HOTĂRÂRE nr. 12 din 26 martie 2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională
În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5, art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Doamna Mona-Maria Pivniceru se numeşte în funcţia de judecător la Curtea Constituţională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Ion Predescu, prin expirarea termenului pentru care a fost numit.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 martie 2013.

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 167 din data de 28 martie 2013