DECRET nr. 823 din 9 noiembrie 2015 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
având în vedere propunerea prim-ministrului interimar,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se desemnează domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, prim-ministru interimar al Guvernului României, ca viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, interimar.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 836 din data de 9 noiembrie 2015