DECRET nr. 296 din 12 martie 2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate pusă în slujba sportului de performanţă, contribuind, pe această cale, la afirmarea pe plan internaţional a scolii româneşti de atletism, precum şi la promovarea valorilor olimpice în rândul tinerelor generaţii de campioni,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer Iolandei Balaş-Soter, multiplă campioană olimpică.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 189 din data de 14 martie 2016