru, în locul domnului deputat Căprar Dorel-Gheorghe;
- domnul deputat Anton Marin, neafiliat la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;
- domnul deputat Geantă Florian-Daniel, neafiliat la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru afaceri europene la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014