DECIZIE nr. 2080 din 7 octombrie 2015 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş din România şi Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (FGSZ) din Ungaria
Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (3) paragraful 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009,
În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:
Art. 1
Se aprobă modalitatea de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun din prima listă a Uniunii Europene, numerele 6.13, 6.14 şi 7.1.5, transmisă conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, în data de 16 aprilie 2015, de către iniţiatorii de proiecte Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş din România şi Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (FGSZ) din Ungaria, după cum urmează:
a)Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş suportă costurile aferente realizării pe teritoriul României a proiectului de interes comun nr. 7.1.5 din prima listă de proiecte de interes comun a Uniunii Europene;
b)Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag suportă costurile aferente realizării pe teritoriul Ungariei a proiectelor de interes comun nr. 6.13 şi 6.14 din prima listă de proiecte de interes comun a Uniunii Europene.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 754 din data de 9 octombrie 2015