HOTĂRÂRE nr. 418 din 8 iunie 2016 privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă modelul steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa, prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEAGUL oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
faţă
verso
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
Descrierea steagului
Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului este o pânză din mătase, dreptunghiulară, cu laturile proporţionale 2:3, în două culori: galben şi albastru, dispuse pe diagonală: stânga sus - dreapta jos.
În partea superioară, central, pe fond de culoare galbenă, se regăseşte denumirea unităţii administrativ-teritoriale Cernavodă, inserată cu fonturi de culoare albastră.
În partea centrală, la mijloc, este amplasată stema oraşului Cernavodă.
Lancea va fi amplasată în partea dreaptă, privit din faţă, pe culoarea albastră.
De asemenea, însemnele sunt imprimate pe ambele feţe ale steagului (avers-revers).
Semnificaţiile culorilor reprezentate
Albastrul simbolizează puritatea şi cinstea, iar galbenul este simbolul forţei, al bogăţiei şi al purităţii. Totodată, galbenul este culoarea holdelor de grâu copt.
Toate aceste calităţi caracterizează locuitorii oraşului Cernavodă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 16 iunie 2016