RECTIFICARE din 29 ianuarie 2013 la Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 143/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2013
La Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 143/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2013, se face următoarea rectificare:
- în preambul, la al patrulea paragraf, în loc de: "[...] aprobat prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Comisiei Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, [...]" se va citi: "[...] aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, [...]".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 62 din data de 29 ianuarie 2013