ORDIN nr. 197 din 18 august 2016 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Troiţa-Piţiguş, judeţul Hunedoara
Având în vedere prevederile art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 19.347/2016 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Troiţa-Piţiguş, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială EUROPEAN GOLDFIELDS - S.R.L., cu sediul în localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, cod unic de înregistrare 14393511, în calitate de concesionar.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de 23 august 2016