ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L.
Încheiat între:
Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi
Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L., denumită în continuare Transferoviar Călători - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.
Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., după cum urmează:
Articol unic
Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 11, alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a) pentru trenurile Interregio, 58,097 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km;
b) pentru trenurile Regio, 254,301 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km."
2.Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
3.Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
4.Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
5.Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
6.Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
7.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

S.C. Transferoviar Călători - S.R.L.

Director general,

Oprea Constantin

ANEXA nr. 1: Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători
(- Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)

Indicatorul 2014

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Tren-km (mii)

-

2.584

2.584

Călători-km (mii)

-

57.650

57.650

ANEXA nr. 2: Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, care face obiectul contractelor de servicii publice
(- Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)
Trenuri cu circulaţie regulată

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

1

Bucureşti Nord - Galaţi

229,40

Regio

Z*

363

2

458,80

166.544,40

Total

2

458,80

166.544,40

2

Bucureşti Nord - Buzău

128,10

Regio

Z

365

6

768,60

280.539,00

Regio

U

40

2

256,20

10.248,00

Total

8

1.024,80

290.787,00

3

Oradea - Cluj Napoca

152,10

Regio

Z

365

4

608,40

222.066,00

Regio

S

90

2

304,20

27.378,00

Regio

E

261

2

304,20

79.396,20

Total

4

608,40

328.840,20

4

Ploieşti Sud - Bucureşti

59,50

Regio

Z

365

2

119,00

43.435,00

Regio

Z*

202

1

59,50

12.019,00

Total

3

178,50

55.454,00

TOTAL tren - km Secţii interoperabile

2.574,70

841.625,60

Secţii neinteroperabile (închiriate)

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

5

Titan Sud - Olteniţa

60,00

Regio

Z

365

14

840,00

306.600,00

Regio

E

278

2

120,00

33.360,00

Regio

F

304

1

60,00

18.240,00

Total

17

1.020,00

358.200,00

6

Oradea - Băile Felix

10,80

Regio

Z

365

2

21,60

7.884,00

Regio

E

261

2

21,60

5.637,60

Regio

S

90

4

43,20

3.888,00

Regio

I

104

2

21,60

2.246,40

Total

10

21,60

19.656,00

7

Nehoiaşu - Buzău

73,30

Regio

Z

365

12

879,60

321.054,00

Regio

E

261

2

146,60

38.262,60

Regio

D*

350

1

73,30

25.655,00

Regio

F

325

3

219,90

71.467,50

Total

18

1.319,40

456.439,10

8

Bârlad - Galaţi

109,00

Regio

Z

365

10

1.090,00

397.850,00

Regio

D

313

2

218,00

68.234,00

Total

10

1.090,00

466.084,00

9

Bereşti - Galaţi

77,90

Regio

Z

365

1

77,90

28.433,50

Regio

U

52

2

155,80

8.101,60

Regio

J

7

1

77,90

545,30

Total

1

77,90

37.080,40

10

Bârlad - Târgu Bujor

56,00

Regio

Z

365

2

112,00

40.880,00

Regio

D

313

2

112,00

35.056,00

Total

2

112,00

75.936,00

11

Târgu Bujor - Galaţi

53,00

Regio

Z

365

1

53,00

19.345,00

Regio

D

313

2

106,00

33.178,00

Total

1

53,00

52.523,00

12

Bereşti - Târgu Bujor

24,90

Regio

U

52

2

49,80

2.589,60

Regio

J

2

1

24,90

49,80

Total

2

49,80

2.639,40

13

Ploieşti Sud - Slănic

43,90

Regio

Z

365

12

526,80

192.282,00

Regio

D*

350

1

43,90

15.365,00

Regio

Z*

202

2

87,80

17.735,60

Regio

S

90

1

43,90

3.951,00

Total

16

702,40

229.333,60

14

Bucureşti Nord - Slănic

103,40

Regio

E

261

1

103,40

26.987,40

Regio

S

90

1

103,40

9.306,00

Total

2

206,80

36.293,40

TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (închiriate)

5.043,40

1.734.184,90

Secţii neinteroperabile (neînchiriate)

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

15

Ploieşti Sud - Măneciu

50,60

Regio

Z

43

4

202,40

8.703,20

Total

10

202,40

8.703,20

TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (neînchiriate)

8.703,20

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

8.679,90

2.584.513,70

LEGENDA * = Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele)

D

Nu circulă sâmbăta sau duminica.

D*

Nu circulă duminica în perioada ............

S

Nu circula sâmbăta în perioada ............

E

Nu circulă sâmbăta şi duminica.

F

Nu circulă sâmbăta sau duminica şi de sărbătorile legale.

S

Circulă sezonier.

U

Circulă o dată pe săptămână.

E*

Circulă sâmbăta şi duminica.

Z

Circulă zilnic.

Z*

Circulă zilnic până la o anumită dată, conform livretelor.

I

Circulă două zile pe săptămână.

J

Circulă o perioadă.

ANEXA nr. 3: Costul prestaţiilor
(- Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)

Costurile de transport

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Suma (mii lei)

-

80.050

80.050

ANEXA nr. 4: Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară
(- Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)

Venituri (mii lei)

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Venituri (mii lei)

-

17.900

17.900

ANEXA nr. 5: Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate
(- Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)
 

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2014 (mii lei)

-

62.202

62.202

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 934 din data de 21 decembrie 2014