HOTĂRÂRE nr. 6 din 3 februarie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La anexa nr. I "Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări":
- domnul senator Nicolae Şerban - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei;
- doamna senator Jipa Florina-Ruxandra - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Miron Vasilica-Steliana.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 90 din data de 5 februarie 2014